KAP ***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2023 - 14:50
KAP ***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 125.294.773 -4.114 29.453.817 9.233.213 -260.191.480 116.822.731 153.484.316 -1.519.522 151.964.794
Transferler
25 116.822.731 -116.822.731
Dönem Karı (Zararı)
25 -55.606.855 -55.606.855 -959.344 -56.566.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 4.114 414 180 594
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 125.294.773 0 29.453.817 9.233.213 -143.368.749 -55.606.855 97.881.575 -2.478.686 95.402.889
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 125.294.773 0 29.453.817 9.233.213 -143.368.749 -55.606.855 97.881.575 -2.478.686 95.402.889
Transferler
25 -55.606.855 55.606.855
Dönem Karı (Zararı)
25 -97.200.457 -97.200.457 -57.166 -97.257.623
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 125.294.773 0 29.453.817 9.233.213 -198.975.604 -97.200.457 681.118 -2.535.852 -1.854.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-850.519.992 -831.046.937
Dönem Karı (Zararı)
-97.257.623 -56.566.199
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-97.257.623 -56.566.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.752.332 50.357.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18,19 19.647.566 20.946.466
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
44.446 -96.918
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44.446 -96.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.583.187 22.480.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 1.711.208 1.325.283
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
33.871.979 21.155.705
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.034.755 -27.403.056
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-411.982.768 -348.321.535
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
397.948.013 320.918.479
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.511.888 34.430.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-777.470.576 -823.013.989
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-493.458 96.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 -493.458 96.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-856.281.645 -871.566.686
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-856.281.480 -871.586.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-165 19.472
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.818 25.579
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.160.431 -868.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.932.751 16.287.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.350 6.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.929.401 16.280.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-311.739 1.597.707
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.279.308 28.904.134
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.746.216 18.205.294
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.533.092 10.698.840
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
450.000 1.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.112.820 2.508.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.018.680 -13.828.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.131.500 16.336.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-823.975.867 -829.222.697
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.544.123 -1.824.237
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2 -3
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.089 -1.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.089 -1.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.721 -1.792
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.368 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
850.559.111 831.049.163
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
694.481.513 662.436.498
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
142.042.843 141.209.608
Ödenen Faiz
-397.948.013 -320.918.478
Alınan Faiz
411.982.768 348.321.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.030 434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.030 434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 299.763 299.329
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
301.793 299.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 301.793 299.763
Ticari Alacaklar
450.000 988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
450.000 988
Diğer Alacaklar
3.275.684.439 2.419.402.959
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.275.554.183 2.419.272.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.256 130.256
Stoklar
Not.12 718.877 720.695
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.14 6.698.143 4.537.836
Diğer Dönen Varlıklar
Not.24 39.919.643 37.823.501
ARA TOPLAM
3.323.772.895 2.462.785.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.323.772.895 2.462.785.742
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.13 50.001 50.001
Diğer Alacaklar
43.262 43.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.262 43.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.16 27.314.275 27.314.275
Maddi Duran Varlıklar
Not.17 199.637.903 219.241.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.18 146.319 153.212
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.14 5.971.729 5.971.605
Diğer Duran Varlıklar
Not.24 8.919.464 8.919.464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
242.082.953 261.693.139
TOPLAM VARLIKLAR
3.565.855.848 2.724.478.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 952.954.788 648.675.199
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.9 140.085.535 117.275.458
Ticari Borçlar
41.525.487 24.592.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19.418 16.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
41.506.069 24.576.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.19 10.549.645 10.861.384
Diğer Borçlar
683.006.619 505.684.468
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
505.514.737 345.725.678
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
177.491.882 159.958.790
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.14 1.115.506 665.506
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.23 12.071.464 26.544.123
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.048.385 15.745.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.645.333 8.934.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.403.052 6.811.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.24 250.978.062 184.488.718
ARA TOPLAM
2.108.335.491 1.534.533.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.108.335.491 1.534.533.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.430.890.979 1.063.499.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.23 28.484.112 31.043.688
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.459.375.091 1.094.542.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.567.710.582 2.629.075.992
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
681.118 97.881.575
Ödenmiş Sermaye
90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
42.875.376 42.875.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.294.773 125.294.773
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.687.030 38.687.030
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
9.233.213 9.233.213
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
29.453.817 29.453.817
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-198.975.604 -143.368.749
Net Dönem Karı veya Zararı
-97.200.457 -55.606.855
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.535.852 -2.478.686
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.854.734 95.402.889
TOPLAM KAYNAKLAR
3.565.855.848 2.724.478.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
Not.27 -10.074.336 -5.319.151
Pazarlama Giderleri
Not.27 -419.707 -67.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.29 2.899.778 80.502.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.29 -72.489.384 -87.593.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-80.083.649 -12.476.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.30 8.995 12.852
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-80.074.654 -12.464.034
Finansman Gelirleri
Not.31 947.414.414 872.005.037
Finansman Giderleri
Not.31 -955.085.495 -881.677.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-87.745.735 -22.136.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.511.888 -34.430.011
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.23 -12.071.464 -26.544.123
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.23 2.559.576 -7.885.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-97.257.623 -56.566.199
DÖNEM KARI (ZARARI)
-97.257.623 -56.566.199
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.166 -959.344
Ana Ortaklık Payları
-97.200.457 -55.606.855
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 4.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 5.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 4.294
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-97.257.623 -56.561.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.166 -959.344
Ana Ortaklık Payları
-97.200.457 -55.602.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150863


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.