KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 23:13
KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807
Transferler
-353.026 2.090.066 22.659.940 -24.396.980 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.706.126 135.163.157 43.686.438 222.555.721 222.555.721
Kar Payları
-41.569.538 -41.569.538 -41.569.538
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 745.937.801 1.148.993.656 42.458.529 149.893.093 43.686.438 2.136.231.443 2.136.231.443
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171
Transferler
4.587.872 62.996.621 -67.584.493 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.399.609 724.553.620 -945.096 1.861.833 86.180.164 816.050.130 816.050.130
Kar Payları
-47.285.162 -47.285.162 -47.285.162
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 718.675.204 1.984.165.997 -945.096 1.861.833 47.046.401 165.631.710 86.180.164 3.007.878.139 3.007.878.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.389.811 26.978.760
Dönem Karı (Zararı)
86.180.164 43.686.438
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-51.580.373 -15.614.716
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.854 -4.323.977
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.952.218 -5.878.670
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.690.543 -2.712.272
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-78.366.241 -6.805.281
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-78.366.241 -6.805.281
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.006.689 4.105.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.209.980 -1.092.962
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-29.816.605
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.751 -700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.211 -655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.460 -45
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
242.575 -1.187.045
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
123.311 -1.085.081
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
119.264 -101.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.421.801 94.783
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.389.811 26.978.760
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.407.217 4.499.225
Alınan Faiz
3.980.329 8.061.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.387.546 -3.561.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.695.804 -22.520.645
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.055.547
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.055.547
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.314.793 23.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
2.314.793 23.000.000
Ödenen Temettüler
-47.285.162 -41.569.538
Ödenen Faiz
-1.725.435 -895.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.713.210 8.957.340
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
143.173.283 29.463.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.460.073 38.421.059
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
455.336.726 389.265.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
552.796.799 427.686.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 552.796.799 455.336.726
Finansal Yatırımlar
4 29.816.605
Ticari Alacaklar
2.959 9.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.959 9.243
Diğer Dönen Varlıklar
7 12.980.552 17.495.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.980.552 17.495.511
ARA TOPLAM
595.596.915 472.841.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
595.596.915 472.841.480
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 2.144.573.397 1.628.033.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 413.916.767 243.685.609
Diğer Duran Varlıklar
6.696 11.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.558.496.860 1.871.730.058
TOPLAM VARLIKLAR
3.154.093.775 2.344.571.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 25.314.793 23.000.000
Ticari Borçlar
78.196 135.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 30.953 120.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.243 15.783
Diğer Borçlar
2.090.061 1.847.486
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.905.371 1.782.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
184.690 65.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 15.020.585 2.661.102
ARA TOPLAM
42.503.635 27.644.535
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.503.635 27.644.535
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
254.814 213.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
254.814 213.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 103.457.187 77.599.872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.712.001 77.813.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.215.636 105.458.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.007.878.139 2.239.113.171
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
718.675.204 714.275.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
718.675.204 714.275.595
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
718.675.204 714.275.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.985.082.734 1.259.612.377
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.984.165.997 1.259.612.377
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-945.096 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-945.096
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.861.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.046.401 42.458.529
Yasal Yedekler
47.046.401 42.458.529
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
165.631.710 149.920.251
Net Dönem Karı veya Zararı
86.180.164 67.584.493
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.007.878.139 2.239.113.171
TOPLAM KAYNAKLAR
3.154.093.775 2.344.571.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 33.097.136 48.713.478 1.251.691 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.097.136 48.713.478 1.251.691 0
BRÜT KAR (ZARAR)
33.097.136 48.713.478 1.251.691 0
Genel Yönetim Giderleri
-15.329.740 -16.111.542 -4.700.242 -2.415.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.089 5.865 2.708 343
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-62.840 -355.271 -27.375 -27.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.707.645 32.252.530 -3.473.218 -2.442.248
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.678.448 8.061.049 1.707.033 1.457.391
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-72.704 -2.013.391 -28.400 1.969.660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 88.526.990 9.660.722 48.769.170 20.795.661
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
113.840.379 47.960.910 46.974.585 21.780.464
Finansman Giderleri
-1.653.526 -168.988 -524.725 -168.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.186.853 47.791.922 46.449.860 21.611.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.006.689 -4.105.484 -12.653.256 2.371.844
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -24.723.252 -3.561.824 -12.023.700 2.331.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.283.437 -543.660 -629.556 40.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.180.164 43.686.438 33.796.604 23.983.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.180.164 43.686.438 33.796.604 23.983.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
86.180.164 43.686.438 33.796.604 23.983.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,03064200 0,01553300 0,01201700 0,00852700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.631.167 46.006.448 24.182.076 21.964.205
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.631.167 46.006.448 24.182.076 21.964.205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
725.238.799 132.862.835 380.651.682 -46.583.023
Yabancı Para Çevrim Farkları
724.553.620 145.845.233 381.299.829 -36.475.644
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
724.553.620 145.845.233 381.299.829 -36.475.644
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.211.661 -1.057.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.327.291 -10.682.076 1.732.712 -9.009.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-430.451 -2.300.322 -1.322.894 -1.098.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-430.451 -2.300.322 -1.322.894 -1.098.210
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
729.869.966 178.869.283 404.833.758 -24.618.818
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
816.050.130 222.555.721 438.630.362 -635.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
816.050.130 222.555.721 438.630.362 -635.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886959


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.