KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 22:06
KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 -2.459.852 54.735.631 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-76.565.711 76.565.711 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.277.846 -1.277.846 6.305.312 5.027.466 -198.700.046 -198.700.046 -193.672.580 -193.672.580
Dönem Karı (Zararı)
-198.700.046 -198.700.046 -198.700.046 -198.700.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.277.846 -1.277.846 6.305.312 5.027.466 5.027.466 5.027.466
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 3.845.460 59.763.097 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 3.845.460 59.763.097 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-198.700.046 198.700.046 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.187.922 -1.187.922 9.808.262 8.620.340 -348.458.900 -348.458.900 -339.838.560 -339.838.560
Dönem Karı (Zararı)
-348.458.900 -348.458.900 -348.458.900 -348.458.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.187.922 -1.187.922 9.808.262 8.620.340 8.620.340 8.620.340
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.817.680 54.729.715 13.653.722 68.383.437 20.177.875 -249.685.708 -348.458.900 -598.144.608 -49.438.757 -49.438.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.918.642 -142.450.555
Dönem Karı (Zararı)
-348.458.900 -198.700.046
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
339.497.835 160.960.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 51.961.919 50.986.215
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.909.268 13.257.608
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.909.268 13.257.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.113.737 2.903.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.252.666 2.335.491
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 861.071 567.661
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.648.590 39.024.639
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -615.105 -893.542
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 64.512.471 39.077.998
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -4.223.841 -4.191.036
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 4.975.065 5.031.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
234.476.565 60.941.753
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 186.429
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 186.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 7.193.015 1.536.252
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -10.986.723 -7.825.936
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -50.105
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -50.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.419.938 -103.305.743
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.190.085 9.717.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.330 2.612.342
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.909 486.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-206.239 2.126.091
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.625.983 -35.157.786
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.313.884 1.092.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.825.629 -45.495.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-399.886 833.137
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-516.225 -331.859
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-516.225 -331.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.172.298 -36.576.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.517.262 -26.188.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.344.964 -10.387.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.458.873 -141.045.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.561.475 -1.343.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 21.244 -61.166
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
281.318 -21.511.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.242 182.397
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.242 182.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-848.204 -25.228.291
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-848.204 -25.228.291
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 493.175 2.640.756
Alınan Faiz
21 615.105 893.542
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.400.281 202.720.600
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
462.133.583 367.751.131
Kredilerden Nakit Girişleri
6 462.133.583 367.751.131
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-424.622.439 -162.256.181
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -424.622.439 -162.256.181
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-43.456.406 60.161.407
Ödenen Faiz
6 -65.455.019 -62.935.757
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.200.321 38.758.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.200.321 38.758.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.588.796 11.830.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.388.475 50.588.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.388.475 50.588.796
Ticari Alacaklar
64.626.311 33.411.291
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 18.547.558 9.200.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 46.078.753 24.210.468
Diğer Alacaklar
552.830 362.983
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 139.497 158.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 413.333 204.568
Stoklar
9 117.546.937 100.373.863
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.815.939 1.502.055
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 86.586 107.830
Diğer Dönen Varlıklar
15 50.519.962 45.256.470
ARA TOPLAM
243.537.040 231.603.288
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
243.537.040 231.603.288
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 34.734.523 24.410.036
Diğer Alacaklar
302.715 305.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 302.715 305.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 24.744.716 31.937.731
Maddi Duran Varlıklar
11 961.588.523 1.005.058.093
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 882.758 198.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 374.118 414.899
Peşin Ödenmiş Giderler
10 493.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 52.429.793 41.662.314
Diğer Duran Varlıklar
15 11.822.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.086.880.076 1.104.479.608
TOPLAM VARLIKLAR
1.330.417.116 1.336.082.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 313.761.226 198.299.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 113.341.142 86.014.568
Ticari Borçlar
163.286.847 63.685.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 26 13.018.171 3.404.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 150.268.676 60.280.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.039.657 2.439.543
Diğer Borçlar
17.912.250 61.150.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 16.785.000 60.241.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.127.250 909.213
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 3.451.706
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.531.421 1.856.201
ARA TOPLAM
616.324.249 413.445.120
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
616.324.249 413.445.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 742.293.634 614.037.148
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.237.990 18.200.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 16.356.712 14.180.618
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.881.278 4.020.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
763.531.624 632.237.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.379.855.873 1.045.683.093
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-49.438.757 290.399.803
Ödenmiş Sermaye
16 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -191.117
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 511.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.383.437 59.763.097
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.729.715 55.917.637
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.817.680 -1.629.758
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 13.653.722 3.845.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-249.685.708 -50.985.662
Net Dönem Karı veya Zararı
-348.458.900 -198.700.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-49.438.757 290.399.803
TOPLAM KAYNAKLAR
1.330.417.116 1.336.082.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 471.966.263 237.007.484
Satışların Maliyeti
17 -408.411.989 -268.786.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.554.274 -31.778.895
BRÜT KAR (ZARAR)
63.554.274 -31.778.895
Genel Yönetim Giderleri
18 -16.552.195 -17.232.453
Pazarlama Giderleri
18 -84.675.320 -44.874.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 30.278.181 20.323.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -29.077.620 -23.413.049
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-36.472.680 -96.975.518
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 615.105 943.647
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -7.193.015 -1.536.252
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-43.050.590 -97.568.123
Finansman Gelirleri
22 370.694 730.343
Finansman Giderleri
23 -316.765.727 -109.688.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-359.445.623 -206.525.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.986.723 7.825.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 10.986.723 7.825.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-348.458.900 -198.700.046
DÖNEM KARI (ZARARI)
-348.458.900 -198.700.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-348.458.900 -198.700.046
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 25 -0,87110000 -0,49680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.620.340 5.027.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.484.903 -1.597.308
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 10.324.487 6.637.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-219.244 -12.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 296.981 319.462
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
24 -516.225 -331.858
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.620.340 5.027.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-339.838.560 -193.672.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-339.838.560 -193.672.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914311


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: 0,00% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4559 Değişim: 0,03%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5383
Açılış: 32,4475
34,8328 Değişim: 0,32%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8739
Açılış: 34,721
2.478,65 Değişim: 0,66%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.481,64
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.