" />

KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 20:43
KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171
Transferler
4.587.872 62.996.621 -67.584.493 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.399.609 724.553.620 -945.096 1.861.833 86.180.164 816.050.130 816.050.130
Kar Payları
-47.285.162 -47.285.162 -47.285.162
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 718.675.204 1.984.165.997 -945.096 1.861.833 47.046.401 165.631.710 86.180.164 3.007.878.139 3.007.878.139
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471
Transferler
7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.420.843 623.889.705 64.934 210.012 185.090.739 752.834.547 752.834.547
Kar Payları
-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 905.074.078 2.448.893.479 54.409.491 235.803.153 185.090.739 3.834.532.866 3.834.532.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.653.588 43.206.416
Dönem Karı (Zararı)
185.090.739 86.180.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-102.820.882 -51.580.373
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111.538 40.854
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
496.192 -2.254.897
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.985.545 13.153.971
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-175.548.677 -88.526.990
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-175.548.677 -88.526.990
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.134.520 26.006.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.616.269 8.606.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34 6.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34 6.284
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.126 -57.751
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
34.558 -89.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.568 31.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-732.742 242.575
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-734.052 123.311
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.310 119.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.941.687 8.415.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.653.588 43.206.416
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-559.684.930 -43.949.257
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-580.069.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
28.519.846 -29.816.605
Ödenen Faiz
-5.371.198 -1.726.230
Alınan Faiz
4.875.006 3.981.124
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.639.584 -16.387.546
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.321.737 -44.970.369
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.314.793
Kredilerden Nakit Girişleri
0 2.314.793
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.284.585 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.284.585 0
Ödenen Temettüler
-75.037.152 -47.285.162
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-565.353.079 -45.713.210
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
106.097.131 143.173.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-459.255.948 97.460.073
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
518.236.620 455.336.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.980.672 552.796.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 58.980.672 518.236.620
Finansal Yatırımlar
4 0 28.519.846
Ticari Alacaklar
2.418 2.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.418 2.452
Türev Araçlar
510.594
Peşin Ödenmiş Giderler
282.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.245.741 8.631.938
Diğer Dönen Varlıklar
7 15.839.733 13.475.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.839.733 13.475.813
ARA TOPLAM
76.861.816 568.866.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.861.816 568.866.669
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.569.418.399 2.272.045.155
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 2.354.389.520 469.237.719
Diğer Duran Varlıklar
145.421
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.923.807.919 2.741.428.295
TOPLAM VARLIKLAR
4.000.669.735 3.310.294.964
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 32.745.290 42.029.875
Ticari Borçlar
99.945 41.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 47.729 13.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
52.216 28.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.326
Diğer Borçlar
220.722 953.464
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
734.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
220.722 219.412
Kısa Vadeli Karşılıklar
314.441 261.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
314.441 261.006
ARA TOPLAM
33.381.724 43.286.164
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.381.724 43.286.164
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
320.012 261.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
320.012 261.909
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 132.435.133 110.011.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.755.145 110.273.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
166.136.869 153.559.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.834.532.866 3.156.735.471
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
905.074.078 961.494.921
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
905.074.078 961.494.921
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
905.074.078 961.494.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.448.893.479 1.824.728.828
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.448.893.479 1.825.003.774
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-64.934
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-64.934
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-210.012
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
54.409.491 47.046.401
Yasal Yedekler
54.409.491 47.046.401
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
235.803.153 165.631.710
Net Dönem Karı veya Zararı
185.090.739 152.571.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.834.532.866 3.156.735.471
TOPLAM KAYNAKLAR
4.000.669.735 3.310.294.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 43.510.275 33.097.136 1.211.606 1.251.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.510.275 33.097.136 1.211.606 1.251.691
BRÜT KAR (ZARAR)
43.510.275 33.097.136 1.211.606 1.251.691
Genel Yönetim Giderleri
-18.349.368 -15.329.740 -4.167.376 -4.700.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
896.978 3.089 38.427 2.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.823 -62.840 -3.059 -27.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.033.062 17.707.645 -2.920.402 -3.473.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.014.718 7.678.448 297.857 1.707.033
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.371.198 -1.726.230 -1.551.618 -553.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 175.548.677 88.526.990 101.809.850 48.769.170
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
201.225.259 112.186.853 97.635.687 46.449.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
201.225.259 112.186.853 97.635.687 46.449.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.134.520 -26.006.689 410.158 -12.653.256
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -13.747.200 -24.723.252 934.306 -12.023.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.387.320 -1.283.437 -524.148 -629.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
185.090.739 86.180.164 98.045.845 33.796.604
DÖNEM KARI (ZARARI)
185.090.739 86.180.164 98.045.845 33.796.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
185.090.739 86.180.164 98.045.845 33.796.604
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,06581000 0,03064200 0,03486100 0,01201700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59.390.361 4.631.167 -10.298.805 24.182.076
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-59.390.361 4.631.167 -10.298.805 24.182.076
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
627.134.169 725.238.799 55.645.545 380.651.682
Yabancı Para Çevrim Farkları
623.889.705 724.553.620 55.149.852 381.299.829
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
623.889.705 724.553.620 55.149.852 381.299.829
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
81.168 -1.211.661 -24.058 -1.057.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
262.515 2.327.291 0 1.732.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.900.781 -430.451 519.751 -1.322.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.900.781 -430.451 519.751 -1.322.894
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
567.743.808 729.869.966 45.346.740 404.833.758
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
752.834.547 816.050.130 143.392.585 438.630.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
752.834.547 816.050.130 143.392.585 438.630.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976078


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8299 Değişim: -0,20%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6691 Değişim: -0,57%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.537,04 Değişim: 0,08%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.