KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2024 - 20:11
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 2.464.066.834 -8.432.343 7.621.565 78.341.694 32.865 1.541.172.601 4.582.803.216 1.361.267.781 5.944.070.997
Transferler
23.786.148 -23.786.148
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.525.214 -2.806.000 392.627.011 347.295.797 214.243.243 561.539.040
Dönem Karı (Zararı)
392.627.011 392.627.011 225.261.284 617.888.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.525.214 -2.806.000 -45.331.214 -11.018.041 -56.349.255
Sermaye Arttırımı
1.000.000.000 1.204.003.648 2.656.311 1.477.635 2.208.137.594 2.208.137.594
Kar Payları
-23.646.626 -23.646.626
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-16.864.686 -16.864.686 -16.864.686
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
465.692 -8.837.300 -8.371.608 571.014 -7.800.594
Dönem Sonu Bakiyeler
18 1.500.000.000 3.668.070.482 -25.297.029 10.277.876 -42.525.214 -2.806.000 102.127.842 498.557 1.510.026.788 392.627.011 7.113.000.313 1.552.435.412 8.665.435.725
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 3.668.070.482 -25.297.029 10.277.876 -42.525.214 -2.806.000 102.127.842 498.557 1.510.026.788 392.627.011 7.113.000.313 1.552.435.412 8.665.435.725
Transferler
46.462.740 1.007.739 345.156.532 -392.627.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.486.157 -5.968.442 1.833.125.748 1.800.671.149 27.976.932 1.828.648.081
Dönem Karı (Zararı)
1.833.125.748 1.833.125.748 35.849.075 1.868.974.823
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.486.157 -5.968.442 -32.454.599 -7.872.143 -40.326.742
Kar Payları
-111.076.899 -111.076.899 -30.543.227 -141.620.126
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
60.090 -60.090
Dönem Sonu Bakiyeler
18 1.500.000.000 3.668.070.482 -25.297.029 10.277.876 -69.011.371 -8.774.442 148.590.582 1.566.386 1.744.046.331 1.833.125.748 8.802.594.563 1.549.869.117 10.352.463.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.025.766.923 -14.065.471
Dönem Karı (Zararı)
1.868.974.823 617.888.295
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.868.974.823 617.888.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-124.024.037 1.235.535.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 334.190.440 287.199.672
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.440.801 2.812.289
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.976.675 6.675.853
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.417.476 -3.863.564
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
114.124.930 12.854.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 110.014.391 12.335.226
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.110.539 518.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-213.234.125 -49.706.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -286.521.641 -120.958.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 93.956.536 64.427.143
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-33.234.347 359.027
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
12.565.327 6.465.984
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-141.056.116 225.592.202
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.695.318 10.173.456
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 2.695.318 10.173.456
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-53.836.267 -90.439.303
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -53.836.267 -90.439.303
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -184.727.946 998.773.272
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.586.253 14.276.071
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.586.253 14.276.071
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.965.181 -176.000.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
936.416.966 -1.162.630.133
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
383.157.393 -1.062.842.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -22.799 2.174.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 383.180.192 -1.065.017.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.840.809 20.067.149
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 0 40.945.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -30.840.809 -20.878.642
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 473.599.347 156.834.634
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -19.769.162 3.387.471
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.238.646 -171.967.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 11.788.440 -192.205.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.549.794 20.237.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 19.226.209 2.714.665
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.873.209 -35.420.188
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 381 -40.552.799
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 94.872.828 5.132.611
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 3.694.696 -79.478.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.237.437 4.074.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 16.124.716 14.347.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -10.887.279 -10.273.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.681.367.752 690.793.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -59.070.852 -4.900.641
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -596.529.977 -699.958.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.594.389.812 -2.262.932.264
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -427.921 -1.921.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.485.157 35.688.601
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.485.157 35.688.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.896.426.189 -2.425.449.745
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.890.014.465 -2.401.204.826
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.411.724 -24.244.919
Alınan Temettüler
9.457.500 7.791.703
Alınan Faiz
27 286.521.641 120.958.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.535.358 2.457.440.583
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 2.209.858.168
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -27.788.449
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -27.788.449
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
573.873.860 417.522.568
Kredilerden Nakit Girişleri
573.873.860 417.522.568
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-297.495.943 -54.077.935
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-297.495.943 -54.077.935
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.991.861 0
Ödenen Temettüler
21 -141.620.126 -23.646.626
Ödenen Faiz
27 -93.956.536 -64.427.143
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.725.964 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
486.912.469 180.442.848
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-420.928.559 -572.219.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.983.910 -391.777.120
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.070.780.439 1.462.557.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.136.764.349 1.070.780.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.136.764.349 1.070.780.439
Ticari Alacaklar
1.864.814.925 2.239.106.652
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 226.484 201.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.864.588.441 2.238.905.123
Diğer Alacaklar
55.326.273 24.269.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 55.326.273 24.269.008
Stoklar
10 1.225.050.932 1.712.067.755
Peşin Ödenmiş Giderler
431.846.673 272.737.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 431.846.673 272.737.287
Diğer Dönen Varlıklar
45.427.922 61.552.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 45.427.922 61.552.638
ARA TOPLAM
4.759.231.074 5.380.513.779
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.759.231.074 5.380.513.779
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
89.176.644 91.444.041
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
