KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

31.05.2023 - 18:55
KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
140.000 13.557 -339 14.234 11.185 46.903 225.540
Yeni Bakiye
140.000 13.557 -339 14.234 11.185 46.903 225.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.463 28.463
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
35.000 -35.000
Kar Dağıtımı
46.903 -46.903
Diğer
46.903 -46.903
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 13.557 -339 16.320 20.749 28.463 254.011
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 13.557 -339 16.579 15.743 249.184 469.724
Yeni Bakiye
175.000 13.557 -339 16.579 15.743 249.184 469.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
122.562 122.562
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
175.000 -175.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5
Kar Dağıtımı
12.460 236.724 -249.184
Diğer
12.460 236.724 -249.184
Dönem Sonu Bakiyeler
(18) 350.000 13.557 -339 29.039 77.472 122.562 592.291


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(19) 506.603 163.640
FAKTORİNG GELİRLERİ
506.603 163.640
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
316.935 109.192
İskontolu
316.155 108.320
Diğer
780 872
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
189.668 54.448
İskontolu
189.668 54.448
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(22) -278.205 -101.605
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-100.577 -35.175
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-139.098 -57.655
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.344 -4.206
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-33.672 -3.682
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.514 -887
BRÜT KAR (ZARAR)
228.398 62.035
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-66.033 -24.869
Personel Giderleri
-54.796 -16.818
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-300
Genel İşletme Giderleri
-11.237 -7.751
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
162.365 37.166
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
9.365 15.715
Bankalardan Alınan Faizler
2.424 244
Kambiyo İşlemleri Karı
989 12.926
Diğer
5.952 2.545
KARŞILIK GİDERLERİ
-6.638 -4.133
Özel Karşılıklar
-6.638 -4.133
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.238 -11.342
Kambiyo İşlemleri Zararı
-869 -11.207
Diğer
-369 -135
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
163.854 37.406
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.854 37.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-41.292 -8.943
Cari Vergi Karşılığı
-41.340 -8.943
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
48 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
122.562 28.463
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
122.562 28.463
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
122.562 28.463
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
195.456 63.368
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
316.333 108.775
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-253.146 -78.173
Alınan Ücret ve Komisyonlar
(19) 189.668 54.448
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(21) 2.718 9.068
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.647 1.500
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-56.437 -18.459
Ödenen Vergiler
1.862 1.862
Diğer
-12.189 -15.653
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-160.839 -16.305
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-593.995 -406.527
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.991 -2.080
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
269.351 -757.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
32.433 -6.008
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
136.509 1.173.014
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.146 -16.725
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
34.617 47.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(7-8-9) -1.554 -7.192
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.554 -7.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
42.939
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-40.236 -2.047
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.703 -2.047
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
35.766 37.824
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2.4) 47.268 15.361
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2.4) 83.034 53.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
122.562 28.463
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
(18) 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.562 28.463


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(3-4) 157.634 157.634 130.271 130.271
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.046.829 4.046.829 3.444.907 3.444.907
Faktoring Alacakları
(5) 4.046.829 4.046.829 3.444.907 3.444.907
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
4.037.229 4.037.229 3.430.723 3.430.723
Diğer Faktoring Alacakları
9.600 9.600 14.184 14.184
Takipteki Alacaklar
(6) 14.146 14.146 9.203 9.203
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-14.146 -14.146 -9.203 -9.203
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 165.179 165.179 166.155 166.155
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 45 45 244 244
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(9) 32.850 32.850 32.850 32.850
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
117 117 145 145
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER
(11) 7.938 7.938 7.780 7.780
ARA TOPLAM
4.410.592 4.410.592 3.782.352 3.782.352
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.479 3.479 3.479 3.479
Satış Amaçlı
(12) 3.479 3.479 3.479 3.479
VARLIKLAR TOPLAMI
4.414.071 4.414.071 3.785.831 3.785.831
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
(13) 1.173.742 1.173.742 1.014.688 1.014.688
FAKTORİNG BORÇLARI
(5) 2.082.364 2.082.364 1.813.013 1.813.013
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(15) 46.400 46.400 54.203 54.203
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(14) 420.580 420.580 377.641 377.641
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
(17) 6.049 6.049 6.720 6.720
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.009 6.009 6.680 6.680
Diğer Karşılıklar
40 40 40 40
CARİ VERGİ BORCU
(10) 84.926 84.926 41.203 41.203
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 7.475 7.475 7.523 7.523
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 244 244 1.116 1.116
ARA TOPLAM
3.821.780 3.821.780 3.316.107 3.316.107
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
(18) 592.291 592.291 469.724 469.724
Ödenmiş Sermaye
350.000 350.000 175.000 175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.218 13.218 13.218 13.218
Kar Yedekleri
29.039 29.039 16.579 16.579
Yasal Yedekler
29.039 29.039 16.579 16.579
Kar veya Zarar
200.034 200.034 264.927 264.927
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
77.472 77.472 15.743 15.743
Dönem Net Kâr veya Zararı
122.562 122.562 249.184 249.184
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.414.071 4.414.071 3.785.831 3.785.831


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
882.713 882.713 723.462 723.462
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
(27) 47.341.000 575 47.341.575 41.230.137 575 41.230.712
VERİLEN TEMİNATLAR
(27) 4.175.504 4.175.504 2.892.360 2.892.360
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
(27) 4.488.577 1.525 4.490.102 3.844.332 1.568 3.845.900
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
56.887.794 2.100 56.889.894 48.690.291 2.143 48.692.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155125


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.