KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2020 - 21:52
KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28.800 3.006 8.404 -1.959 38.251
Yeni Bakiye
28.800 3.006 8.404 -1.959 38.251
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35 -6.639 -6.674
Kar Dağıtımı
-1.959 1.959
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-1.959 1.959
Dönem Sonu Bakiyeler
28.800 2.971 8.404 -1.959 -8.598 31.577
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28.800 2.971 8.404 -1.959 -6.639 31.577
Yeni Bakiye
28.800 2.971 8.404 -1.959 -6.639 31.577
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.681 2.681
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200 1.200
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
997 997
Kar Dağıtımı
-6.639 6.639
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-6.639
Diğer
6.639
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 3.968 8.404 -8.598 2.681 36.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.177 31.636
FAKTORİNG GELİRLERİ
16 38.177 31.636
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
28.922 27.368
İskontolu
28.819 26.152
Diğer
103 1.216
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.255 4.268
İskontolu
9.135 4.088
Diğer
120 180
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-24.317 -17.778
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.567 -8.563
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-9.652 -3.934
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-3.325 -1.671
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.135 -2.243
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.638 -1.367
BRÜT KAR (ZARAR)
13.860 13.858
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -9.312 -9.163
Personel Giderleri
-4.785 -4.540
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-116 -24
Genel İşletme Giderleri
-3.530 -3.050
Diğer
-881 -1.549
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.548 4.695
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 10.638 15.738
Bankalardan Alınan Faizler
128 159
Kambiyo İşlemleri Karı
5.433 12.486
Diğer
5.077 3.093
KARŞILIK GİDERLERİ
4 -3.941 -3.431
Özel Karşılıklar
-3.941 -3.431
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -10.159 -24.621
Kambiyo İşlemleri Zararı
-10.114 -24.520
Diğer
-45 -101
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.086 -7.619
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.086 -7.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
1.595 980
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.595 980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.681 -6.639
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.681 -6.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.681 -6.639
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
8.621 19.118
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27.452 28.267
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-20.953 -18.151
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.331 3.337
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.617 15.735
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
19 -649 -902
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
17 -4.778 -4.512
Ödenen Vergiler
1.595 -843
Diğer
-12.994 -3.813
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.015 15.138
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-23.938 32.374
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.598 -1.209
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-158 101
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.923 8.106
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
17.282 -26.540
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
474 2.306
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.606 34.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10 -331 -1.791
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 75 1.465
Diğer
-3.548 -623
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.804 -949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-272
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
642 -7.972
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.325 -24.520
Diğer
997 -34
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.686 -32.798
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
116 509
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
678 166
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 794 675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.681 -6.639
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
997 -35
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
997 -35
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
139 -43
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-281 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.678 -6.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 816 0 816 678 678
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 98.172 0 98.172 76.056 76.056
Faktoring Alacakları
95.255 0 95.255 72.310 72.310
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
95.255 0 95.255 71.525 71.525
Diğer Faktoring Alacakları
785 785
Takipteki Alacaklar
4 11.761 0 11.761 34.016 34.016
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -8.844 -8.844 -30.270 -30.270
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 57.711 0 57.711 54.198 54.198
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 22 0 22 5 5
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 66 0 66 46 46
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 2.993 0 2.993 1.679 1.679
DİĞER AKTİFLER
13 5.547 2 5.549 5.282 8 5.290
ARA TOPLAM
165.327 2 165.329 137.944 8 137.952
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 1.219 1.219 1.200 1.200
Satış Amaçlı
1.219 1.219 1.200 1.200
VARLIKLAR TOPLAMI
166.546 2 166.548 139.144 8 139.152
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 67.741 67.741 50.419 50.419
FAKTORİNG BORÇLARI
4 197 197 355 355
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
6 248 49.936 50.184 45.261 45.261
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 9.914 9.914 9.272 9.272
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
9 325 325 411 411
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9 325 325 411 411
CARİ VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 1.730 2 1.732 1.720 137 1.857
ARA TOPLAM
80.155 49.938 130.093 62.177 45.398 107.575
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 36.455 36.455 31.577 31.577
Ödenmiş Sermaye
30.000 30.000 28.800 28.800
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.968 3.968 2.971 2.971
Kar Yedekleri
8.404 8.404 8.404 8.404
Yasal Yedekler
3.278 3.278 3.278 3.278
Olağanüstü Yedekler
5.126 5.126 5.126 5.126
Kar veya Zarar
-5.917 -5.917 -8.598 -8.598
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-8.598 -8.598 -1.959 -1.959
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.681 2.681 -6.639 -6.639
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
116.610 49.938 166.548 93.754 45.398 139.152


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 139 139
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
16.892 0 16.892 15.076 15.076
ALINAN TEMİNATLAR
23 9.683.754 431 9.684.185 7.393.388 7.393.388
VERİLEN TEMİNATLAR
23 3.104 62.106 65.210 8.787 59.150 67.937
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
23 278.733 5.953 284.686 239.375 1.465 240.840
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.982.483 68.490 10.050.973 7.656.765 60.615 7.717.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823688


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.