KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:28
KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 -263.290 57.284.105 57.284.105 11.419.619 11.419.619 11.419.619 20.177.875 57.103.198 -31.523.149 25.580.049 434.531.697 434.531.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-31.523.149 31.523.149 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
386.202 386.202 386.202 -10.586.696 -10.586.696 -10.586.696 -133.898.277 -133.898.277 -144.098.771 -144.098.771
Dönem Karı (Zararı)
-133.898.277 -133.898.277 -133.898.277 -133.898.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
386.202 386.202 386.202 -10.586.696 -10.586.696 -10.586.696 -10.200.494 -10.200.494
Sermaye Arttırımı
140.000.000 129.036 140.129.036 140.129.036
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-54.546 -54.546 -54.546
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 122.912 57.670.307 57.670.307 832.923 832.923 832.923 20.177.875 25.580.049 -133.898.277 -108.318.228 430.507.416 430.507.416
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-76.565.711 76.565.711 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.358.651 -1.358.651 -1.358.651 1.471.240 1.471.240 1.471.240 -101.912.777 -101.912.777 -101.800.188 -101.800.188
Dönem Karı (Zararı)
-101.912.777 -101.912.777 -101.912.777 -101.912.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.358.651 -1.358.651 -1.358.651 1.471.240 1.471.240 1.471.240 112.589 112.589
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.710.563 55.836.832 55.836.832 -988.612 -988.612 -988.612 20.177.875 -50.985.662 -101.912.777 -152.898.439 382.272.195 382.272.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.554.555 67.318.629
Dönem Karı (Zararı)
-101.912.777 -133.898.277
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.528.508 165.993.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 38.077.843 9.022.524
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.151.600 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.151.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.647.517 2.087.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.356.870 1.525.252
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 290.647 561.791
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.726.828 8.215.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-855.682 -516.025
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 28.795.125 9.592.872
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 -3.166.473 -1.187.552
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 3.953.858 325.824
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.136.650 174.977.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
186.429 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
186.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 435.761 9.392.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.166.817 -37.701.083
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-937 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.808.465 35.815.277
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.878.554 -34.053.074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.400.943 -353.970
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.451.035 -249.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.092 -104.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.400.208 -26.774.318
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.251.822 -4.836.185
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.170.820 83.472.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
888.906 1.088.121
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.775.748 -3.835.960
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.775.748 -3.835.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.576.384 21.108.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.342.408 20.663.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.233.976 444.365
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-98.192.734 67.910.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.260.200 -781.403
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-101.621 189.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.826.154 -122.600.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.407.604 -123.543.437
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.407.604 -123.543.437
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.725.768 426.849
Alınan Faiz
855.682 516.025
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.818.278 102.037.782
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.074.490
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.074.490
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
307.206.326 92.741.317
Kredilerden Nakit Girişleri
307.206.326 92.741.317
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-152.625.773 -99.909.474
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-152.625.773 -99.909.474
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
31.446.846 -16.690.250
Ödenen Faiz
-37.209.121 -14.178.301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.437.569 46.755.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.437.569 46.755.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.830.347 3.771.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.267.916 50.527.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.267.916 11.830.347
Ticari Alacaklar
25.327.453 48.159.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,19 7.372.299 6.891.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.955.154 41.268.378
Diğer Alacaklar
7.222.823 821.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 7.095.701 644.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
127.122 177.214
Türev Araçlar
186.429
Stoklar
8 99.873.893 78.473.685
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.846.745 2.594.923
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 148.283 46.664
Diğer Dönen Varlıklar
44.172.415 21.087.283
ARA TOPLAM
223.859.528 163.201.076
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.859.528 163.201.076
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 19.321.540 17.772.866
Diğer Alacaklar
305.241 305.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
305.241 305.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 33.038.222 33.473.983
Maddi Duran Varlıklar
10 1.019.116.612 1.030.909.589
Kullanım Hakkı Varlıkları
334.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 425.110 453.619
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.408.163 3.133.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 31.944.186 33.848.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.105.893.784 1.119.898.003
TOPLAM VARLIKLAR
1.329.753.312 1.283.099.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 185.591.057 65.118.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 68.120.589 88.317.172
Ticari Borçlar
73.034.046 113.371.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,19 3.881.343 4.222.135
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 69.152.703 109.149.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.495.312 1.606.406
Diğer Borçlar
32.429.037 1.067.396
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 31.526.846 80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
902.191 987.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.681.115 10.521.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.335.796 1.643.882
ARA TOPLAM
371.686.952 281.646.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
371.686.952 281.646.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 558.362.876 502.336.656
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.431.289 15.043.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 13.688.096 11.591.426
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.743.193 3.452.546
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
575.794.165 517.380.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
947.481.117 799.026.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
382.272.195 484.072.383
Ödenmiş Sermaye
13 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -191.117
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 511.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.836.832 57.195.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.836.832 57.195.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.710.563 -351.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-988.612 -2.459.852
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-988.612 -2.459.852
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-988.612 -2.459.852
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-50.985.662 25.580.049
Net Dönem Karı veya Zararı
-101.912.777 -76.565.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
382.272.195 484.072.383
TOPLAM KAYNAKLAR
1.329.753.312 1.283.099.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 196.745.469 220.177.882 37.039.350 100.269.781
Satışların Maliyeti
14 -197.131.949 -146.973.410 -41.333.022 -66.184.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-386.480 73.204.472 -4.293.672 34.085.638
BRÜT KAR (ZARAR)
-386.480 73.204.472 -4.293.672 34.085.638
Genel Yönetim Giderleri
-13.058.180 -12.341.032 -5.018.429 -4.478.312
Pazarlama Giderleri
-39.921.785 -16.392.563 -6.601.397 -10.802.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 18.011.287 6.572.001 4.853.362 968.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -17.635.470 -11.716.867 -5.883.313 -6.723.534
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.990.628 39.326.011 -16.943.449 13.049.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
856.619 516.025 185.591 410.127
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.151.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -435.761 -9.392.553 -2.896 -6.724.868
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-53.721.370 30.449.483 -16.760.754 6.735.067
Finansman Gelirleri
16 6.712.294 -7.534.518 6.607.380
Finansman Giderleri
16 -46.024.590 -208.761.137 35.066.042 -192.353.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-99.745.960 -171.599.360 10.770.770 -179.010.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.166.817 37.701.083 -1.174.137 35.998.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.166.817 37.701.083 -1.174.137 35.998.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-101.912.777 -133.898.277 9.596.633 -143.012.648
DÖNEM KARI (ZARARI)
-101.912.777 -133.898.277 9.596.633 -143.012.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-101.912.777 -133.898.277 9.596.633 -143.012.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç(kayıp) 18 -0,25480000 -0,51500000 0,02400000 -0,55000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.358.651 386.202 -243.571 -189.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.698.314 482.753 -304.464 -237.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
339.663 -96.551 60.893 47.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
339.663 -96.551 60.893 47.410
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.471.240 -10.586.696 4.063.423 -3.362.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.548.674 -11.143.891 4.277.288 -3.539.823
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 1.548.674 -11.143.891 4.277.288 -3.539.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-77.434 557.195 -213.865 176.991
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-77.434 557.195 -213.865 176.991
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.589 -10.200.494 3.819.852 -3.552.472
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.800.188 -144.098.771 13.416.485 -146.565.120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-101.800.188 -144.098.771 13.416.485 -146.565.120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795562


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: 0,00% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,4412 Değişim: 0,48%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4509
Açılış: 13,3767
15,2302 Değişim: 0,57%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2511
Açılış: 15,144
795,01 Değişim: 0,64%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 795,42
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.