KAP ***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 19:55
KAP ***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.624.550 2.233.824
Satışların Maliyeti
11 -1.100.890 -1.404.556
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
523.660 829.268
BRÜT KAR (ZARAR)
523.660 829.268
Genel Yönetim Giderleri
-451.656 -458.347
Pazarlama Giderleri
-224.881 -194.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
208.388 175.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-204.201 -221.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-148.690 130.529
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41.567 11.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-107.123 142.030
Finansman Gelirleri
42.825 19.215
Finansman Giderleri
-446.488 -432.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-510.786 -270.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
102.583 46.547
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
102.583 46.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-408.203 -224.231
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -408.203 -224.231
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-408.203 -224.231
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.418.560 -1.501.808
Dönem Karı (Zararı)
14 -408.203 -224.231
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14 -408.203 -224.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
378.055 387.596
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 216.925 134.593
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-67.906 -64.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-67.906 -64.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 439.842 430.013
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 439.842 430.013
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-23.404 -65.848
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-102.583 -46.547
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-84.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.388.412 -1.665.173
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 537.151 -521.299
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 233.931 -125.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 303.220 -395.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -19.686 33.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -19.686 33.118
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -127.903 -825.475
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.510.011 -428.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 23.107 35.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 26.013 11.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.906 23.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
121.688 48.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.277 -15.114
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 32.277 -15.114
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 1.485.984 116.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.981 -107.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
68.981 -107.787
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.418.560 -1.501.808
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
39.164 13.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.017 25.140
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 50.017 25.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.853 -11.420
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.853 -11.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.002.865 681.245
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 4.326.877 3.270.311
Kredilerden Nakit Girişleri
15 4.326.877 3.270.311
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.929.533 -2.168.617
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.929.533 -2.168.617
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45.363 10.196
Ödenen Faiz
13 -439.842 -430.013
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-376.531 -806.843
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
71 5.456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-376.460 -801.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 411.300 967.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.840 166.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.840 411.300
Ticari Alacaklar
3-5 6.810.457 7.319.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.326.215 3.560.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.484.242 3.759.834
Diğer Alacaklar
6 101.001 81.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 101.001 81.806
Stoklar
7 3.829.002 3.701.099
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 5.076.583 1.412.417
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.903.750 627.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.172.833 784.543
Diğer Dönen Varlıklar
253.981 322.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
253.981 322.962
ARA TOPLAM
16.105.864 13.249.564
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.105.864 13.249.564
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 3.994.295 4.213.055
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 3.341.890 3.452.000
Taşıtlar
9 139.217 200.052
Mobilya ve Demirbaşlar
9 246.831 294.070
Özel Maliyetler
9 47.619 49.048
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 218.738 217.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
225.483 261.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 14.196 15.070
Diğer Haklar
10 2.714 3.121
Lisanslar
10 11.482 11.949
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.640 1.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.640 1.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.244.614 4.491.204
TOPLAM VARLIKLAR
20.350.478 17.740.768
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 3.247.109 1.833.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 3.247.109 1.833.327
Banka Kredileri
15 3.236.045 1.827.930
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 11.064 5.397
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.101.108 4.945.920
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 59.701 65.337
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 59.701 65.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 4.041.407 4.880.583
Banka Kredileri
15 3.929.865 4.747.501
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 111.542 133.082
Ticari Borçlar
3-5 444.409 404.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 52.811 26.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 391.598 377.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
262.258 140.570
Diğer Borçlar
6 83.516 51.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 83.516 51.239
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.214.198 577.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.214.198 577.783
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.522 65.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
59.522 65.122
ARA TOPLAM
10.412.120 8.018.236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.412.120 8.018.236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 3.286.537 2.497.619
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 92.509 81.312
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 92.509 81.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 3.194.028 2.416.307
Banka Kredileri
15 3.194.028 2.392.830
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 23.477
Uzun Vadeli Karşılıklar
505.502 624.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
505.502 624.923
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
202.439 293.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.994.478 3.416.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.406.598 11.434.377
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.943.880 6.306.391
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.598.013 1.552.321
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.598.013 1.552.321
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.224.256 2.224.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-626.243 -671.935
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.355.735 -3.207.578
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -408.203 -148.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.943.880 6.306.391
TOPLAM KAYNAKLAR
20.350.478 17.740.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324
Transferler
81.080 -81.080 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.710 -224.231 -299.941 -299.941
Dönem Karı (Zararı)
-224.231 -224.231 -224.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.710 -75.710 -75.710
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -529.825 73.429 -3.207.578 -224.231 4.722.383 4.722.383
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391
Transferler
-148.157 148.157 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.692 -408.203 -362.511 -362.511
Dönem Karı (Zararı)
-224.231 -408.203 -408.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.692 45.692 45.692
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -626.243 73.429 -3.355.735 -408.203 5.943.880 5.943.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-408.203 -224.231
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.692 -75.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.115 -97.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.423 21.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.423 21.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.692 -75.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-362.511 -299.941
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-362.511 -299.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848316


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5642 Değişim: 0,07%
Düşük 32,4899 25.04.2024 Yüksek 32,5778
Açılış: 32,54
34,9375 Değişim: 0,31%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 34,9847
Açılış: 34,8286
2.427,16 Değişim: 0,16%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.428,24
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.