KAP ***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Finansal Rapor

01.09.2023 - 18:18
KAP ***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 83.428.847 -1.745.674 1.364.838 -22.136.351 32.760.427 138.672.087 138.672.087
Transferler
1.638.022 31.122.405 -32.760.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.268.669 15.891.669 14.623.000 14.623.000
Dönem Karı (Zararı)
15.891.669 15.891.669 15.891.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.268.669 -1.268.669 -1.268.669
Sermaye Arttırımı
25.000.000 -25.000.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 70.000.000 83.428.847 -3.014.343 3.002.860 -16.013.946 15.891.669 153.295.087 153.295.087
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 70.000.000 161.410.856 -7.861.878 3.002.860 -16.013.946 42.304.102 252.841.994 252.841.994
Transferler
-745.940 2.115.205 40.934.837 -42.304.102 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.529.014 3.998.812 63.068.532 57.538.330 57.538.330
Dönem Karı (Zararı)
63.068.532 63.068.532 63.068.532
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.529.014 3.998.812 -5.530.202 -5.530.202
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-562.109 -562.109 -562.109
Dönem Sonu Bakiyeler
20 70.000.000 151.135.902 -3.863.066 5.118.065 24.358.782 63.068.532 309.818.215 309.818.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.023.925 -15.672.957
Dönem Karı (Zararı)
63.068.532 15.891.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.519.981 43.919.555
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 48.138.839 41.564.098
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-300.486 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -300.486 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.569.341 3.980.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.928.403 2.907.322
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.640.938 1.072.680
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.486.064 -3.371.535
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -9.581.780 -8.951.663
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 7.095.716 5.580.128
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -613.190 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -6.788.459 1.746.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.682.239 -69.555.045
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.437.637 -6.530.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.296.808 2.108.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -4.236.920 -68.358.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -28.626.888 -1.933.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.385.326 9.430.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 17.704.590 3.604.346
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.612.607 3.005.293
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -3.786.509 -10.882.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.906.274 -9.743.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -6.919.133 -834.781
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -2.963.216 -5.094.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.913.048 -27.952.024
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.545.622 64.468
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 4.172.135 64.468
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 373.487 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.458.670 -28.016.492
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -20.358.745 -27.843.521
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.099.925 -172.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.077.330 51.060.575
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 98.041.350 75.334.995
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -105.445.186 -17.516.495
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6-12 -19.841.388 -10.129.460
Ödenen Faiz
6 2.167.894 3.371.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.033.547 7.435.594
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.033.547 7.435.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.570.111 35.325.160
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.603.658 42.760.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 138.603.658 99.570.111
Ticari Alacaklar
7 45.986.451 29.248.331
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 168.137 134.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.818.314 29.113.401
Diğer Alacaklar
8,13 14.439.180 7.367.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8,13 14.439.180 7.367.023
Stoklar
9 88.852.766 84.615.846
Peşin Ödenmiş Giderler
10 33.733.858 5.106.970
Diğer Dönen Varlıklar
19 515.421 2.502.142
ARA TOPLAM
322.131.334 228.410.423
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
322.131.334 228.410.423
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8,13 4.661.315 2.865.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8,13 4.661.315 2.865.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 12.613.190 12.000.000
Maddi Duran Varlıklar
11 249.043.203 250.892.125
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 204.960.227 153.843.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 34.401.662 35.536.032
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 34.401.662 35.536.032
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
505.679.597 455.136.612
TOPLAM VARLIKLAR
827.810.931 683.547.035
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 119.000.361 121.381.531
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.000.361 121.381.531
Banka Kredileri
6 40.734.917 58.883.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 78.265.444 62.498.023
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 14.549.776 9.361.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 14.549.776 9.361.632
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 2.811.092 3.129.261
Ticari Borçlar
7 108.189.958 87.804.633
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 4.939 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 108.185.019 87.804.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 35.657.349 17.952.759
Diğer Borçlar
8 1.337.560 1.118.132
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.337.560 1.118.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.990.419 14.772.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.145.186 1.575.526
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 21.279.158 16.594.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.219.021 6.174.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 12.060.137 10.419.199
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 4.859.377 466.197
ARA TOPLAM
329.820.236 274.156.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.820.236 274.156.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.390.565 114.682.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.390.565 114.682.384
Banka Kredileri
6 9.342.935 3.786.324
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 152.047.630 110.896.060
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.196.701 1.200.752
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.596.098 10.629.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.596.098 10.629.756
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 20.989.116 30.035.497
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.172.480 156.548.389
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
517.992.716 430.705.041
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
309.818.215 252.841.994
Ödenmiş Sermaye
20 70.000.000 70.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.863.066 -7.861.878
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.863.066 -7.861.878
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -3.863.066 -7.861.878
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
151.135.902 161.410.856
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 151.135.902 161.410.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 5.118.065 2.996.565
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 24.358.782 -16.007.651
Net Dönem Karı veya Zararı
20 63.068.532 42.304.102
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
309.818.215 252.841.994
TOPLAM KAYNAKLAR
827.810.931 683.547.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 647.379.639 329.458.299 362.738.592 177.426.413
Satışların Maliyeti
21 -495.529.116 -269.380.050 -259.527.354 -149.420.974
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.850.523 60.078.249 103.211.238 28.005.439
BRÜT KAR (ZARAR)
151.850.523 60.078.249 103.211.238 28.005.439
Genel Yönetim Giderleri
23 -59.943.444 -21.439.276 -28.110.748 -10.707.283
Pazarlama Giderleri
23 -9.082.695 -5.062.841 -5.203.178 -3.078.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 14.205.338 6.590.101 6.904.083 2.631.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -24.255.741 -14.186.673 -17.856.008 -4.055.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.773.981 25.979.560 58.945.387 12.795.619
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.726.067 211.750 1.797.196 176.290
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -16.228 -40.789 -16.228 165.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
613.190 0 561.713 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.097.010 26.150.521 61.288.068 13.137.102
Finansman Gelirleri
27 21.239.424 8.966.998 10.508.745 5.941.204
Finansman Giderleri
27 -42.643.358 -13.703.986 -23.759.088 -7.091.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.693.076 21.413.533 48.037.725 11.986.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.375.456 -5.521.864 -4.301.330 -3.274.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -12.532.876 -5.677.282 -11.411.563 -3.208.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 19.908.332 155.418 7.110.233 -65.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.068.532 15.891.669 43.736.395 8.712.454
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.068.532 15.891.669 43.736.395 8.712.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
63.068.532 15.891.669 43.736.395 8.712.454
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,90097903 0,22702384 0,62480564 0,12446363
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.530.202 -1.268.669 -8.025.477 -851.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 5.331.749 -1.585.836 2.212.655 -1.064.339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.861.951 317.167 -10.238.132 212.868
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
28 -9.529.014 0 -9.529.014 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -1.332.937 317.167 -709.118 212.868
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.530.202 -1.268.669 -8.025.477 -851.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.538.330 14.623.000 35.710.918 7.860.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.538.330 14.623.000 35.710.918 7.860.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190939


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2266 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2163 20.05.2024 Yüksek 32,2713
Açılış: 32,2163
35,0192 Değişim: 0,04%
Düşük 35,0112 20.05.2024 Yüksek 35,0788
Açılış: 35,0112
2.503,28 Değişim: 0,10%
Düşük 2.503,28 20.05.2024 Yüksek 2.503,28
Açılış: 2.503,28
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.