KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:45
KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 -65.954 133.054 133.054 133.054 1.237.708 1.237.708 1.237.708 15.050.482 79.495.594 -17.265.003 62.230.591 217.160.512 217.160.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.127.393 -22.392.396 17.265.003 -5.127.393 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.299 -195.299 -195.299 1.681.416 1.681.416 1.681.416 -28.338.378 -28.338.378 -26.852.261 -26.852.261
Dönem Karı (Zararı)
-28.338.378 -28.338.378 -28.338.378 -28.338.378
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.299 -195.299 -195.299 1.681.416 1.681.416 1.681.416 1.486.117 1.486.117
Sermaye Arttırımı
181.250.000 381.989 181.631.989 181.631.989
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-70.617 -70.617 -70.617
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 -62.245 -62.245 -62.245 2.919.124 2.919.124 2.919.124 20.177.875 57.103.198 -28.338.378 28.764.820 371.869.623 371.869.623
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 -263.290 57.284.105 57.284.105 11.419.619 11.419.619 11.419.619 20.177.875 57.103.198 -31.523.149 25.580.049 434.531.697 434.531.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-31.523.149 31.523.149 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
386.202 386.202 386.202 -10.586.696 -10.586.696 -10.586.696 -133.898.277 -133.898.277 -144.098.771 -144.098.771
Dönem Karı (Zararı)
-133.898.277 -133.898.277 -133.898.277 -133.898.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
386.202 386.202 386.202 -10.586.696 -10.586.696 -10.586.696 -10.200.494 -10.200.494
Sermaye Arttırımı
140.000.000 129.036 140.129.036 140.129.036
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-54.546 -54.546 -54.546
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 122.912 57.670.307 57.670.307 832.923 832.923 832.923 20.177.875 25.580.049 -133.898.277 -108.318.228 430.507.416 430.507.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.318.629 -25.642.544
Dönem Karı (Zararı)
-133.898.277 -28.338.378
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-133.898.277 -28.338.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
165.993.232 17.104.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 9.022.524 9.046.595
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.087.043 1.042.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.525.252 853.557
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 561.791 189.338
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.215.119 713.067
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-516.025 -2.195.546
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 9.592.872 3.851.255
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 -1.187.552 -2.877.601
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 325.824 1.934.959
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
174.977.076 10.285.676
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 947.091
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
947.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 9.392.553 2.896.252
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-37.701.083 -6.685.255
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.142.224
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.142.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.815.277 -13.959.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.053.074 -18.169.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-353.970 -466.608
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-249.500 -288.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-104.470 -177.872
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.774.318 -2.620.330
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.836.185 157.975
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.472.630 33.148.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.088.121 413.243
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.835.960 1.116.252
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.835.960 1.116.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.108.033 -27.538.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.663.668 -27.277.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
444.365 -261.495
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
67.910.232 -25.193.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-781.403 -751.324
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.342.120
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
189.800 1.644.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.600.563 -179.468.699
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.430.693
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.430.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.543.437 -190.173.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.543.437 -190.173.274
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
426.849 7.127.645
Alınan Faiz
516.025 2.146.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.037.782 245.499.983
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.074.490 181.631.989
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.074.490 181.631.989
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -70.617
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.617
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.741.317 102.126.513
Kredilerden Nakit Girişleri
92.741.317 102.126.513
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.909.474 -26.009.400
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.909.474 -26.009.400
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-16.690.250 -1.083.000
Ödenen Faiz
-14.178.301 -11.095.502
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.755.848 40.388.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.755.848 40.388.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.771.655 50.098.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.527.503 90.487.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.527.503 3.771.655
Finansal Yatırımlar
4 7.042.192
Ticari Alacaklar
95.290.599 61.563.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19,7 50.357.289 25.779.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 44.933.310 35.783.420
Diğer Alacaklar
721.150 348.059
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 425.614 176.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
