KAP ***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 17:36
KAP ***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
54.933 90.084 145.017 0
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 54.933 90.084 145.017 0
Teminat Mektupları
54.933 90.084 145.017 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
9.175 16.830 26.005 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
45.758 73.254 119.012 0
Banka Kredileri
0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.098.431 175.330 7.273.761 0
EMANET KIYMETLER
5.021.176 4.949 5.026.125 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10 146 156 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
17.096 3.605 20.701 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
117 314 431 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.002.187 852 5.003.039 0
Emanet Kıymet Alanlar
1.766 32 1.798 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.077.042 169.125 2.246.167 0
Menkul Kıymetler
1.046 616 1.662 0
Teminat Senetleri
1.475 79.292 80.767 0
Emtia
8 0 8 0
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
1.971.079 0 1.971.079 0
Diğer Rehinli Kıymetler
103.321 89.217 192.538 0
Rehinli Kıymet Alanlar
113 0 113 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
213 1.256 1.469 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.153.364 265.414 7.418.778 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.409.378 141.493 1.550.871 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
570.819 141.493 712.312 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 468 17 485 0
Bankalar
V-I-3 570.351 141.476 711.827 0
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 1.906 0 1.906 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.906 0 1.906 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-6 836.653 0 836.653 0
Devlet Borçlanma Senetleri
836.653 0 836.653 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
V-I-11 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
KREDİLER (Net)
V-I-5 219.341 1.064.594 1.283.935 0
Krediler
219.192 1.064.594 1.283.786 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
219.192 1.064.594 1.283.786 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
47.791 5.576 53.367 0
Özel Karşılıklar (-)
-47.642 -5.576 -53.218 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-7 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
44.696 0 44.696 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
167 0 167 0
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
167 0 167 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 23.856 0 23.856 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-15 24.601 12.028 36.629 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.722.039 1.218.115 2.940.154 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 73.406 28.862 102.268 0
ALINAN KREDİLER
V-II-3 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.399 0 1.399 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 85.807 108.226 194.033 0
Genel Karşılıklar
36.198 0 36.198 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.984 0 15.984 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
33.625 108.226 141.851 0
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 10.774 0 10.774 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 888.035 1.026.621 1.914.656 0
Krediler
888.035 1.026.621 1.914.656 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19.484 40.566 60.050 0
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 656.974 0 656.974 0
Ödenmiş Sermaye
460.522 0 460.522 0
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.703 0 -2.703 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
17.437.226 0 17.437.226 0
Yasal Yedekler
26.580 0 26.580 0
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
17.410.646 0 17.410.646 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
-17.238.071 0 -17.238.071 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-17.252.086 0 -17.252.086 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
14.015 0 14.015 0
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.735.879 1.204.275 2.940.154 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
I. 460.522 0 0 0 0 0 0 -2.703 0 0 0 0 17.437.226 -17.319.320 67.234 642.959 0 642.959
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
III. 460.522 0 0 0 0 0 0 -2.703 0 0 0 0 17.437.226 -17.319.320 67.234 642.959 0 642.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
IV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
VI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
VII. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
VIII. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
IX. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
X. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.015 14.015 0 14.015
Kar Dağıtımı
XI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.234 -67.234 0 0 0
Dağıtılan Temettü
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.234 -67.234 0 0 0
Diğer
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 0 0 -2.703 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 14.015 656.974 0 656.974


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.015 14.029
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.015 14.029


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
80.037
Alınan Faizler
105.541
Ödenen Faizler
-8.077
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
493
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.362
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
340
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.979
Ödenen Vergiler
-11.591
Diğer
VI-1 2.948
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
8.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
31.539
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.800
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 -195.282
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.697
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-609
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
10.865
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 162.523
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
88.176
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-188
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-198
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
39
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-29
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-1 -1.800
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
86.188
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 619.547
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 705.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 159.969 90.425
Kredilerden Alınan Faizler
76.859 47.762
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
46.019 24.077
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
37.001 18.526
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
545 -5
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
36.456 18.531
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
90 60
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -87.905 -50.817
Mevduata Verilen Faizler
-3.297 -1.663
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-84.568 -49.134
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-40 -20
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
72.064 39.608
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
323 157
Alınan Ücret ve Komisyonlar
493 286
Gayri Nakdi Kredilerden
469 281
Diğer
24 5
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-170 -129
Gayri Nakdi Kredilere
-2 -1
Diğer
-168 -128
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-14.990 -6.737
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -2.346 -2.500
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-99 -118
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.247 -2.382
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 10.461 2.227
FAALİYET BRÜT KÂRI
65.512 32.755
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
V-IV-5 -32.740 -7.210
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -10.212 -5.046
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.560 20.499
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.560 20.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-7 -8.545 -6.470
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-7 -14.197 -8.978
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-7 -21 -6
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-7 5.673 2.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 14.015 14.029
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-8 14.015 14.029
Grubun Karı (Zararı)
14.015 14.029
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701868


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6565 Değişim: -0,09%
Düşük 8,6552 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1705 Değişim: 0,09%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
490,77 Değişim: -0,17%
Düşük 490,54 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.