;

KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:19
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 215.280.708 71.221.773 436.986.496 121.932.616 558.919.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.088.539 1.088.539 1.088.539
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 216.369.247 71.221.773 438.075.035 121.932.616 560.007.651
Transferler
4.094.733 67.355.653 -71.221.773 228.613 228.613
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.357.050 -70.352 84.354.823 82.927.421 56.229.256 139.156.677
Dönem Karı (Zararı)
25 84.354.823 84.354.823 56.779.384 141.134.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.357.050 -70.352 -1.427.402 -550.128 -1.977.530
Kar Payları
20 -18.491.584 -18.491.584 -2.377.785 -20.869.369
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -12.359.038 1.086.307 -322.039 60.681.996 32.865 265.233.316 84.354.823 502.739.485 175.784.087 678.523.572
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402
Transferler
7.298.665 89.958.396 -97.257.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.248.679 -156.665 9.135.225 5.729.881 18.182.594 23.912.475
Dönem Karı (Zararı)
25 9.135.225 9.135.225 17.722.981 26.858.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.248.679 -156.665 -3.405.344 459.613 -2.945.731
Kar Payları
20 -4.268.552 -4.268.552
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.606.560 1.086.307 -478.502 67.980.661 32.865 355.010.851 9.135.225 519.192.102 194.577.223 713.769.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.609.462 100.039.012
Dönem Karı (Zararı)
26.858.206 141.134.207
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.858.206 141.134.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.350.786 81.961.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 28.189.011 24.355.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.145.688 3.421.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.507.157 5.040.979
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -8.249.474 -16.733.948
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 14.756.631 21.774.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.028.297 4.786.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.230.148 38.964.670
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -232.625 5.391.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
74.652.432 -105.855.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 57.419.360 -15.948.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-19 -6.689.692 -19.119.784
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 30.322.152 -66.770.887
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.461.454 -7.639.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-19 5.062.066 3.623.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
139.861.424 117.239.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -3.883.551 -2.207.773
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24-28 631.589 -14.993.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.787.481 -55.872.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 52.980 191.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -37.840.461 -56.064.261
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.891.747 -78.796.169
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 254.479.858 167.469.352
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -265.103.053 -225.396.152
Ödenen Temettüler
20 -4.268.552 -20.869.369
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.930.234 -34.629.816
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.930.234 -34.629.816
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.105.976 65.001.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 110.036.210 30.371.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 110.036.210 26.105.976
Ticari Alacaklar
198.575.952 248.077.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 51.920 107.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 198.524.032 247.970.503
Diğer Alacaklar
688.782 15.407.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 886 8.439.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 687.896 6.967.960
Stoklar
9 211.879.192 242.201.344
Peşin Ödenmiş Giderler
9.135.961 14.633.055
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.135.961 14.633.055
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 4.750 2.425.223
Diğer Dönen Varlıklar
7.931.524 5.871.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 7.931.524 5.871.507
ARA TOPLAM
538.252.371 554.722.010
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
538.252.371 554.722.010
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.200.973 4.560.973
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 5.200.973 4.560.973
Diğer Alacaklar
327.543 302.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 327.543 302.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 58.063.460 50.630.452
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
270.114.121 261.659.476
Arazi ve Arsalar
14 15.180.663 15.279.381
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 6.250.960 5.594.576
Binalar
14 31.947.887 30.417.731
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 151.316.815 159.439.040
Taşıtlar
14 10.433.965 12.325.840
Mobilya ve Demirbaşlar
14 5.502.150 5.904.337
Özel Maliyetler
14 4.831.376 5.256.405
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 37.207.396 18.366.707
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 7.442.909 9.075.459
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 4.424.943 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.648.997 6.251.044
Diğer Haklar
15 5.276.804 2.730.068
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 346.846 344.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 25.347 3.176.317
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.576.282 10.179.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 16.008.143 11.241.706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
374.785.648 346.246.215
