KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2023 - 19:53
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.015.338 67.479.973 -75.495.311 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.152.348 -132.654 447.479.324 443.194.322 169.698.585 612.892.907
Dönem Karı (Zararı)
29 447.479.324 447.479.324 170.601.715 618.081.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -4.152.348 -132.654 -4.285.002 -903.130 -5.188.132
Sermaye Arttırımı
21 320.000.000 -5.396.697 5.478.128 320.081.431 320.081.431
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -7.543.006 -7.543.006
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -25.721.964 2.275.424 -728.488 78.340.520 32.865 429.685.432 447.479.324 1.430.552.335 412.582.601 1.843.134.936
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -25.721.964 2.275.424 -728.488 78.340.520 32.865 429.685.432 447.479.324 1.430.552.335 412.582.601 1.843.134.936
Diğer Düzeltmeler
6.366.937 6.366.937 6.366.937
Transferler
23.787.322 61.683 423.630.319 -447.479.324
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.828.727 437.351 -1.702.949 1.251.016.804 1.223.922.479 397.607.239 1.621.529.718
Dönem Karı (Zararı)
29 1.251.016.804 1.251.016.804 403.973.813 1.654.990.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -25.828.727 437.351 -1.702.949 -27.094.325 -6.366.574 -33.460.899
Sermaye Arttırımı
21 1.000.000.000 -16.864.686 2.656.311 985.791.625 985.791.625
Kar Payları
21 -11.856.914 -11.856.914
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -25.297.029 10.277.876 -51.550.691 2.712.775 -2.431.437 102.127.842 94.548 859.682.688 1.251.016.804 3.646.633.376 798.332.926 4.444.966.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
282.308.000 150.510.945
Dönem Karı (Zararı)
29 1.654.990.617 618.081.039
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.654.990.617 618.081.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
318.871.378 160.780.429
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 56.033.257 46.145.862
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.051.546 1.839.386
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.051.546 1.839.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.758.039 5.427.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.512.329 3.274.641
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.270.368 2.152.766
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.906.445 2.465.410
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -3.189.021 -2.053.417
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 13.095.466 4.518.827
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -67.110.755 -31.191.853
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 317.682.692 135.909.754
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -4.449.846 184.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.319.756.272 -533.279.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -897.329.045 -165.016.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 -174.424.652 -194.486.605
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -420.338.133 -295.466.950
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 144.637.964 75.184.056
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.697.594 46.506.310
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
654.105.723 245.581.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -2.974.177 -3.641.471
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -368.823.546 -91.429.116
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.246.334.243 -220.664.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 21.659.253 4.272.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -1.267.993.496 -224.937.070
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.194.507.640 274.489.737
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 1.002.656.311 325.478.128
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
21 -16.864.686 -5.396.697
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 253.392.587 2.364.302
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -32.819.658 -40.412.990
Ödenen Temettüler
21 -11.856.914 -7.543.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
230.481.397 204.335.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
230.481.397 204.335.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 419.370.483 215.034.757
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 649.851.880 419.370.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 649.851.880 419.370.483
Ticari Alacaklar
1.358.903.854 478.721.821
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-30 162.418 680.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.358.741.436 478.041.262
Diğer Alacaklar
14.728.753 1.858.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.728.753 1.858.202
Stoklar
9 995.625.702 575.287.569
Peşin Ödenmiş Giderler
10 156.951.218 47.594.523
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 156.951.218 47.594.523
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 7.266.111 916.208
Diğer Dönen Varlıklar
20 37.356.022 27.403.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 37.356.022 27.403.745
ARA TOPLAM
3.220.683.540 1.551.152.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.220.683.540 1.551.152.551
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 8.406.740 6.678.331
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.406.740 6.678.331
Diğer Alacaklar
346.432 356.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 346.432 356.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 144.386.569 83.707.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
1.631.157.491 445.034.587
Arazi ve Arsalar
14 185.467.567 35.716.640
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 16.396.274 9.369.419
Binalar
14 71.050.476 44.266.873
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 180.876.505 185.576.628
Taşıtlar
14 126.409.881 45.818.159
Mobilya ve Demirbaşlar
14 15.615.060 7.980.536
Özel Maliyetler
14 3.176.803 3.521.267
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 1.028.675.023 108.633.704
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 3.489.902 4.151.361
