KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:33
KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-181.873.877 181.873.877 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.063.252 -175.150.037 -175.150.037 -176.213.289 -43.877.356 -220.090.645
Dönem Karı (Zararı)
-175.150.037 -175.150.037 -175.150.037 -43.665.821 -218.815.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.063.252 -1.063.252 -1.063.252 -1.063.252 -211.535 -1.274.787
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -4.532.961 333.654.265 333.654.265 44.789.051 29.698.299 -175.150.037 -145.451.738 497.902.253 34.364.271 532.266.524
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -5.667.147 329.855.724 329.855.724 44.789.051 31.299.402 -327.011.521 -295.712.119 344.906.583 -10.452.772 334.453.811
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-327.011.521 327.011.521 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.567.457 -1.567.457 -1.567.457 -117.776.401 -117.776.401 -119.343.858 -45.315.229 -164.659.087
Dönem Karı (Zararı)
-117.776.401 -117.776.401 -117.776.401 -45.018.893 -162.795.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.567.457 -1.567.457 -1.567.457 -1.567.457 -296.336 -1.863.793
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -7.234.604 328.288.267 328.288.267 44.789.051 -295.712.119 -117.776.401 -413.488.520 225.562.725 -55.768.001 169.794.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.763.500 23.917.609
Dönem Karı (Zararı)
-162.795.294 -218.815.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-162.795.294 -218.815.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
263.365.639 232.109.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.839.478 44.572.171
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.348.340 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.348.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.139.582 5.071.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.041.979 4.484.678
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.097.603 587.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
69.734.799 50.987.976
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.468.451 -1.201.551
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
72.194.677 50.825.564
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-19.616.292 -8.937.660
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18.624.865 10.301.623
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
131.316.093 124.556.225
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 16.683.597 6.997.281
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
430 -76.249
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
430 -76.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.145.772 15.301.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.395.241 -29.111.517
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.130.648 -11.830.169
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
574.812 -1.979.581
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.283.033 49.721.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.669.537 638.658
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.949 -203.618
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
405.949 -203.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.738.330 8.066.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.542.505 -9.704.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
195.825 17.770.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
126.716.117 28.594.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.864.112 -3.413.952
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.088.505 -1.263.186
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.248.189 -2.842.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.144 88.674
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.144 88.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.722.784 -3.428.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.644.492 -3.412.712
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -78.292 -15.679
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -704.521
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-704.521
Alınan Faiz
1.468.451 1.201.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.296.197 -32.432.027
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
186.249.833 331.784.942
Kredilerden Nakit Girişleri
186.249.833 331.784.942
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-218.431.069 -313.391.405
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-218.431.069 -313.391.405
Ödenen Faiz
-59.569.176 -50.825.564
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.545.785
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.219.114 -11.357.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.219.114 -11.357.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.394.733 80.557.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.613.847 69.200.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 137.618.655 112.394.733
Ticari Alacaklar
265.921.918 216.151.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 265.921.918 216.151.542
Diğer Alacaklar
2.673.310 11.473.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.673.310 11.473.686
Stoklar
8 191.147.431 182.289.478
Peşin Ödenmiş Giderler
9 19.803.253 16.024.870
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
282.019 537.457
Diğer Dönen Varlıklar
52.694.527 67.181.105
ARA TOPLAM
670.141.113 606.052.871
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 11.030.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
670.141.113 617.082.871
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.000 10.000
Diğer Alacaklar
783.998 783.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
783.998 783.733
Maddi Duran Varlıklar
10 1.655.136.647 1.665.971.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.685.402 6.949.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 139.482.887 141.315.083
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.132.034 6.485.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 71.894.048 83.222.395
Diğer Duran Varlıklar
18.375.267 15.375.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.893.500.283 1.920.113.194
TOPLAM VARLIKLAR
2.563.641.396 2.537.196.065
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 561.002.620 608.032.882
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 546.670.597 204.994.551
Ticari Borçlar
382.873.701 314.206.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 382.873.701 314.206.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.022.419 7.352.882
Diğer Borçlar
2.459.552 2.053.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.459.552 2.053.603
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 25.448.176 22.789.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.062.892 2.517.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
306.915 306.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 306.915 306.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.534.649 6.742.476
ARA TOPLAM
1.537.381.521 1.168.996.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.537.381.521 1.168.996.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 764.787.122 947.672.547
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.343.008 54.737.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 47.251.700 42.744.093
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 13.091.308 11.993.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 31.335.021 31.335.021
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
856.465.151 1.033.745.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.393.846.672 2.202.742.254
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
225.562.725 344.906.583
Ödenmiş Sermaye
15 180.000.000 180.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414.213 414.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
328.288.267 329.855.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
328.288.267 329.855.724
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
335.522.871 335.522.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.234.604 -5.667.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-295.712.119 31.299.402
Net Dönem Karı veya Zararı
-117.776.401 -327.011.521
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-55.768.001 -10.452.772
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
169.794.724 334.453.811
TOPLAM KAYNAKLAR
2.563.641.396 2.537.196.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 807.361.122 491.223.736 430.236.097 225.900.586
Satışların Maliyeti
16 -631.943.831 -434.445.606 -341.115.693 -198.121.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.417.291 56.778.130 89.120.404 27.779.432
BRÜT KAR (ZARAR)
175.417.291 56.778.130 89.120.404 27.779.432
Genel Yönetim Giderleri
-29.562.327 -23.702.285 -14.377.064 -11.558.229
Pazarlama Giderleri
-58.732.289 -47.080.486 -27.343.275 -19.314.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
53.384.953 33.964.654 25.315.225 15.137.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.891.168 -22.755.187 -11.756.068 -9.099.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.616.460 -2.795.174 60.959.222 2.944.232
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.468.022 1.277.801 895.337 552.189
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.084.482 -1.517.373 61.854.559 3.496.421
Finansman Gelirleri
2.852.424 3.068.743 1.672.507 2.695.225
Finansman Giderleri
-255.048.603 -213.369.947 -118.004.474 -103.572.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-146.111.697 -211.818.577 -54.477.408 -97.380.947
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.683.597 -6.997.281 -14.707.626 -2.931.637
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.889.302 -3.102.245 -2.840.130 -1.729.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -11.794.295 -3.895.036 -11.867.496 -1.202.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-162.795.294 -218.815.858 -69.185.034 -100.312.584
DÖNEM KARI (ZARARI)
-162.795.294 -218.815.858 -69.185.034 -100.312.584
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-45.018.893 -43.665.821 -21.650.058 -20.034.725
Ana Ortaklık Payları
-117.776.401 -175.150.037 -47.534.976 -80.277.859
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,65430000 -0,97310000 -0,26410000 -0,44600000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.863.793 -1.274.787 536.407 438.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.329.740 -1.593.484 670.509 548.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
465.947 318.697 -134.102 -109.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
465.947 318.697 -134.102 -109.669
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.863.793 -1.274.787 536.407 438.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-164.659.087 -220.090.645 -68.648.627 -99.873.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-45.315.229 -43.877.356 -21.564.901 -19.974.171
Ana Ortaklık Payları
-119.343.858 -176.213.289 -47.083.726 -79.899.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958395


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: 0,18% Hacim : 8.765 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.517 28.10.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.519
9,5374 Değişim: 0,10%
Düşük 9,5193 29.10.2021 Yüksek 9,5464
Açılış: 9,5275
11,1483 Değişim: 0,00%
Düşük 11,1398 29.10.2021 Yüksek 11,1654
Açılış: 11,148
551,37 Değişim: 0,06%
Düşük 550,72 29.10.2021 Yüksek 551,71
Açılış: 551,02
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.