KAP ***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2022 - 16:30
KAP ***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
513.371 261.749 775.120 487.104 245.165 732.269
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 513.371 261.749 775.120 487.104 245.165 732.269
Teminat Mektupları
513.371 261.749 775.120 487.104 245.165 732.269
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
8.623 37.604 46.227 8.763 34.250 43.013
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
504.748 224.145 728.893 478.341 210.915 689.256
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.121.861 550.482 2.672.343 2.134.451 505.137 2.639.588
EMANET KIYMETLER
234.735 15.021 249.756 247.325 13.842 261.167
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10 448 458 10 414 424
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
229.711 10.774 240.485 242.301 9.945 252.246
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
117 1.009 1.126 117 919 1.036
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.187 2.689 4.876 2.187 2.472 4.659
Emanet Kıymet Alanlar
2.710 101 2.811 2.710 92 2.802
REHİNLİ KIYMETLER
1.886.913 531.428 2.418.341 1.886.913 487.624 2.374.537
Menkul Kıymetler
1.046 1.977 3.023 1.046 1.799 2.845
Teminat Senetleri
871 245.222 246.093 871 226.340 227.211
Emtia
8 0 8 8 0 8
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.781.554 0 1.781.554 1.781.554 0 1.781.554
Diğer Rehinli Kıymetler
103.321 284.229 387.550 103.321 259.485 362.806
Rehinli Kıymet Alanlar
113 0 113 113 0 113
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
213 4.033 4.246 213 3.671 3.884
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.635.232 812.231 3.447.463 2.621.555 750.302 3.371.857


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 139.234 81.365
Kredilerden Alınan Faizler
61.212 34.523
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
41.907 28.225
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
36.024 18.604
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
113 81
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
35.911 18.523
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
91 13
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -92.963 -43.865
Mevduata Verilen Faizler
-21.749 -3.751
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-71.179 -40.080
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-35 -34
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
46.271 37.500
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
695 283
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.053 473
Gayri Nakdi Kredilerden
707 406
Diğer
346 67
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-358 -190
Gayri Nakdi Kredilere
-1 -1
Diğer
-357 -189
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -9.712 -4.220
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-9.712 -4.220
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 6.601 2.518
FAALİYET BRÜT KÂRI
43.855 36.081
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
V-IV-5 -4.985 -3.998
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-21.821 -10.290
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -7.671 -5.624
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.378 16.169
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.378 16.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-7 -1.272 443
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-7 -4.427 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-7 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-7 3.155 443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 8.106 16.612
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-8 8.106 16.612
Grubun Karı (Zararı)
8.106 16.612
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 -2.362 0 0 0 0 0 0 17.148.500 -17.030.594 31.760 607.826 0 607.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
460.522 0 0 0 0 -2.362 0 0 0 0 0 0 17.148.500 -17.030.594 31.760 607.826 0 607.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.612 16.612 0 16.612
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.760 -31.760 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.760 -31.760 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 -2.362 0 0 0 0 0 0 17.148.500 -16.998.834 16.612 624.438 0 624.438
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 -4.597 0 0 0 0 0 0 17.116.740 -16.998.834 27.764 601.595 0 601.595
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
460.522 0 0 0 0 -4.597 0 0 0 0 0 0 17.116.740 -16.998.834 27.764 601.595 0 601.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.106 8.106 0 8.106
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.764 -27.764 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.764 -27.764 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 -4.597 0 0 0 0 0 0 17.116.740 -16.971.070 8.106 609.701 0 609.701


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
962.438 130.215 1.092.653 857.076 116.914 973.990
Nakit ve Nakit Benzerleri
960.546 130.215 1.090.761 855.130 116.914 972.044
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 283 59 342 1.971 90 2.061
Bankalar
V-I-3 960.263 130.156 1.090.419 853.159 116.824 969.983
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 1.892 0 1.892 1.946 0 1.946
Devlet Borçlanma Senetleri
1.892 0 1.892 1.946 0 1.946
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.195.388 2.998.810 4.194.198 1.288.251 2.693.754 3.982.005
Krediler
V-I-5 390.000 2.998.810 3.388.810 482.562 2.693.754 3.176.316
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-6 802.745 0 802.745 803.842 0 803.842
Devlet Borçlanma Senetleri
802.745 0 802.745 803.842 0 803.842
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
58.272 5.834 64.106 58.411 5.834 64.245
Özel Karşılıklar (-)
-55.629 -5.834 -61.463 -56.564 -5.834 -62.398
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
60.521 0 60.521 61.240 0 61.240
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.516 0 4.516 4.871 0 4.871
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.516 0 4.516 4.871 0 4.871
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 37.310 0 37.310 34.155 0 34.155
DİĞER AKTİFLER
V-I-15 29.679 33.632 63.311 21.958 31.023 52.981
VARLIKLAR TOPLAMI
2.289.852 3.162.657 5.452.509 2.267.551 2.841.691 5.109.242
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 536.189 73.671 609.860 524.619 62.764 587.383
ALINAN KREDİLER
V-II-3 0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.037 0 2.037 2.033 0 2.033
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 74.832 167.857 242.689 71.717 153.170 224.887
Genel Karşılıklar
11.186 0 11.186 12.250 0 12.250
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
30.565 0 30.565 27.370 0 27.370
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
33.081 167.857 200.938 32.097 153.170 185.267
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 7.512 0 7.512 11.161 0 11.161
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 899.940 2.981.399 3.881.339 860.060 2.686.765 3.546.825
Krediler
899.940 2.981.399 3.881.339 860.060 2.686.765 3.546.825
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-13 38.808 60.563 99.371 33.398 101.960 135.358
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 609.701 0 609.701 601.595 0 601.595
Ödenmiş Sermaye
460.522 0 460.522 460.522 0 460.522
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.597 0 -4.597 -4.597 0 -4.597
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
17.116.740 0 17.116.740 17.116.740 0 17.116.740
Yasal Yedekler
26.580 0 26.580 26.580 0 26.580
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
17.090.160 0 17.090.160 17.090.160 0 17.090.160
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-16.962.964 0 -16.962.964 -16.971.070 0 -16.971.070
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-16.971.070 0 -16.971.070 -16.998.834 0 -16.998.834
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.106 0 8.106 27.764 0 27.764
Azınlık Payları
V-II-12 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.169.019 3.283.490 5.452.509 2.104.583 3.004.659 5.109.242


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.106 16.612
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.106 16.612


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
81.741 55.067
Alınan Faizler
57.319 39.270
Ödenen Faizler
-20.417 -4.181
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.053 473
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.601 2.199
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.228 121
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.759 -14.264
Ödenen Vergiler
-7.434 -926
Diğer
65.150 32.375
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.173.023 -81.748
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
54 320
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
799 -8.504
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.196.727 -98.161
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.346 -4.857
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.089 -278
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
19.997 19.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-37.297 9.964
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.254.764 -26.681
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-33.750 -276
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-99 -130
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
58 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-90.882 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
57.225 0
Diğer
-52 -146
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.102.221 53.845
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-1.102.221 53.845
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-799 8.504
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
117.994 35.392
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
956.682 690.094
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.074.676 725.486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028407


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9035 Değişim: 0,25%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9414
Açılış: 32,8221
35,3883 Değişim: 0,70%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,4086
Açılış: 35,1421
2.468,63 Değişim: 0,73%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.471,81
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.