295.536 171.945
Stoklar
8 52.944.924 26.170.606
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.768.385 932.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 240.995 430.795
Diğer Dönen Varlıklar
18.012.119 14.684.344
ARA TOPLAM
223.505.675 114.943.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.505.675 114.943.200
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 21.238.944 33.918.105
Diğer Alacaklar
305.242 324.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
305.242 324.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 30.383.916 39.776.469
Maddi Duran Varlıklar
10 1.059.659.534 864.454.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 463.821 498.866
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.307.831 2.734.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 38.256.296 94.570
Diğer Duran Varlıklar
15.413.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.152.615.584 957.215.965
TOPLAM VARLIKLAR
1.376.121.259 1.072.159.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.577.081
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 141.061.185 70.170.726
Ticari Borçlar
169.577.974 87.292.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19,7 11.867.756 9.044.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 157.710.218 78.248.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.623.074 1.534.953
Diğer Borçlar
1.033.329 18.878.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 16.690.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.033.329 2.188.244
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.073.503 629.139
ARA TOPLAM
320.946.146 178.506.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.946.146 178.506.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 610.247.232 446.006.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.420.465 13.114.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 10.956.526 10.212.677
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.463.939 2.902.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
624.667.697 459.121.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
945.613.843 637.627.468
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
430.507.416 434.531.697
Ödenmiş Sermaye
13 400.000.000 260.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -136.571
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 381.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
57.670.307 57.284.105
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.670.307 57.284.105
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
122.912 -263.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
832.923 11.419.619
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
832.923 11.419.619
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
832.923 11.419.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.580.049 57.103.198
Net Dönem Karı veya Zararı
-133.898.277 -31.523.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
430.507.416 434.531.697
TOPLAM KAYNAKLAR
1.376.121.259 1.072.159.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 220.177.882 89.429.758 100.269.781 31.161.315
Satışların Maliyeti
14 -146.973.410 -86.404.978 -66.184.143 -24.167.820
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.204.472 3.024.780 34.085.638 6.993.495
BRÜT KAR (ZARAR)
73.204.472 3.024.780 34.085.638 6.993.495
Genel Yönetim Giderleri
-12.341.032 -8.525.336 -4.478.312 -3.064.734
Pazarlama Giderleri
-16.392.563 -2.796.232 -10.802.817 -1.624.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 6.572.001 5.881.455 968.833 1.715.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -11.716.867 -13.091.783 -6.723.534 -121.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.326.011 -15.507.116 13.049.808 3.898.246
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
516.025 3.626.216 410.127 1.151.163
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -9.392.553 -2.896.252 -6.724.868 -984.581
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.449.483 -14.777.152 6.735.067 4.064.828
Finansman Gelirleri
6.712.294 4.940.069 6.607.380 406.155
Finansman Giderleri
16 -208.761.137 -25.186.550 -192.353.230 -11.163.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-171.599.360 -35.023.633 -179.010.783 -6.692.969
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.701.083 6.685.255 35.998.135 1.346.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 37.701.083 6.685.255 35.998.135 1.346.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.898.277 -28.338.378 -143.012.648 -5.346.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.898.277 -28.338.378 -143.012.648 -5.346.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.898.277 -28.338.378 -143.012.648 -5.346.386
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Kayıp) 18 -0,51500000 -0,35990000 -0,55000000 -0,06790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
386.202 -195.299 -189.640 117.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
482.753 -244.124 -237.050 146.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-96.551 48.825 47.410 -29.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-96.551 48.825 47.410 -29.397
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.586.696 1.681.416 -3.362.832 1.338.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.143.891 1.769.912 -3.539.823 1.409.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 -11.143.891 1.769.912 -3.539.823 1.409.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
557.195 -88.496 176.991 -70.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
557.195 -88.496 176.991 -70.469
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.200.494 1.486.117 -3.552.472 1.456.494
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.098.771 -26.852.261 -146.565.120 -3.889.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-144.098.771 -26.852.261 -146.565.120 -3.889.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716474


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.885 Değişim: -0,25% Hacim : 104.118 Mio.TL Son veri saati : 17:17
Düşük 8.815 05.03.2024 Yüksek 8.971
Açılış: 8.913
31,6489 Değişim: 0,25%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,4083 Değişim: 0,26%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.167,80 Değişim: 0,88%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.180,20
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.