KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2021 - 20:41
KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28.800 3.021 -49 8.404 -1.959 -6.639 31.578
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
380 1.681 2.061
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
380 1.681 2.061
Yeni Bakiye
28.800 3.401 -49 8.404 -278 -6.639 33.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.023 111 2.976 4.110
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200 1.200
Kar Dağıtımı
-6.639 6.639
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-6.639 6.639
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 4.424 62 8.404 -6.917 2.976 38.949
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 3.907 62 8.404 -8.598 2.976 36.751
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
516 295 1.682 -295 2.198
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
516 295 1.682 -295 2.198
Yeni Bakiye
30.000 4.423 62 8.699 -6.916 -2.681 38.949
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.881 -40 -13.863 -10.022
Kar Dağıtımı
2.681 -2.681
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.681 -2.681
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 8.304 22 11.380 -6.916 -13.863 28.927


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.201 38.177
FAKTORİNG GELİRLERİ
26.201 38.177
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
16.767 28.922
İskontolu
16.657 28.819
Diğer
110 103
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.434 9.255
İskontolu
9.375 9.135
Diğer
59 120
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-17.921 -24.317
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.684 -7.567
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-6.382 -9.652
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-4.390 -3.325
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.309 -2.135
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.156 -1.638
BRÜT KAR (ZARAR)
8.280 13.860
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.505 -9.312
Personel Giderleri
-4.839 -4.785
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-85 -116
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-3.448 -3.530
Diğer
-1.133 -881
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.225 4.548
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
11.711 10.638
Bankalardan Alınan Faizler
77 128
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
0
Kambiyo İşlemleri Karı
4.955 5.433
Diğer
6.679 5.077
KARŞILIK GİDERLERİ
-2.413 -3.941
Özel Karşılıklar
-2.413 -3.941
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.753 -10.159
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-22.752 -10.114
Diğer
-1 -45
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.680 1.086
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.680 1.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
817 1.890
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
817 1.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-13.863 2.976
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-13.863 2.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.863 2.976
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-1.745 9.108
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
16.767 27.452
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-12.687 -20.953
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.430 8.331
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.680 10.617
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-144 -649
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.148 -4.778
Ödenen Vergiler
411 1.732
Diğer
-15.054 -12.644
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
13.551 -3.152
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-43.326 -23.938
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.043 -1.598
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
26 -158
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.664 4.923
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
35.060 17.282
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.170 337
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.806 5.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10.11 -661 -656
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
50
Diğer
9 -3.548
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-661 -4.154
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.321
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
642
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.390 -3.325
Diğer
-17.720 997
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-11.789 -1.686
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-644 116
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
816 678
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 172 794


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.863 2.976
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.841 1.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.841 1.134
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.313 1.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49 139
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-423 -144
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.022 4.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 172 172 816 816 678 678
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 139.665 0 139.665 98.172 98.172 76.056 76.056
Faktoring Alacakları
136.815 0 136.815 95.255 95.255 72.310 72.310
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
136.815 136.815 95.255 95.255 71.525 71.525
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 785 785
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
12.053 12.053 11.761 11.761 34.016 34.016
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-9.203 -9.203 -8.844 -8.844 -30.270 -30.270
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 68.124 68.124 57.711 57.711 54.198 54.198
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 239 239 22 22 6 6
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 77 77 66 66 46 46
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 5.880 5.880 5.486 5.486 3.740 3.740
DİĞER AKTİFLER
13 8.657 3 8.660 5.548 2 5.550 5.281 8 5.289
ARA TOPLAM
222.814 3 222.817 167.821 2 167.823 140.005 8 140.013
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 1.219 0 1.219 1.219 1.219 1.200 1.200
Satış Amaçlı
1.219 1.219 1.219 1.219 1.200 1.200
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
VARLIKLAR TOPLAMI
224.033 3 224.036 169.040 2 169.042 141.205 8 141.213
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 103.644 103.644 67.741 67.741 50.419 50.419
FAKTORİNG BORÇLARI
4 223 223 197 197 355 355
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
6 954 66.894 67.848 248 49.936 50.184 45.261 45.261
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 20.236 20.236 9.914 9.914 9.272 9.272
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
9 330 0 330 325 0 325 411 411
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
330 330 325 325 411 411
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 2.828 2.828 1.730 2 1.732 1.720 137 1.857
ARA TOPLAM
128.215 66.894 195.109 80.155 49.938 130.093 62.177 45.398 107.575
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 28.927 0 28.927 38.949 0 38.949 33.638 33.638
Ödenmiş Sermaye
30.000 30.000 30.000 30.000 28.800 28.800
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.327 8.327 4.484 4.484 3.351 3.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
11.381 0 11.381 8.405 0 8.405 8.404 8.404
Yasal Yedekler
3.412 3.412 3.278 3.278 3.278 3.278
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
7.969 7.969 5.127 5.127 5.126 5.126
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-20.781 0 -20.781 -3.940 0 -3.940 -6.917 -6.917
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-6.918 -6.918 -6.916 -6.916 -277 -277
Dönem Net Kâr veya Zararı
-13.863 -13.863 2.976 2.976 -6.640 -6.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
157.142 66.894 224.036 119.104 49.938 169.042 95.815 45.398 141.213


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
18.960 18.960 16.892 16.892
ALINAN TEMİNATLAR
23 11.382.289 532 11.382.821 9.683.754 431 9.684.185
VERİLEN TEMİNATLAR
23 2.775 77.633 80.408 3.104 62.106 65.210
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
355.353 1.780 357.133 278.733 5.953 284.686
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.759.377 79.945 11.839.322 9.982.483 68.490 10.050.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914256


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4318 Değişim: 0,15%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4550
Açılış: 8,4194
10,1964 Değişim: 0,21%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2037
Açılış: 10,1746
492,96 Değişim: 0,29%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 493,29
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.