KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:33
KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.047 12.706
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.125 7.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.125 7.357
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 5.550 7.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 163
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-588 -387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.172 20.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 -250 6.086 6.086 18.395 4.969 13.426 54.231
Yeni Bakiye
30.000 -250 6.086 6.086 18.395 4.969 13.426 54.231
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.357 7.357
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -10.000 -10.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.357
Dönem Net Karı (Zararı)
12.706 12.706 12.706
Kar Dağıtımı
1.168 1.168 -7.639 5.787 -13.426 -6.471
Dağıtılan Temettü
17 -6.471 -6.471 -6.471
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.168 1.168 -1.168 -1.168
Diğer
13.426 -13.426
Dönem Sonu Bakiyeler
17 40.000 7.357 -250 7.254 7.254 13.462 756 12.706 67.823
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 40.000 7.357 -250 7.254 7.254 13.462 756 12.706 67.823
Yeni Bakiye
17 40.000 7.357 -250 7.254 7.254 13.462 756 12.706 67.823
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.995 130 5.125
Dönem Net Karı (Zararı)
17.047 17.047 17.047
Kar Dağıtımı
811 811 -3.752 8.954 -12.706 -2.941
Dağıtılan Temettü
17.1 -2.941 -2.941 -2.941
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
811 811 -811 -811
Diğer
12.706 -12.706
Dönem Sonu Bakiyeler
17 40.000 12.352 -120 8.065 8.065 26.757 9.710 17.047 87.054


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
22.435 16.119
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
157.513 136.317
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-122.973 -88.874
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.601 6.814
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.972 5.972
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 2.131 1.038
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-21.235 -17.860
Ödenen Vergiler
-2.862 -1.188
Diğer
-13.712 -26.100
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
11.800 -16.395
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-185.540 -109.496
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.715 -14.639
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
150.512 129.399
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
65.408 -41.110
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-20.295 19.451
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
34.235 -276
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -10.347 -8.453
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
166
Diğer
8 -4 -275
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.351 -8.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
25.000 13.489
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-44.328
Temettü Ödemeleri
-2.941 -6.471
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-22.269 7.018
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.615 -1.820
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4.(n) 2.231 4.051
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4.(n) 3.846 2.231


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
176.010 144.889
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 176.010 144.889
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
167.409 138.075
İskontolu
166.475 136.029
Diğer
934 2.046
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.601 6.814
İskontolu
8.601 6.814
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -122.973 -88.874
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-32.104 -25.916
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-81.478 -56.318
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.307 -6.517
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-84 -123
BRÜT KAR (ZARAR)
53.037 56.015
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -31.177 -26.777
Personel Giderleri
19 -21.235 -17.860
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-191 -241
Genel İşletme Giderleri
-9.751 -8.676
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
21.860 29.238
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 14.972 5.972
Bankalardan Alınan Faizler
125 167
Kambiyo İşlemleri Karı
5.430 3.423
Diğer
9.417 2.382
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6.22 -10.794 -19.393
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -4.635 -3.486
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.433 -2.879
Diğer
-202 -607
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
21.403 12.331
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.403 12.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -4.356 375
Cari Vergi Karşılığı
-3.489 -102
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-867 477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.047 12.706
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.047 12.706
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
17.047 12.706
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 24 0,42600000 0,31700000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 24 0,42600000 0,31700000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 2 2 2 2
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0
BANKALAR
4 3.789 57 3.846 2.218 11 2.229
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
5 812.277 812.277 616.782 616.782
İskontolu Faktoring Alacakları
794.277 794.277 615.425 615.425
Yurt İçi
833.533 833.533 644.785 644.785
Kazanılmamış Gelirler (-)
-39.256 -39.256 -29.360 -29.360
Diğer Faktoring Alacakları
18.000 18.000 1.357 1.357
Yurt İçi
18.000 18.000 1.357 1.357
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 1.735 1.735 14.719 14.719
Takipteki Faktoring Alacakları
24.805 24.805 31.883 31.883
Özel Karşılıklar (-)
-23.070 -23.070 -17.164 -17.164
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 75.710 75.710 41.957 41.957
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 219 219 318 318
Diğer
219 219 318 318
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 16.775 16.775 14.611 14.611
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 0 0 363 363
DİĞER AKTİFLER
10 1.828 1.828 6.211 6.211
ARA TOPLAM
912.335 57 912.392 697.181 11 697.192
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 5.969 5.969 14.662 14.662
Satış Amaçlı
5.969 5.969 14.662 14.662
AKTİF TOPLAMI
918.304 57 918.361 711.843 11 711.854
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
12 229.534 229.534 164.126 164.126
FAKTORİNG BORÇLARI
5 551.066 551.066 400.554 400.554
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 44.782 44.782 64.110 64.110
Bonolar
44.782 44.782 28.517 28.517
Tahviller
35.593 35.593
DİĞER BORÇLAR
14 573 573 12.479 12.479
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 1.858 1.858 1.626 1.626
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 1.160 1.160 1.092 1.092
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.120 1.120 1.092 1.092
Diğer Karşılıklar
40 40
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
9 1.242 1.242 44 44
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
1.092 1.092
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
831.307 831.307 644.031 644.031
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
87.054 87.054 67.823 67.823
Ödenmiş Sermaye
17 40.000 40.000 40.000 40.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17 12.232 12.232 7.107 7.107
Kar Yedekleri
17 8.065 8.065 7.254 7.254
Yasal Yedekler
8.065 8.065 7.254 7.254
Kar veya Zarar
26.757 26.757 13.462 13.462
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 9.710 9.710 756 756
Net Dönem Karı veya Zararı
17.047 17.047 12.706 12.706
PASİF TOPLAMI
918.361 918.361 711.854 711.854


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
133.957 298 134.255 172.523 172.523
ALINAN TEMİNATLAR
26.1 8.517.829 662 8.518.491 5.396.643 5.396.643
VERİLEN TEMİNATLAR
26.2 1.013.341 1.013.341 590.092 590.092
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
26.3 854.765 6.422 861.187 675.751 6.446 682.197
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.519.892 7.382 10.527.274 6.835.009 6.446 6.841.455http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.