KAP ***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

25.06.2021 - 14:54
KAP ***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve 25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -133.882.332 -94.857.339 59.320.960 -949.592 58.371.368
Transferler
25 -94.857.339 94.857.339 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25 -22.218.596 -22.218.596 -151.267 -22.369.863
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -228.739.671 -22.218.596 37.102.364 -1.100.859 36.001.505
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 tmelerden Sonraki Tutar
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -228.739.671 -22.218.596 37.102.364 -1.100.859 36.001.505
Transferler
25 -22.218.596 22.218.596 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25 116.822.731 116.822.731 -418.483 116.404.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -440.779 -440.779 -180 -440.959
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 -4.114 125.294.773 29.453.817 -250.958.267 116.822.731 153.484.316 -1.519.522 151.964.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.523.063 -107.385.347
Dönem Karı (Zararı)
116.404.248 -22.369.863
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
116.404.248 -22.369.863
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.821.994 73.012.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 24.889.535 25.680.276
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-363.597 406.161
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
610.134 -2.044.393
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-89.316.122 -16.033.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.031.699 62.324.680
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-80.119.510 -51.338.252
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
153.151.209 113.662.932
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.970.345 2.705.980
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -26.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-327.749.305 -158.028.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
362.609 -379.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
362.609 -379.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-356.873.840 -191.467.769
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-357.531.532 -191.028.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
657.692 -438.780
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 46.349
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.240.300 -7.831.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.676 232.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.876 2.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.552 229.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.833.826 -21.486.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.215.973 18.424.450
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.198.175 1.975.905
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.017.798 16.448.545
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.208.006 45.231.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-107.385.347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.765 2.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.252
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.25 -38.843 21.478
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.172 316.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
299.329 338.172
9 338.172
Ticari Alacaklar
988 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 988 0
Diğer Alacaklar
1.547.836.468 1.190.962.726
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.547.686.545 in Ödenmiş Giderler
14 5.971.475 8.219.414
Diğer Duran Varlıklar
24 8.919.464 8.919.464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
282.637.488 309.768.099
TOPLAM VARLIKLAR
1.859.185.045 1.531.863.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 440.872.569 863.764.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 15.174.389
Ticari Borçlar
8.305.306 8.397.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 9.276 5.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.296.030 8.392.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.263.677 14.097.503
Diğer Borçlar
335.570.726 284.769.735
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 186.310.776 151.527.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 149.259.950 133.242.152
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 664.081 639.928
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.824.235 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.519.933 139.659.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 7.586.248 6.410.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 43.933.685 133.249.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 109.874.314 87.616.059
ARA TOPLAM
957.894.841 1.414.119.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
957.894.841 1.414.119.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 628.477.012 0
42.801
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 23.156.726 7.120.856
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 0 13.441.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.325.410 81.742.837
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.707.220.251 1.495.862.366
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.484.316 37.102.364
Ödenmiş Sermaye
25 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 42.875.376 42.875.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 125.290.659 125.731.438
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 29.453.817 29.453.817
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 -250.958.267 -228.739.671
Net Dönem Karı veya Zararı
25 116.822.731 -22.218.596
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 -1.519.522 -1.100.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.964.794 36.001.505
TOPLAM KAYNAKLAR
1.859.185.045 1.531.863.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 61 8
Satışların Maliyeti
26 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61 8
BRÜT KAR (ZARAR)
61 8
Genel Yönetim Giderleri
27 -3.980.242 -4.011.110
Pazarlama Giderleri
27 -68.473 -165.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 95.282.966 25.496.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -30.372.386 -38.225.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.861.926 -16.905.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 9.166 34.686
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.871.092 -16.870.815
Finansman Gelirleri
31 363.875.260 180.158.475
Finansman Giderleri
31 -290.371.758 -182.951.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
134.374.594 -19.663.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.970.346 -2.705.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.824.236 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -16.146.110 -2.705.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.404.248 -22.369.863
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.404.248 -22.369.863
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-418.483 -151.267
Ana Ortaklık Payları
116.822.731 -22.218.596
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Baş 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110.240 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
110.240 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-440.959 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.963.289 -22.369.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-418.663 -151.267
Ana Ortaklık Payları
116.381.952 -22.218.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944125


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.