KAP ***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.11.2021 - 17:01
KAP ***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
489.004 162.995 651.999 81.191 139.736 220.927
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 489.004 162.995 651.999 81.191 139.736 220.927
Teminat Mektupları
489.004 162.995 651.999 81.191 139.736 220.927
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
8.779 24.040 32.819 8.881 25.229 34.110
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
480.225 138.955 619.180 72.310 114.507 186.817
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.512.300 699.096 3.211.396 2.772.856 289.911 3.062.767
EMANET KIYMETLER
260.437 9.387 269.824 90.399 8.102 98.501
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10 283 293 10 247 257
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
255.857 6.768 262.625 85.762 5.874 91.636
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
117 609 726 117 506 623
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.187 1.666 3.853 2.187 1.424 3.611
Emanet Kıymet Alanlar
2.266 61 2.327 2.323 51 2.374
REHİNLİ KIYMETLER
2.251.650 687.274 2.938.924 2.682.244 279.788 2.962.032
Menkul Kıymetler
1.046 1.194 2.240 1.046 991 2.037
Teminat Senetleri
871 153.967 154.838 871 133.422 134.293
Emtia
8 0 8 8 0 8
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.146.291 0 2.146.291 2.576.885 0 2.576.885
Diğer Rehinli Kıymetler
103.321 532.113 635.434 103.321 145.375 248.696
Rehinli Kıymet Alanlar
113 0 113 113 0 113
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
213 2.435 2.648 213 2.021 2.234
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.001.304 862.091 3.863.395 2.854.047 429.647 3.283.694


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 305.556 352.516 116.133 141.343
Kredilerden Alınan Faizler
115.949 228.862 41.878 100.237
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
107.537 51.838 43.338 17.868
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
81.965 71.403 30.845 23.054
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
193 225 112 112
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
81.772 71.178 30.733 22.942
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
105 413 72 184
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -179.886 -238.434 -71.361 -97.987
Mevduata Verilen Faizler
-28.286 -3.639 -15.615 -1.435
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-151.495 -234.688 -55.710 -96.516
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-105 -107 -36 -36
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
125.670 114.082 44.772 43.356
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.609 1.442 566 411
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.328 2.004 836 629
Gayri Nakdi Kredilerden
1.329 1.810 470 559
Diğer
999 194 366 70
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-719 -562 -270 -218
Gayri Nakdi Kredilere
-4 -3 -2 -1
Diğer
-715 -559 -268 -217
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -6.335 -12.910 -830 -5.982
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-200 -22 -32 -244
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.135 -12.888 -798 -5.738
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 6.135 40.734 1.953 36.344
FAALİYET BRÜT KÂRI
127.079 143.348 46.461 74.129
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
V-IV-5 -9.759 -138.763 -2.805 -29.558
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-29.876 -28.580 -10.626 -9.511
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -18.568 -24.473 -6.817 -14.005
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
68.876 -48.468 26.213 21.055
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.876 -48.468 26.213 21.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-7 -11.794 -20.784 -7.167
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.179 Değişim: -1,66% Hacim : 131.977 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.179 27.02.2024 Yüksek 9.351
Açılış: 9.351
31,1414 Değişim: 0,13%
Düşük 31,0419 27.02.2024 Yüksek 31,3254
Açılış: 31,1021
33,8135 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7153 27.02.2024 Yüksek 34,0243
Açılış: 33,7948
2.032,18 Değişim: 0,01%
Düşük 2.027,30 27.02.2024 Yüksek 2.048,30
Açılış: 2.032,06
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.