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 1.554.579 2.672.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.335.725 6.707.797
Diğer Haklar
15 10.182.952 6.448.290
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 5.117.065 250.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 35.708 8.603
Peşin Ödenmiş Giderler
10 208.404.134 171.381.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 96.424.108 42.899.241
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.107.436.964 760.858.574
TOPLAM VARLIKLAR
5.328.120.504 2.312.011.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.996.743 1.326.693
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.996.743 1.326.693
Banka Kredileri
6 233.241.229 169.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 755.514 1.157.570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.737.793 31.492.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.737.793 31.492.965
Banka Kredileri
6 20.737.793 31.492.965
Ticari Borçlar
345.796.616 204.347.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-30 293.984 294.203
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 345.502.632 204.053.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 29.417.962 12.196.218
Diğer Borçlar
12.922.528 3.666.994
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.922.528 3.666.994
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.192.264 55.128.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 42.192.264 55.128.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 68.415.246 78.123.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.912.245 5.536.621
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.912.245 5.536.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 18.538.067 19.598.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 18.538.067 19.598.085
ARA TOPLAM
777.929.464 411.417.396
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
777.929.464 411.417.396
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.896.256 13.238.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.896.256 13.238.205
Banka Kredileri
6 10.799.683 11.401.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.096.573 1.836.562
Uzun Vadeli Karşılıklar
86.964.219 41.833.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 86.964.219 41.833.249
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 6.364.263 2.387.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.224.738 57.458.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
883.154.202 468.876.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.646.633.376 1.430.552.335
Ödenmiş Sermaye
21 1.500.000.000 500.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -25.297.029 -8.432.343
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 10.277.876 7.621.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51.269.353 -24.175.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.837.916 -23.446.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -51.550.691 -25.721.964
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 2.712.775 2.275.424
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.431.437 -728.488
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
102.127.842 78.340.520
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.964.839 3.814.988
Yasal Yedekler
21 98.163.003 74.525.532
Diğer Yedekler
21 94.548 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 859.682.688 429.685.432
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.251.016.804 447.479.324
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 798.332.926 412.582.601
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.444.966.302 1.843.134.936
TOPLAM KAYNAKLAR
5.328.120.504 2.312.011.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 6.065.049.339 2.293.763.056
Satışların Maliyeti
22 -4.173.251.921 -1.706.713.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.891.797.418 587.049.083
BRÜT KAR (ZARAR)
1.891.797.418 587.049.083
Genel Yönetim Giderleri
23 -125.792.786 -57.469.780
Pazarlama Giderleri
23 -198.664.191 -110.451.619
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -5.979.364 -8.875.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 274.493.828 295.280.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -107.985.187 -96.966.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.727.869.718 608.565.354
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 275.658.141 228.528.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -57.236.851 -107.600.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 67.110.755 31.191.853
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.013.401.763 760.685.260
Finansman Giderleri
27 -40.728.454 -6.694.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.972.673.309 753.990.793
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-317.682.692 -135.909.754
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -359.115.509 -160.216.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 41.432.817 24.306.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.654.990.617 618.081.039
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.654.990.617 618.081.039
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
403.973.813 170.601.715
Ana Ortaklık Payları
1.251.016.804 447.479.324
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 29 0,94700000 1,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31 -33.460.899 -5.188.132
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.644.463 -6.319.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.702.949 -132.654
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
757.620 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.128.893 1.263.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.128.893 1.263.870
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.460.899 -5.188.132
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.621.529.718 612.892.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
397.607.239 169.698.585
Ana Ortaklık Payları
1.223.922.479 443.194.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117350


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.