KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2024 - 21:00
KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 842.783.842 4.270.884.156 54.409.491 235.803.153 274.644.415 5.683.786.983 5.683.786.983
Transferler
17.025.415 257.619.000 -274.644.415 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.315.907.453 2.541.334.274 1.229.544.344 5.086.786.071 5.086.786.071
Kar Payları
-171.660.404 -171.660.404 -171.660.404
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 2.158.691.295 6.812.218.430 71.434.906 321.761.749 1.229.544.344 10.598.912.650 10.598.912.650
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 2.158.691.295 6.812.218.430 71.434.906 321.761.749 1.229.544.344 10.598.912.650 10.598.912.650
Transferler
43.473.832 1.186.070.512 -1.229.544.344 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.178.022.186 6.558.214.673 2.269.211.251 15.005.448.110 15.005.448.110
Kar Payları
-436.144.567 -436.144.567 -436.144.567
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 8.336.713.481 13.370.433.103 114.908.738 1.071.687.694 2.269.211.251 25.168.216.193 25.168.216.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.727.525.584 688.311.807
Dönem Karı (Zararı)
2.269.211.251 1.229.544.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-534.865.883 -535.116.155
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
151.408 -302.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.411.592 -214.099
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.639.788.811 472.897.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.209.088.632 -1.026.010.450
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.209.088.632 -1.026.010.450
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 37.694.122 18.513.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.819.784 -6.116.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.815 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.815 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.928 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
493.540 64.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
467.163 70.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.377 -6.222
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.977 -164.806
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-934.915 -362.835
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
714.938 198.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.052.604 -6.015.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.727.525.584 688.311.807
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.168.194.338 -23.390.560
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -1.135.784.760 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Ödenen Faiz
-10.499.897 -14.366.562
Alınan Faiz
13.911.489 14.580.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -35.821.170 -23.604.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-436.144.567 -203.153.566
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -31.493.162
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -31.493.162
Ödenen Temettüler
-436.144.567 -171.660.404
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.186.679 461.767.681
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
330.070.990 34.539.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
453.257.669 496.306.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 574.657.715 78.350.995
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.027.915.384 574.657.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.027.915.384 574.657.715
Ticari Alacaklar
22.815 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.815 0
Peşin Ödenmiş Giderler
17.928 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.928 0
Diğer Dönen Varlıklar
6 28.816.961 21.923.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.816.961 21.923.957
ARA TOPLAM
1.056.773.088 596.581.672
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.056.773.088 596.581.672
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.821.020.435 4.701.534.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 14.306.346.821 5.689.477.195
Diğer Duran Varlıklar
614.110 420.450
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.127.981.366 10.391.432.415
TOPLAM VARLIKLAR
26.184.754.454 10.988.014.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 678.940 185.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 570.014 102.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
108.926 82.549
Diğer Borçlar
9 1.308.144 1.528.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 934.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.308.144 593.206
Türev Araçlar
34.060 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 12.681.682 1.471.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
192.261 73.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
192.261 73.390
ARA TOPLAM
14.895.087 3.258.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.895.087 3.258.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
520.114 487.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
520.114 487.577
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.001.123.060 385.355.041
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.001.643.174 385.842.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.016.538.261 389.101.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.168.216.193 10.598.912.650
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.336.713.481 2.158.691.295
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.336.713.481 2.158.691.295
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.336.713.481 2.158.691.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.370.433.103 6.812.218.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.370.433.103 6.812.218.430
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
114.908.738 71.434.906
Yasal Yedekler
114.908.738 71.434.906
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.071.687.694 321.761.749
Net Dönem Karı veya Zararı
2.269.211.251 1.229.544.344
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.168.216.193 10.598.912.650
TOPLAM KAYNAKLAR
26.184.754.454 10.988.014.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 165.945.220 264.263.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
165.945.220 264.263.503
BRÜT KAR (ZARAR)
165.945.220 264.263.503
Genel Yönetim Giderleri
15 -68.923.959 -39.979.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
937.837 1.340.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.163.877 -7.243.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.795.221 218.379.907
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 13.911.489 18.034.295
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -10.889.969 -14.366.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 2.209.088.632 1.026.010.450
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.306.905.373 1.248.058.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.306.905.373 1.248.058.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.694.122 -18.513.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -37.987.538 -18.843.690
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 293.416 329.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.269.211.251 1.229.544.344
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.269.211.251 1.229.544.344
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.269.211.251 1.229.544.344
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,80683100 0,43717100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.589.890.332 1.385.165.740
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6.589.890.332 1.385.165.740
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.146.346.527 2.472.075.987
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5.035.794.193 1.558.110.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5.035.794.193 1.558.110.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.522.420.480 983.223.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 -411.868.146 -69.258.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -411.868.146 -69.258.287
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.736.236.859 3.857.241.727
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.005.448.110 5.086.786.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.005.448.110 5.086.786.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256054


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5658 Değişim: 0,08%
Düşük 32,4899 25.04.2024 Yüksek 32,5763
Açılış: 32,54
34,9396 Değişim: 0,32%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 34,9826
Açılış: 34,8286
2.426,41 Değişim: 0,13%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.428,24
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.