TOPLAM VARLIKLAR
913.038.019 900.968.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.645.262 47.619.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.645.262 47.619.775
Banka Kredileri
6 60.216.996 47.619.775
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.428.266 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.846.804 13.694.664
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.846.804 13.694.664
Banka Kredileri
6 1.846.804 13.694.664
Ticari Borçlar
71.094.551 82.556.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 133.455 112.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 70.961.096 82.443.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 7.023.547 6.176.236
Diğer Borçlar
3.074.100 1.397.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 901.200 900.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.172.900 497.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.047.581 9.095.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.047.581 9.095.835
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.715.698 3.209.755
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.715.698 3.209.755
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.156.709 1.932.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.156.709 1.932.991
ARA TOPLAM
162.604.252 165.682.261
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.604.252 165.682.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.813.047 13.476.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.813.047 13.476.147
Banka Kredileri
6 2.674.407 13.476.147
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.138.640 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.469.887 27.363.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 31.469.887 27.363.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 381.508 320.973
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.664.442 41.160.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
199.268.694 206.842.823
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
519.192.102 513.462.221
Ödenmiş Sermaye
20 105.815.808 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -1.784.553 -1.784.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.998.755 -13.593.411
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.520.253 -13.271.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -17.606.560 -14.357.881
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.086.307 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20 -478.502 -321.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.980.661 60.681.996
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
20 64.165.673 56.867.008
Diğer Yedekler
20 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 355.010.851 265.052.455
Net Dönem Karı veya Zararı
20 9.135.225 97.257.061
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 194.577.223 180.663.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
713.769.325 694.125.402
TOPLAM KAYNAKLAR
913.038.019 900.968.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 769.072.630 900.674.026 252.688.129 329.055.908
Satışların Maliyeti
21 -678.073.773 -664.195.263 -226.037.967 -223.199.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.998.857 236.478.763 26.650.162 105.856.342
BRÜT KAR (ZARAR)
90.998.857 236.478.763 26.650.162 105.856.342
Genel Yönetim Giderleri
-32.721.817 -31.548.238 -10.913.782 -10.944.464
Pazarlama Giderleri
-39.582.629 -44.935.523 -13.497.548 -17.541.688
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.021.513 -3.976.728 -2.789.969 -1.033.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 35.080.576 94.761.909 -1.879.521 58.430.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -25.050.546 -29.583.250 -5.553.480 -18.728.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.702.928 221.196.933 -7.984.138 116.039.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 26.696.401 27.627.794 7.172.078 18.765.402
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -20.891.713 -34.756.703 -8.685.297 -30.327.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 5.028.297 -4.786.947 2.400.169 -3.576.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.535.913 209.281.077 -7.097.188 100.901.015
Finansman Gelirleri
141.413 1.045.133 0 592.390
Finansman Giderleri
-10.049.268 -30.227.333 -2.585.283 -11.999.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.628.058 180.098.877 -9.682.471 89.493.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.230.148 -38.964.670 2.994.645 -20.761.883
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.124.105 -41.683.208 1.260.711 -21.560.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.354.253 2.718.538 1.733.934 798.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.858.206 141.134.207 -6.687.826 68.731.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.858.206 141.134.207 -6.687.826 68.731.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.722.981 56.779.384 -878.494 33.251.358
Ana Ortaklık Payları
9.135.225 84.354.823 -5.809.332 35.480.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 25 0,08600000 0,79700000 -0,05500000 0,33500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -2.945.731 -1.977.530 111.601 -107.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.575.724 -2.445.100 287.741 -115.301
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
786.659 537.922 -63.303 25.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-156.666 -70.352 -112.837 -17.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-156.666 -70.352 -112.837 -17.362
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.945.731 -1.977.530 111.601 -107.297
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.912.475 139.156.677 -6.576.225 68.624.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.945.820 56.229.256 -1.159.175 33.319.291
Ana Ortaklık Payları
6.966.655 82.927.421 -5.417.050 35.305.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797675


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.