KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:49
KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-76.565.711 76.565.711 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.358.651 -1.358.651 -1.358.651 1.471.240 1.471.240 1.471.240 -101.912.777 -101.912.777 -101.800.188 -101.800.188
Dönem Karı (Zararı)
-101.912.777 -101.912.777 -101.912.777 -101.912.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.358.651 -1.358.651 -1.358.651 1.471.240 1.471.240 1.471.240 112.589 112.589
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.710.563 55.836.832 55.836.832 -988.612 -988.612 -988.612 20.177.875 -50.985.662 -101.912.777 -152.898.439 382.272.195 382.272.195
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 55.917.637 3.845.460 3.845.460 3.845.460 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-198.700.046 198.700.046 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-966.397 -966.397 -966.397 4.063.423 4.063.423 4.063.423 -352.798.976 -352.798.976 -349.701.950 -349.701.950
Dönem Karı (Zararı)
-352.798.976 -352.798.976 -352.798.976 -352.798.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-966.397 -966.397 -966.397 4.063.423 4.063.423 4.063.423 3.097.026 3.097.026
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.596.155 54.951.240 54.951.240 7.908.883 7.908.883 7.908.883 20.177.875 -249.685.708 -352.798.976 -602.484.684 -59.302.147 -59.302.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.520.531 -99.554.555
Dönem Karı (Zararı)
-352.798.976 -101.912.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
335.999.907 84.528.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 38.943.199 38.077.843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.257.608 1.151.600
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -13.257.608
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.151.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.886.104 3.647.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.552.160 3.356.870
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 333.944 290.647
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.545.527 28.726.828
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-567.122 -855.682
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 46.378.499 28.795.125
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 -3.139.054 -3.166.473
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 3.873.204 3.953.858
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
253.098.129 10.136.650
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 186.429
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
186.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 5.318.574 435.761
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.465.982 2.166.817
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -937
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.885.016 -80.808.465
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.612.844 18.878.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-907.914 -6.400.943
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-560.253 -6.451.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-347.661 50.092
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.784.381 -21.400.208
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.541.939 -8.251.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.802.001 -37.170.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
506.684 888.906
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.865 -1.775.748
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-213.865 -1.775.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.931.488 -25.576.384
Faaliyetlerle İlgi(Artış)
-16.823.739 -23.342.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.892.251 -2.233.976
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.914.053 -98.192.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.524.594 -1.260.200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-81.884 -101.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.868.530 -24.826.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.365.561 -27.407.604
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.365.561 -27.407.604
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.070.091 1.725.768
Alınan Faiz
567.122 855.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.864.132 148.818.278
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
313.959.820 307.206.326
Kredilerden Nakit Girişleri
313.959.820 307.206.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.216.083 -152.625.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.216.083 -152.625.773
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-33.217.706 31.446.846
Ödenen Faiz
-33.390.163 -37.209.121
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.253.193 24.437.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.253.193 24.437.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.588.796 11.830.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.335.603 36.267.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.335.603 50.588.796
Ticari Alacaklar
74.150.931 33.411.291
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,19 43.072.369 9.200.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 31.078.562 24.210.468
Diğer Alacaklar
1.273.423 362.983
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
718.668 158.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
554.755 204.568
Stoklar
8 99.847.090 100.373.863
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.043.994 1.502.055
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 189.714 107.830
Diğer Dönen Varlıklar
56.422.746 45.256.470
ARA TOPLAM
260.263.501 231.603.288
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.263.501 231.603.288
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 28.687.324 24.410.036
Diğer Alacaklar
302.715 305.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
302.715 305.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 26.619.157 31.937.731
Maddi Duran Varlıklar
10 969.511.042 1.005.058.093
Kullanım Hakkı Varlıkları
817.166 198.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 384.312 414.899
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.563.266 493.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 38.224.066 41.662.314
Diğer Duran Varlıklar
5.252.281
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.071.361.329 1.104.479.608
TOPLAM VARLIKLAR
1.331.624.830 1.336.082.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 195.899.835 198.299.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 176.836.811 86.014.568
Ticari Borçlar
117.348.006 63.685.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,19 6.541.684 3.404.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 110.806.322 60.280.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.946.227 2.439.543
Diğer Borçlar
28.821.209 61.150.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 27.023.700 60.241.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.797.509 909.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.860.155 1.856.201
ARA TOPLAM
525.712.243 413.445.120
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
525.712.243 413.445.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 845.444.403 614.037.148
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.770.331 18.200.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 15.416.180 14.180.618
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.354.151 4.020.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
865.214.734 632.237.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.390.926.977 1.045.683.093
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-59.302.147 290.399.803
Ödenmiş Sermaye
13 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -191.117
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 511.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.951.240 55.917.637
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.951.240 55.917.637
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.596.155 -1.629.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.908.883 3.845.460
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.908.883 3.845.460
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
7.908.883 3.845.460
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-249.685.708 -50.985.662
Net Dönem Karı veya Zararı
-352.798.976 -198.700.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-59.302.147 290.399.803
TOPLAM KAYNAKLAR
1.331.624.830 1.336.082.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 340.766.374 196.745.469 149.690.337 37.039.350
Satışların Maliyeti
14 -292.370.404 -197.131.949 -121.093.710 -41.333.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.395.970 -386.480 28.596.627 -4.293.672
BRÜT KAR (ZARAR)
48.395.970 -386.480 28.596.627 -4.293.672
Genel Yönetim Giderleri
-12.231.986 -13.058.180 -4.399.872 -5.018.429
Pazarlama Giderleri
-63.605.323 -39.921.785 -28.608.346 -6.601.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 16.230.750 18.011.287 4.205.867 4.853.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -21.223.040 -17.635.470 -8.741.306 -5.883.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.433.629 -52.990.628 -8.947.030 -16.943.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
567.122 856.619 150.573 185.591
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.151.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -5.318.574 -435.761 -3.812.127 -2.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.185.081 -53.721.370 -12.608.584 -16.760.754
Finansman Gelirleri
16 199.103 12.503 -7.534.518
Finansman Giderleri
16 -312.347.016 -46.024.590 -167.617.445 35.066.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-349.332.994 -99.745.960 -180.213.526 10.770.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.465.982 -2.166.817 -286.822 -1.174.137
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.465.982 -2.166.817 -286.822 -1.174.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-352.798.976 -101.912.777 -180.500.348 9.596.633
DÖNEM KARI (ZARARI)
-352.798.976 -101.912.777 -180.500.348 9.596.633
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-352.798.976 -101.912.777 -180.500.348 9.596.633
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar 18 -0,88200000 -0,25480000 -0,45130000 0,02400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-966.397 -1.358.651 -308.676 -243.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.207.996 -1.698.314 -385.845 -304.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
241.599 339.663 77.169 60.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
241.599 339.663 77.169 60.893
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.063.423 1.471.240 3.362.833 4.063.423
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.277.288 1.548.674 3.539.824 4.277.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.277.288 1.548.674 3.539.824 4.277.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-213.865 -77.434 -176.991 -213.865
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-213.865 -77.434 -176.991 -213.865
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.097.026 112.589 3.054.157 3.819.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-349.701.950 -101.800.188 -177.446.191 13.416.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-349.701.950 -101.800.188 -177.446.191 13.416.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.