KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2021 - 18:21
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402
Transferler
7.298.665 89.958.396 -97.257.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.820.651 -186.688 10.046.229 7.038.890 23.091.140 30.130.030
Dönem Karı (Zararı)
29 10.046.229 10.046.229 23.856.120 33.902.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -2.820.651 -186.688 -3.007.339 -764.980 -3.772.319
Kar Payları
21 -4.268.552 -4.268.552
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 -595.436 -507.100 -1.102.536 181.598 -920.938
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942
Transferler
2.344.521 7.701.708 -10.046.229
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.795.648 1.189.117 -87.309 75.495.311 72.801.471 58.292.394 131.093.865
Dönem Karı (Zararı)
29 75.495.311 75.495.311 58.696.828 134.192.139
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -3.795.648 1.189.117 -87.309 -2.693.840 -404.434 -3.098.274
Sermaye Arttırımı
21 74.184.192 -1.251.093 2.143.437 75.076.536 75.076.536
Kar Payları
21 -7.532.739 -7.532.739
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.779.000 124.083.290
Dönem Karı (Zararı)
29 134.192.139 33.902.349
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
134.192.139 33.902.349
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.095.845 37.861.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 41.583.419 39.591.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.589.816 -3.026.631
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.589.816 -3.026.631
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.903.569 6.239.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.682.287 5.025.030
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -778.718 1.214.097
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.797.562 1.197.226
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -1.582.740 -416.224
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 4.380.302 1.613.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.506.737 -3.513.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 26.049.225 -2.619.925
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -141.377 -6.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.333.108 58.407.813
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 35.323.195 -35.963.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -121.279.814 47.916.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 -25.169.358 14.394.931
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -75.417.989 37.798.714
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 62.402.926 -11.742.933
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 20.807.932 6.003.329
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.954.876 130.171.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -5.066.189 -4.217.388
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -14.109.687 -1.870.852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.781.894 -45.742.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 1.931.173 1.091.941
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -46.713.067 -46.834.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.766.810 15.824.400
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 76.327.629 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
21 -1.251.093 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 60.472.996 81.407.391
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -71.249.983 -61.314.439
Ödenen Temettüler
21 -7.532.739 -4.268.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.763.916 94.164.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.763.916 94.164.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.270.841 26.105.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 215.034.757 120.270.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 215.034.757 120.270.841
Finansal Yatırımlar
5 0 35.323.195
Ticari Alacaklar
320.063.287 201.573.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-30 67.383 67.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 319.995.904 201.506.829
Diğer Alacaklar
2.062.118 902.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.062.118 902.549
Stoklar
9 279.820.619 204.402.630
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.490.247 8.519.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 506.982 528.465
Diğer Dönen Varlıklar
20 8.386.600 5.857.155
ARA TOPLAM
840.364.610 577.378.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
840.364.610 577.378.058
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.678.331 5.200.973
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 6.678.331 5.200.973
Diğer Alacaklar
328.748 327.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 328.748 327.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 57.377.064 53.957.636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
270.746.272 268.360.002
Arazi ve Arsalar
14 20.637.981 19.546.144
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 5.217.300 6.056.175
Binalar
14 36.889.213 40.292.250
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 154.757.957 150.126.847
Taşıtlar
14 7.582.125 9.722.967
Mobilya ve Demirbaşlar
14 6.140.955 5.505.524
Özel Maliyetler
14 3.980.652 4.680.318
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 30.308.015 25.449.234
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 5.232.074 6.980.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 2.853.857 5.755.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.661.481 5.707.899
Diğer Haklar
15 4.803.183 4.821.145
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 1.849.413 877.892
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 8.885 8.862
Peşin Ödenmiş Giderler
10 29.067.440 10.635.902
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 16.593.718 16.829.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
391.728.097 368.196.083
TOPLAM VARLIKLAR
1.232.092.707 945.574.141
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.412.990 69.332.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.412.990 69.332.392
Banka Kredileri
6 38.313.217 67.321.991
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.099.773 2.010.401
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.917.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.917.591
Banka Kredileri
6 0 1.917.591
Ticari Borçlar
131.217.034 70.396.848
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-30 122.815 60.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 131.094.219 70.336.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.049.086 7.594.889
Diğer Borçlar
2.639.099 1.402.742
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-30 0 900.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.639.099 502.742
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 31.221.175 13.438.759
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 9.336.156 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.588.258 4.444.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.588.258 4.444.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 8.432.498 2.788.162
ARA TOPLAM
233.896.296 171.315.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.896.296 171.315.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.693.561 23.633.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.693.561 23.633.555
Banka Kredileri
6 42.607.168 19.567.595
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.086.393 4.065.960
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.147.071 31.152.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 35.147.071 31.152.763
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.652.175 406.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.492.807 55.192.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
314.389.103 226.508.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
667.276.582 519.398.575
Ödenmiş Sermaye
21 180.000.000 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -3.035.646 -1.784.553
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.143.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.890.026 -17.196.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.294.192 -16.687.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -21.569.616 -17.773.968
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 2.275.424 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-595.834 -508.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
70.325.182 67.980.661
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
21 66.510.194 64.165.673
Diğer Yedekler
21 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 362.205.459 354.503.751
Net Dönem Karı veya Zararı
29 75.495.311 10.046.229
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 250.427.022 199.667.367
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
917.703.604 719.065.942
TOPLAM KAYNAKLAR
1.232.092.707 945.574.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.224.607.667 1.028.223.556
Satışların Maliyeti
22 -1.027.721.204 -917.667.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
196.886.463 110.556.420
BRÜT KAR (ZARAR)
196.886.463 110.556.420
Genel Yönetim Giderleri
23 -46.150.627 -44.713.776
Pazarlama Giderleri
23 -65.077.389 -53.500.745
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -5.701.499 -6.156.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 92.179.063 48.527.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -42.292.006 -25.889.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
129.844.005 28.823.383
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 97.321.220 34.812.755
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -53.846.233 -22.983.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 3.506.737 3.513.873
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
176.825.729 44.166.326
Finansman Gelirleri
27 41.892 629.601
Finansman Giderleri
27 -16.626.257 -13.513.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
160.241.364 31.282.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.049.225 2.619.925
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -23.445.843 -1.870.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.603.382 4.490.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
134.192.139 33.902.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
134.192.139 33.902.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.696.828 23.856.120
Ana Ortaklık Payları
75.495.311 10.046.229
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 29 0,41900000 0,09500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31 -3.098.274 -3.772.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.610.406 -4.596.963
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-87.309 -186.688
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.477.360 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.122.081 1.011.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.122.081 1.011.332
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.098.274 -3.772.319
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.093.865 30.130.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.292.394 23.091.140
Ana Ortaklık Payları
72.801.471 7.038.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911122


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.654 Değişim: -0,22% Hacim : 22.301 Mio.TL Son veri saati : 11:11
Düşük 10.642 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2429 Değişim: 0,05%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,9693 Değişim: -0,13%
Düşük 34,9165 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.437,72 Değişim: -0,38%
Düşük 2.433,15 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.