KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:49
KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-181.873.877 181.873.877 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -94.872.178 -94.872.178 -96.313.551 -23.903.185 -120.216.736
Dönem Karı (Zararı)
-94.872.178 -94.872.178 -94.872.178 -23.631.096 -118.503.274
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -272.089 -1.713.462
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -4.911.082 332.212.892 332.212.892 44.789.051 29.698.299 -94.872.178 -65.173.879 577.801.991 54.338.442 632.140.433
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -5.667.147 329.855.724 329.855.724 44.789.051 31.299.402 -327.011.521 -295.712.119 344.906.583 -10.452.772 334.453.811
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-327.011.521 327.011.521 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -70.242.685 -70.242.685 -72.261.392 -23.750.328 -96.011.720
Dönem Karı (Zararı)
-70.242.685 -70.242.685 -70.242.685 -23.368.835 -93.611.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -381.493 -2.400.200
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -7.685.854 327.837.017 327.837.017 44.789.051 -295.712.119 -70.242.685 -365.954.804 272.645.191 -34.203.100 238.442.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.204.210 25.866.250
Dönem Karı (Zararı)
-93.611.520 -118.503.274
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-93.611.520 -118.503.274
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
144.873.099 103.268.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 20.066.487 23.328.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.348.340 -3.179.478
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.348.340 -3.179.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.690.763 3.216.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.245.385 2.982.771
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 445.378 233.747
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.117.863 24.561.623
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-571.314 -649.362
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.872.676 24.275.188
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-11.162.553 -6.238.307
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10.979.054 7.174.104
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
87.369.906 51.351.975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.977.790 4.065.644
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.370 -76.249
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.370 -76.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.759.706 45.198.061
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.178.309 -34.307.071
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.753.109 17.673.942
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.986.633 -18.172.599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.950.015 80.865.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.564.589 1.560.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.397.524 643.617
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.397.524 643.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.739.999 -3.065.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.798.457 -12.112.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.941.542 9.046.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.501.873 29.963.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.123.019 -2.961.431
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.174.644 -1.135.789
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.610.678 -405.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.956 88.673
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.956 88.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.185.948 -766.968
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.185.948 -751.289
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -15.679
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -376.591
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-376.591
Alınan Faiz
571.314 649.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.057.193 -18.988.048
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.707.334 188.392.786
Kredilerden Nakit Girişleri
149.707.334 188.392.786
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-143.213.911 -183.105.646
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-143.213.911 -183.105.646
Ödenen Faiz
-34.550.616 -24.275.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.536.339 6.472.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.536.339 6.472.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.394.733 80.557.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.931.072 87.030.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.931.072 112.394.733
Ticari Alacaklar
259.350.797 216.151.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 259.350.797 216.151.542
Diğer Alacaklar
12.287.054 11.473.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.287.054 11.473.686
Stoklar
10 167.968.577 182.289.478
Peşin Ödenmiş Giderler
11 31.049.833 16.024.870
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
194.568 537.457
Diğer Dönen Varlıklar
74.286.986 67.181.105
ARA TOPLAM
671.068.887 606.052.871
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 11.030.000 11.030.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
682.098.887 617.082.871
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.000 10.000
Diğer Alacaklar
783.998 783.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 783.998 783.733
Maddi Duran Varlıklar
12 1.650.664.432 1.665.971.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 6.245.868 6.949.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13,14 140.358.900 141.315.083
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.446.899 6.485.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
83.894.388 83.222.395
Diğer Duran Varlıklar
15.375.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.883.404.485 1.920.113.194
TOPLAM VARLIKLAR
2.565.503.372 2.537.196.065
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 521.512.607 608.032.882
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 408.899.486 204.994.551
Ticari Borçlar
330.994.422 314.206.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 330.994.422 314.206.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.917.471 7.352.882
Diğer Borçlar
3.451.127 2.053.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.451.127 2.053.603
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.384.046 22.789.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.049.172 2.517.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
306.915 306.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 306.915 306.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.431.947 6.742.476
ARA TOPLAM
1.312.947.193 1.168.996.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.312.947.193 1.168.996.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 923.473.276 947.672.547
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.305.791 54.737.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 46.866.708 42.744.093
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 12.439.083 11.993.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31.335.021 31.335.021
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.014.114.088 1.033.745.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.327.061.281 2.202.742.254
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
272.645.191 344.906.583
Ödenmiş Sermaye
18 180.000.000 180.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414.213 414.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
327.837.017 329.855.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
327.837.017 329.855.724
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
335.522.871 335.522.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.685.854 -5.667.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-295.712.119 31.299.402
Net Dönem Karı veya Zararı
-70.242.685 -327.011.521
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-34.203.100 -10.452.772
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
238.442.091 334.453.811
TOPLAM KAYNAKLAR
2.565.503.372 2.537.196.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 377.125.025 265.323.150
Satışların Maliyeti
19 -290.828.138 -236.324.452
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.296.887 28.998.698
BRÜT KAR (ZARAR)
86.296.887 28.998.698
Genel Yönetim Giderleri
-15.184.704 -12.144.056
Pazarlama Giderleri
-31.389.014 -27.766.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.069.728 18.827.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.135.100 -13.655.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.657.797 -5.739.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
573.114 725.612
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.230.482 -5.013.794
Finansman Gelirleri
1.179.917 373.518
Finansman Giderleri
-137.044.129 -109.797.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-91.633.730 -114.437.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.977.790 -4.065.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.049.172 -1.373.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 71.382 -2.692.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-93.611.520 -118.503.274
DÖNEM KARI (ZARARI)
-93.611.520 -118.503.274
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.368.835 -23.631.096
Ana Ortaklık Payları
21 -70.242.685 -94.872.178
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Kayıp) 21 -0,39020000 -0,52710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.400.200 -1.713.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.000.250 -2.141.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
600.050 428.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
600.050 428.366
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.400.200 -1.713.462
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-96.011.720 -120.216.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.750.328 -23.903.185
Ana Ortaklık Payları
-72.261.392 -96.313.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935977


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: 0,00% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 0 19.07.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6099 Değişim: 0,72%
Düşük 8,5430 26.07.2021 Yüksek 8,6278
Açılış: 8,5484
10,1413 Değişim: 0,73%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,1734
Açılış: 10,0676
501,15 Değişim: 1,15%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 501,21
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.