57.329.878 59.908.589
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 57.329.878 59.908.589
Diğer Finansal Yatırımlar
6 31.846.766 31.535.452
Diğer Alacaklar
354.370 570.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 354.370 570.826
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 581.568.106 547.549.562
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 9.724.200 10.405.703
Maddi Duran Varlıklar
5.863.158.785 4.292.667.281
Arazi ve Arsalar
12 516.260.707 507.334.154
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 91.265.022 59.832.140
Binalar
12 407.115.907 386.545.187
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 925.330.894 869.567.128
Taşıtlar
12 575.891.771 329.635.411
Mobilya ve Demirbaşlar
12 48.389.662 42.956.396
Özel Maliyetler
12 27.506.706 24.063.225
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 3.260.381.312 2.058.560.918
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 11.016.804 14.172.722
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 26.109.760 17.016.888
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.343.057 45.760.790
Diğer Haklar
13 29.261.555 35.531.535
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 5.715.683 9.965.181
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 365.819 264.074
Peşin Ödenmiş Giderler
273.080.273 412.420.497
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 273.080.273 412.420.497
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 382.020.057 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.260.535.252 5.417.835.588
TOPLAM VARLIKLAR
12.019.766.326 10.798.349.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.810.327 386.741.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.810.327 386.741.956
Banka Kredileri
7 47.627.043 383.921.090
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.059.840 2.423.386
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 26.123.444 397.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
333.807.696 34.170.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 333.807.696 34.170.284
Banka Kredileri
7 333.807.696 34.170.284
Ticari Borçlar
543.783.757 569.779.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 8.832.214 453.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 534.951.543 569.326.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 47.565.518 28.339.309
Diğer Borçlar
116.166.047 21.292.838
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 7.470 7.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 116.158.577 21.285.749
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.796.115 70.101.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 73.796.115 70.101.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 21.391.096 100.757.265
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.561.705 9.741.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 59.679.982 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 9.881.723 9.741.781
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.792.002 50.679.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 39.792.002 50.679.281
ARA TOPLAM
1.325.674.263 1.271.603.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.325.674.263 1.271.603.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
168.532.033 25.765.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
168.532.033 25.765.612
Banka Kredileri
7 159.480.646 17.794.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 9.051.387 7.970.650
Uzun Vadeli Karşılıklar
168.971.101 143.293.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 168.971.101 143.293.553
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 4.125.249 692.250.886
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
341.628.383 861.310.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.667.302.646 2.132.913.642
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.802.594.563 7.113.000.313
Ödenmiş Sermaye
21 1.500.000.000 1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.668.070.482 3.668.070.482
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -25.297.029 -25.297.029
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 10.277.876 10.277.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77.785.813 -45.331.214
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.011.371 -42.525.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -69.011.371 -42.525.214
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21 -8.774.442 -2.806.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 148.590.582 102.127.842
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.964.839 3.964.839
Yasal Yedekler
144.625.743 98.163.003
Diğer Yedekler
1.566.386 498.557
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 1.744.046.331 1.510.026.788
Net Dönem Karı veya Zararı
1.833.125.748 392.627.011
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 1.549.869.117 1.552.435.412
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.352.463.680 8.665.435.725
TOPLAM KAYNAKLAR
12.019.766.326 10.798.349.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 10.435.477.503 11.546.476.821
Satışların Maliyeti
23 -7.476.093.988 -8.293.765.700
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.959.383.515 3.252.711.121
BRÜT KAR (ZARAR)
2.959.383.515 3.252.711.121
Genel Yönetim Giderleri
24 -314.894.481 -242.355.281
Pazarlama Giderleri
24 -391.145.543 -379.566.632
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -23.735.764 -8.214.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 606.381.217 544.878.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -231.184.474 -185.669.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.604.804.470 2.981.783.345
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 305.897.388 134.940.448
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -3.681.496 -31.861.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 53.836.267 90.439.303
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.960.856.629 3.175.302.076
Finansman Gelirleri
27 234.770.975 406.395.570
Finansman Giderleri
27 -175.615.564 -198.170.631
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-1.335.765.163 -1.766.865.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.684.246.877 1.616.661.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
184.727.946 -998.773.272
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -594.826.600 -704.994.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 779.554.546 -293.778.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.868.974.823 617.888.295
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.868.974.823 617.888.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.849.075 225.261.284
Ana Ortaklık Payları
1.833.125.748 392.627.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına kazanç (Zarar) 30 0,01390000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.326.742 -56.349.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -45.811.066 -66.929.069
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-5.968.442 -2.806.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.968.442 -2.806.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.452.766 13.385.814
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 11.452.766 13.385.814
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.326.742 -56.349.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.828.648.081 561.539.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.976.932 214.243.243
Ana Ortaklık Payları
1.800.671.149 347.295.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257207


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.562 Değişim: 0,33% Hacim : 45.789 Mio.TL Son veri saati : 14:16
Düşük 9.508 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,4974 Değişim: 0,15%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,7924 Değişim: 0,21%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.487,53 Değişim: 1,02%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.491,83
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.