" />

KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:37
KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 65.477.818 66.469.340
Satışların Maliyeti
21 -50.579.135 -51.258.437
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.898.683 15.210.903
BRÜT KAR (ZARAR)
14.898.683 15.210.903
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.640.726 -6.103.457
Pazarlama Giderleri
22 -2.348.413 -2.348.746
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -560.284 -496.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.662.825 3.423.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.885.563 -4.227.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.126.522 5.458.498
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 249.014 121.274
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -166.667 -250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.208.869 5.579.522
Finansman Gelirleri
25 904.731 1.879.288
Finansman Giderleri
25 -8.166.853 -9.201.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.053.253 -1.742.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 1.177.835 1.972.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.177.835 1.972.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.875.418 229.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.875.418 229.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-82.253 44.352
Ana Ortaklık Payları
26 -2.793.165 185.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.648.737 3.673.640
Dönem Karı (Zararı)
-2.875.418 229.400
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.875.418 229.400
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.362.332 3.431.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 1.511.722 1.145.224
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
163.450 112.055
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 94.505
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 70.120
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.217 17.550
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 96.547
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.156.416 -117.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.145.811 -125.179
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.605 7.945
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.891.850 4.808.171
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-780 -10.053
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 6.892.630 4.833.484
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
41.497
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-56.757
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
125.541 -536.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.177.835 -1.972.285
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-198.554
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-110.258 -8.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
161.823 13.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.047.076 -1.023.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.210.291 -761.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -836.785 -261.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
98.923 490.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 98.923 490.294
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.779.734 -904.498
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -653.044 -827.155
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.178.068 2.124.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.967.499 1.269.794
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.210.569 855.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -48.110 201.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 201.646 100.811
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 201.646 100.811
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 1.309.763 312.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
901.387 -461.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
901.387 -461.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.648.737 3.673.640
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.936.127 -3.899.364
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-560
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
20.120 250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.387 41.702
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-13 77.387 41.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.033.634 -3.947.917
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-13 -1.091.565 -2.317.346
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-13 -1.942.069 -1.630.571
Alınan Faiz
7.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.401.995 -1.259.582
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 45.877.831 32.999.755
Kredilerden Nakit Girişleri
28 45.877.831 32.999.755
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -40.522.276 -29.428.745
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -40.522.276 -29.428.745
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
101.409
Ödenen Faiz
-6.859.739 -4.833.484
Alınan Faiz
780 2.892
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.310.615 -1.485.306
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
52.642 -138.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.363.257 -1.623.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.454.821 3.078.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.818.078 1.454.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.818.078 1.454.821
Ticari Alacaklar
5 12.744.776 10.603.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.816.790 611.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.927.986 9.991.370
Diğer Alacaklar
176.827 275.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
176.827 275.688
Stoklar
7 16.841.136 15.058.185
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.041.303 2.346.375
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 627.783 402.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.413.520 1.943.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 117 764
Diğer Dönen Varlıklar
18 327.555 1.269.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 327.555 1.269.093
ARA TOPLAM
35.949.792 31.008.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.949.792 31.008.084
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
28 32.871 87.170
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
28 0 70.120
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
28 32.871 17.050
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 656 656
Maddi Duran Varlıklar
11 103.874.865 56.117.396
Arazi ve Arsalar
11 64.353.000 37.283.086
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 2.109.621 1.586.784
Binalar
11 14.432.379 11.339.828
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 20.663.774 3.853.050
Taşıtlar
11 537.856 430.524
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.295.571 1.310.416
Özel Maliyetler
11 49.048 52.203
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 433.616 261.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 138.016 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.635.576 1.986.384
Diğer Haklar
13 2.736.876 713.139
Markalar
13 5.233 5.804
Lisanslar
13 42.480 53.660
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 850.987 1.213.781
Peşin Ödenmiş Giderler
8 34.048 14.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 34.048 14.626
Diğer Duran Varlıklar
219.800
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
219.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.935.832 58.206.232
TOPLAM VARLIKLAR
143.885.624 89.214.316
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 4.538.949 9.259.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 4.538.949 9.259.023
Banka Kredileri
28 4.512.392 9.176.228
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 26.557 82.795
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 19.729.264 9.893.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 19.729.264 9.893.807
Banka Kredileri
28 19.596.182 9.766.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 133.082 127.000
Ticari Borçlar
5 9.914.717 7.721.131
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 25.312 63.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.889.405 7.658.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.300.338 1.348.448
Diğer Borçlar
6 548.084 346.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 548.084 346.438
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.528.533 4.290.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.528.533 4.290.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 573.137 578.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 573.137 578.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 184.017 173.412
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 184.017 173.412
ARA TOPLAM
42.317.039 33.611.126
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.317.039 33.611.126
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 12.890.109 12.226.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 12.890.109 12.226.521
Banka Kredileri
28 12.866.632 12.185.750
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 23.477 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 0 40.771
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 108.225 26.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 108.225 26.052
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.013.806 6.148.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.013.806 6.148.485
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.109.255 1.098.072
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.121.395 19.499.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.438.434 53.110.256
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.946.049 33.356.747
Ödenmiş Sermaye
19 8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 158.775 160.192
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 229.054 233.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 77.564.633 38.277.982
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 77.564.633 38.277.982
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 81.074.422 40.541.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.509.789 -2.263.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 29.552 14.602
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 29.552 14.602
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 29.552 14.602
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 956.080 956.679
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
19 852.256 852.256
Yasal Yedekler
19 103.824 104.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -14.622.880 -14.895.008
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -2.793.165 185.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.501.141 2.747.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.447.190 36.104.060
TOPLAM KAYNAKLAR
143.885.624 89.214.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 -11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.547 39.167.086
Transferler
-3.383.478 3.383.478 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.919 4.443 185.048 -139.428 10.401 -129.027
Dönem Karı (Zararı)
185.048 185.048 44.352 229.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.919 4.443 -324.476 -33.951 -358.427
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.929.897 533 -2.929.364 -4.635 -2.933.999
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060
Transferler
185.048 -185.048 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.537.743 -1.250.114 14.950 -2.793.165 36.509.414 712.880 37.222.294
Dönem Karı (Zararı)
-2.793.165 -2.793.165 -82.253 -2.875.418
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.537.743 -1.250.114 14.950 39.302.579 795.133 40.097.712
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
120.835 120.835 120.835
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.417 -4.198 -4.681 3.703 -599 -33.755 -40.948 40.948 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.875.418 229.400
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.082.762 -362.870
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47.984.713 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.713.803 -465.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.188.148 102.349
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-6.530.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
342.761 102.349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.950 4.443
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.820 4.702
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
15.820 4.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-870 -259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-870 -259
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.097.712 -358.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.222.294 -129.027
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
795.133 10.402
Ana Ortaklık Payları
36.427.161 -139.429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826732


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.