KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 19:40
KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 -65.954 133.054 133.054 133.054 1.237.708 1.237.708 1.237.708 15.050.482 79.495.594 -17.265.003 62.230.591 217.160.512 217.160.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.127.393 -22.392.396 17.265.003 -5.127.393 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.547.395 -396.344 57.151.051 57.151.051 10.181.911 10.181.911 10.181.911 -31.523.149 -31.523.149 35.809.813 35.809.813
Dönem Karı (Zararı)
-31.523.149 -31.523.149 -31.523.149 -31.523.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.547.395 -396.344 57.151.051 57.151.051 10.181.911 10.181.911 10.181.911 67.332.962 67.332.962
Sermaye Arttırımı
181.250.000 381.989 181.631.989 181.631.989
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-70.617 -70.617 -70.617
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 -263.290 57.284.105 57.284.105 11.419.619 11.419.619 11.419.619 20.177.875 57.103.198 -31.523.149 25.580.049 434.531.697 434.531.697
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 -263.290 57.284.105 57.284.105 11.419.619 11.419.619 11.419.619 20.177.875 57.103.198 -31.523.149 25.580.049 434.531.697 434.531.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-31.523.149 31.523.149 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.622 -88.622 -88.622 -13.879.471 -13.879.471 -13.879.471 -76.565.711 -76.565.711 -90.533.804 -90.533.804
Dönem Karı (Zararı)
-76.565.711 -76.565.711 -76.565.711 -76.565.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.622 -88.622 -88.622 -13.879.471 -13.879.471 -13.879.471 -13.968.093 -13.968.093
Sermaye Arttırımı
140.000.000 129.036 140.129.036 140.129.036
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-54.546 -54.546 -54.546
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.458.600 -18.604.952
Dönem Karı (Zararı)
-76.565.711 -31.523.149
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-76.565.711 -31.523.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
129.420.231 33.756.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 17.600.388 12.133.323
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.179.709
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.179.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
413.587
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 550.398 309.432
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.556.526 94.694
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -597.619 -2.769.710
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 9.918.232 4.363.600
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -9.482.674 -4.045.682
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 5.718.587 2.546.486
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
130.255.579 20.459.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-186.429 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -186.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 6.302.486 5.110.586
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -33.001.551 -7.697.379
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.059 -1.246.887
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -14.059 -1.246.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.198.093 -19.696.341
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.684.897 -33.822.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-454.699 -195.623
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-468.552 -161.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.853 -34.549
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.303.079 -3.238.574
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.662.723 79.006
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.561.117 38.153.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
71.453 239.357
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.302.121 580.028
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.302.121 580.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.603.248 -21.491.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.588.505 -21.491.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.014.743 471
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.052.613 -17.462.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -978.144 -1.258.096
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.342.120
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 384.131 1.457.987
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-126.363.602 -277.776.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.535.356
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.535.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-126.561.970 -335.793.212
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -126.561.970 -335.793.212
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 -399.251 53.711.894
Alınan Faiz
21 597.619 2.769.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.963.694 250.054.241
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.074.490 181.631.989
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.074.490 181.631.989
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -70.617
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.617
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.388.137 126.139.341
Kredilerden Nakit Girişleri
6 147.388.137 126.139.341
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-159.422.928 -39.723.662
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -159.422.928 -39.723.662
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-16.610.250 15.607.250
Ödenen Faiz
6 -32.465.755 -33.530.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.058.692 -46.326.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.058.692 -46.326.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.771.655 50.098.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.830.347 3.771.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.830.347 3.771.655
Finansal Yatırımlar
4 7.042.192
Ticari Alacaklar
48.159.865 61.563.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 6.891.487 25.779.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 41.268.378 35.783.420
Diğer Alacaklar
821.880 348.059
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,26 644.666 176.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 177.214 171.945
Türev Araçlar
27 186.429
Stoklar
9 78.473.685 26.170.606
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.594.923 932.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 46.664 430.795
Diğer Dönen Varlıklar
15 21.087.283 14.684.344
ARA TOPLAM
163.201.076 114.943.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.201.076 114.943.200
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 17.772.866 33.918.105
Diğer Alacaklar
305.241 324.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 305.241 324.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 33.473.983 39.776.469
Maddi Duran Varlıklar
11 1.030.909.589 864.454.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 453.619 498.866
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.133.931 2.734.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 33.848.774 94.570
Diğer Duran Varlıklar
15 15.413.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.119.898.003 957.215.965
TOPLAM VARLIKLAR
1.283.099.079 1.072.159.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 65.118.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 88.317.172 70.170.726
Ticari Borçlar
113.371.339 87.292.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26,7 4.222.135 9.044.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 109.149.204 78.248.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.606.406 1.534.953
Diğer Borçlar
1.067.396 18.878.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 80.000 16.690.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 987.396 2.188.244
Ertelenmiş Gelirler
10 10.521.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.643.882 629.139
ARA TOPLAM
281.646.068 178.506.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.646.068 178.506.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 502.336.656 446.006.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.043.972 13.114.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.591.426 10.212.677
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.452.546 2.902.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
517.380.628 459.121.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
799.026.696 637.627.468
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
484.072.383 434.531.697
Ödenmiş Sermaye
16 400.000.000 260.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -136.571
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 381.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
57.195.483 57.284.105
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.195.483 57.284.105
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-351.912 -263.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.459.852 11.419.619
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.459.852 11.419.619
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-2.459.852 11.419.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.580.049 57.103.198
Net Dönem Karı veya Zararı
-76.565.711 -31.523.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
484.072.383 434.531.697
TOPLAM KAYNAKLAR
1.283.099.079 1.072.159.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 285.553.613 133.873.185
Satışların Maliyeti
17 -207.327.060 -117.536.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.226.553 16.336.189
BRÜT KAR (ZARAR)
78.226.553 16.336.189
Genel Yönetim Giderleri
18 -16.665.964 -12.168.179
Pazarlama Giderleri
18 -23.167.955 -3.983.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 22.839.548 8.917.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -20.582.157 -6.102.420
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.650.025 2.999.816
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 611.678 4.016.597
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.179.709
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -6.302.486 -5.110.586
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.959.217 726.118
Finansman Gelirleri
22 20.137.022 6.588.514
Finansman Giderleri
23 -164.663.501 -46.535.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-109.567.262 -39.220.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.001.551 7.697.379
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 33.001.551 7.697.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.565.711 -31.523.149
DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.565.711 -31.523.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-76.565.711 -31.523.149
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 25 -0,25110000 -0,26610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-88.622 57.151.051
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 63.941.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -110.778 -495.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.156 -6.295.069
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -6.394.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 22.156 99.086
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-13.879.471 10.181.911
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.609.969 10.717.801
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 -14.609.969 10.717.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
730.498 -535.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
24 730.498 -535.890
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.968.093 67.332.962
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.533.804 35.809.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-90.533.804 35.809.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744283


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.