KAP ***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 19:58
KAP ***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 2.233.824 2.645.080
Satışların Maliyeti
11 -1.404.556 -2.165.155
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
829.268 479.925
BRÜT KAR (ZARAR)
829.268 479.925
Genel Yönetim Giderleri
-458.347 -302.105
Pazarlama Giderleri
-194.089 -139.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
175.478 123.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-221.781 -11.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.529 149.952
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.501 14.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
142.030 164.112
Finansman Gelirleri
12 19.215 24.351
Finansman Giderleri
13 -432.023 -273.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-270.778 -84.859
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
46.547 -5.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.547 -5.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-224.231 -90.512
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -224.231 -90.512
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-224.231 -90.512
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.501.808 838.196
Dönem Karı (Zararı)
14 -224.231 -90.512
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14 -224.231 -90.512
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
387.596 338.495
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 134.593 109.670
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-64.615 -39.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-64.615 -39.271
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
430.013 262.443
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
430.013 273.322
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 0 9.086
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 0 -19.965
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-65.848
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-46.547 5.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.665.173 590.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -521.299 2.109.017
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -125.403 -15.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -395.896 2.124.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 33.118 -78.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 33.118 -78.541
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -825.475 -491.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -428.479 -802.506
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 35.035 232.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 11.178 4.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 23.857 228.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
48.460 58.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -15.114 -10.559
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -15.114 -10.559
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 116.368 -241.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.787 -185.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-107.787 -185.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.501.808 838.196
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.720 -275.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.140 16.552
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 25.140 16.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.420 -291.851
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.420 -290.664
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -1.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
681.245 -548.461
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 3.270.311 821.404
Kredilerden Nakit Girişleri
15 3.270.311 821.404
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.168.617 -1.096.543
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.168.617 -1.096.543
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10.196
Ödenen Faiz
13 -430.013 -273.322
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-806.843 14.436
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-801.387 14.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 967.569 1.304.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 166.182 1.319.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 166.182 967.569
Ticari Alacaklar
3-5 3.454.802 2.924.211
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.356.536 1.231.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.098.266 1.693.078
Diğer Alacaklar
6 18.120 51.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 18.120 51.437
Stoklar
7 5.341.174 4.515.699
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 1.465.643 1.012.121
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 918.772 403.091
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 546.871 609.030
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 381
Diğer Dönen Varlıklar
1.375.187 1.267.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.375.187 1.267.019
ARA TOPLAM
11.821.108 10.738.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.821.108 10.738.437
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
9 2.457.296 2.604.735
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 1.637.057 1.709.783
Taşıtlar
9 124.642 156.388
Mobilya ve Demirbaşlar
9 423.699 471.689
Özel Maliyetler
9 56.455 52.203
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 215.443 214.672
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 422.800 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.694 18.568
Diğer Haklar
10 4.342 4.749
Lisanslar
10 13.352 13.819
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.928 2.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.928 2.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
345.948 278.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.270.666 2.928.539
TOPLAM VARLIKLAR
15.091.774 13.666.976
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 2.900.412 2.893.419
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 2.900.412 2.893.419
Banka Kredileri
15 2.854.246 2.852.820
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 46.166 40.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.378.969 2.584.287
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 3.378.969 2.584.287
Banka Kredileri
15 3.214.440 2.584.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 164.529
Ticari Borçlar
3-5 386.666 380.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 58.886 47.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 327.780 332.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
195.578 147.118
Diğer Borçlar
6 26.706 41.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 26.706 41.820
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 211.712 93.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 211.712 93.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.219 54.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
61.219 54.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936
ARA TOPLAM
7.161.262 6.195.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.161.262 6.195.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 2.867.140 2.133.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 2.867.140 2.133.821
Banka Kredileri
15 2.598.673 2.133.821
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 268.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
340.989 314.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
340.989 314.986
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.208.129 2.448.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.369.391 8.644.652
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.722.383 5.022.324
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.387 120.097
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.387 120.097
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
574.212 574.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-529.825 -454.115
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.207.578 -3.288.658
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -224.231 81.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.722.383 5.022.324
TOPLAM KAYNAKLAR
15.091.774 13.666.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781
Transferler
897.953 -897.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.164 -11.274 -90.512 -121.950 -121.950
Dönem Karı (Zararı)
-90.512 -90.512 -90.512
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.164 -11.274 -31.438 -31.438
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.164 20.164 20.164
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 562.520 -403.324 73.429 -3.268.494 -90.512 4.909.995 4.909.995
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324
Transferler
81.080 -81.080
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.710 -224.231 -299.941 -299.941
Dönem Karı (Zararı)
-224.231 -224.231 -224.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.710 -75.710 -75.710
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -529.825 73.429 -3.207.578 -224.231 4.722.383 4.722.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -224.231 -90.512
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-75.710 -31.438
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -20.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.710 -11.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-75.710 -31.438
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-299.941 -121.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-299.941 -121.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759978


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8303 Değişim: 0,19%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8723
Açılış: 32,7682
35,1530 Değişim: 0,18%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2054
Açılış: 35,0901
2.449,36 Değişim: -0,35%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.