KAP ***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:57
KAP ***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
484.828 4.943 -1.175 70.784 23.306 191.351 778.377 778.377
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27.267 164.084 -191.351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
180.448 180.448 180.448
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-216.474 -216.474 -216.474
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
484.828 4.943 -1.175 98.051 4.340 -29.084 180.448 742.351 742.351
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
484.828 4.943 -854 98.051 4.340 -445.104 606.798 753.002 753.002
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
35.683 571.115 -606.798 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.204 315.429 316.633 316.633
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-57.020 -57.020 -57.020
Kar Payları
-233.345 -233.345 -233.345
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
484.828 4.943 -854 1.204 133.734 4.340 -164.354 315.429 779.270 779.270


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
410.912 411.246
Dönem Karı (Zararı)
315.429 180.448
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
315.429 180.448
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.567 2.084
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.397 691
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36.354 31.021
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 36.354 31.021
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.115 9.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.594 4.761
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.521 4.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
174.373 99.726
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -897 -104
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 175.270 99.830
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.548 3.141
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.469
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -10.469
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 85.722 46.622
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -282.473 -188.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-245.391 24.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.291 142.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.416 -15.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.875 158.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.604 -32.493
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
331.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-450.959 -32.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.504 -5.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.023 -118.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.831 28.276
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.192 -146.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.031 38.083
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
269.426 8.910
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-241.395 29.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.605 207.232
Alınan Faiz
2.430 2.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.383 -5.687
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.506 -15
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -20.548
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 328.758 227.676
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-747.568 -371.333
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-352.352 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.570
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -395.216 -369.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
359.958 -47.441
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.321.935 3.852.396
Kredilerden Nakit Girişleri
6.321.935 3.852.396
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.519.596 -3.644.331
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.519.132 -3.643.542
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-464 -789
Ödenen Temettüler
-233.345 -216.474
Ödenen Faiz
-152.016 -74.892
Alınan Faiz
104
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-57.020 35.756
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.302 -7.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.302 -7.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.828 8.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.130 1.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 31.130 7.828
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 318.379 316.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 155.471 128.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
162.908 188.816
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
5 142.369 106.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 11.015 598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
131.354 105.947
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 412.383 325.240
Türev Araçlar
13.514 3.045
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 13.514 3.045
Stoklar
55.850 37.346
Peşin Ödenmiş Giderler
18.109 16.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.109 16.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.098 8.762
Diğer Dönen Varlıklar
18.589 57.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.589 57.810
ARA TOPLAM
1.011.421 880.359
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.011.421 880.359
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 510.348 67.461
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 320.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
190.348 67.461
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 2.637.403 2.366.731
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
7 30.785 32.886
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 26.380 27.565
Taşıtlar
7 2.200 2.411
Mobilya ve Demirbaşlar
7 2.205 2.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
649 945
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
649 945
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 0 61.784
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.179.185 2.529.807
TOPLAM VARLIKLAR
4.190.606 3.410.166
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
492.176 149.841
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
492.176 149.841
Banka Kredileri
16 492.176 149.841
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.722 238.804
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.722 238.804
Banka Kredileri
16 34.722 238.804
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.068 896
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
16 1.068 896
Ticari Borçlar
4 257.685 352.707
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 8.961 54.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
248.724 297.915
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.809 5.267
Diğer Borçlar
5 1.271.588 984.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.175.450 906.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
96.138 78.649
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
98.503 133.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
98.503 133.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.543 39.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 9.204
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29.543 30.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.403 6.751
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.403 6.751
ARA TOPLAM
2.228.497 1.911.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.228.497 1.911.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.117.826 699.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.117.826 699.876
Banka Kredileri
16 1.117.826 699.876
Diğer Finansal Yükümlülükler
13.896 13.434
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
16 13.896 13.434
Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.496 32.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
34.496 32.082
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 16.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.182.839 745.392
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.411.336 2.657.164
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
779.270 753.002
Ödenmiş Sermaye
9 484.828 484.828
Sermaye Düzeltme Farkları
4.943 4.943
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-854 -854
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-854 -854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.204 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler
1.204
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 133.734 98.051
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-164.354 -445.104
Net Dönem Karı veya Zararı
315.429 606.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
779.270 753.002
TOPLAM KAYNAKLAR
4.190.606 3.410.166


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.079.440 835.687
Satışların Maliyeti
11 -264.818 -228.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
814.622 606.767 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
814.622 606.767 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -216.468 -250.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 19.712 7.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -37.730 -34.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
580.136 329.716 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
580.136 329.716 0 0
Finansman Gelirleri
14 897 104
Finansman Giderleri
14 -179.882 -102.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
401.151 227.071 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-85.722 -46.622 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.656 -24.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -78.066 -22.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
315.429 180.449 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
315.429 180.449 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
315.429 180.449
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.204 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.543 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
1.543
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-339 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
15 -339
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.204 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
316.633 180.449 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
316.633 180.449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702182


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.