KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2022 - 23:03
KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750 175.969 5.742 102.416 2.001.485 -52 69.648 322.610 66.008 2.885.576 1.975 2.887.551
Transferler
9.023 681 56.304 -66.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.554 -282 0 687.359 -8.123 -10.503 660.897 402 661.299
Kar Payları
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.008 668 1.676 -1.324 352
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.446 0 5.460 102.416 0 0 0 0 2.688.844 0 0 0 -8.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 379.582 -10.503 0 3.548.149 1.053 3.549.202
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750 178.446 5.460 102.416 2.688.844 -8.175 70.329 379.582 -10.503 3.548.149 1.053 3.549.202
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 -10.503 10.503 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.188 -909 68.616 2.932.894 11.203 94.322 3.101.938 855 3.102.793
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.258 0 4.551 171.032 0 0 0 0 5.621.738 0 0 0 3.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 369.079 94.322 0 6.650.087 1.908 6.651.995


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.749.663 -332.251
Dönem Karı (Zararı)
94.425 -10.661
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
94.425 -10.468
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -193
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
999.748 -10.853
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 285.092 221.447
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.968 1.569
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.403 93
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
435 1.476
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
227.976 5.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 28.672 5.284
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
199.304 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-27.020 -15.956
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
249.918 154.504
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -6.415 -11.461
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 256.333 165.965
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
278.845 -393.799
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.725 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.725 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.528 13.773
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-842 2.325
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-842 2.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
671.764 -310.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.185.786 -313.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 -160.209 -87.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.025.577 -225.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
122.385 -109.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 122.385 -109.358
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -573.773 29.209
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -97.355 29.010
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.293.575 -16.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37 47.133 -31.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.246.442 15.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.118 58.945
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.118 58.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.836 10.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-53.545 944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
199.381 9.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.765.937 -332.481
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-435 -242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.911 -1.263
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -12.928 2.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 353
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-169.712 -150.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.504 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.504 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-238.236 -167.379
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -238.236 -167.379
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 954
Alınan Temettüler
32 27.020 15.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.986 104.433
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.008.295 7.382.578
Kredilerden Nakit Girişleri
4.008.295 7.382.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.869.569 -7.103.679
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.869.569 -7.103.679
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -26.363 -19.961
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 8.123
Ödenen Faiz
-257.764 -174.089
Alınan Faiz
33 6.415 11.461
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.440.965 -378.287
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.146 222.840
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.467.111 -155.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
789.862 945.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.256.973 789.862


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.256.973 789.862
Ticari Alacaklar
10 2.020.376 851.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 275.036 114.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.745.340 736.217
Diğer Alacaklar
11 18.854 141.239
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.854 141.239
Türev Araçlar
12 6.520 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6.520 0
Stoklar
13 2.965.119 1.158.928
Peşin Ödenmiş Giderler
14 197.873 61.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
197.873 61.451
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 24.926 14.839
Diğer Dönen Varlıklar
26 122.723 70.202
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
37 146 114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
122.577 70.088
ARA TOPLAM
7.613.364 3.087.565
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.613.364 3.087.565
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 746.041 386.730
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
746.041 386.730
Maddi Duran Varlıklar
18 8.014.558 4.495.874
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 76.383 15.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.549 12.638
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 24.549 12.638
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.106 40.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.106 40.173
Diğer Duran Varlıklar
26 482 321
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
482 321
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.863.119 4.951.542
TOPLAM VARLIKLAR
16.476.483 8.039.107
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.227.028 1.550.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.227.028 1.550.994
Banka Kredileri
8 2.227.028 1.550.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.316.409 475.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.316.409 475.613
Banka Kredileri
8 1.286.434 465.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 29.975 10.172
Ticari Borçlar
10 3.195.224 901.649
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 62.106 14.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.133.118 886.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 8.885 6.336
Diğer Borçlar
11 46.148 79.266
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
46.148 79.266
Türev Araçlar
12 0 8.175
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 8.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 42.015 1.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.015 1.271
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
677 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 458.750 103.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
458.750 103.358
ARA TOPLAM
7.295.136 3.126.662
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.295.136 3.126.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.546.463 820.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.546.463 820.703
Banka Kredileri
8 1.516.384 814.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 30.079 5.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.691 20.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 48.691 20.971
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 934.198 521.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.529.352 1.363.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.824.488 4.489.905
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.650.087 3.548.149
Ödenmiş Sermaye
27 141.750 141.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.971.579 2.975.166
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
27 171.032 102.416
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
178.809 183.906
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 174.258 178.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.551 5.460
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.621.738 2.688.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.028 -8.175
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.028 -8.175
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.028 -8.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 70.329 70.329
Yasal Yedekler
70.329 70.329
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
369.079 379.582
Net Dönem Karı veya Zararı
94.322 -10.503
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.908 1.053
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.651.995 3.549.202
TOPLAM KAYNAKLAR
16.476.483 8.039.107


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 7.329.974 3.728.998
Satışların Maliyeti
28 -6.739.585 -3.378.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
590.389 350.039
BRÜT KAR (ZARAR)
590.389 350.039
Genel Yönetim Giderleri
29 -303.157 -236.489
Pazarlama Giderleri
29 -125.157 -79.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 149.702 137.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.717 -5.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
304.060 166.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 27.862 13.631
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
331.922 179.952
Finansman Gelirleri
33 46.973 18.969
Finansman Giderleri
33 -293.998 -195.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.897 3.305
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.528 -13.773
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -772 2.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 10.300 -15.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.425 -10.468
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34 0 -193
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.425 -10.661
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 103 -158
Ana Ortaklık Payları
94.322 -10.503
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.997.165 680.083
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
68.616 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.188 -7.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-909 -282
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.933.646 687.919
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.203 -8.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.203 -8.123
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.008.368 671.960
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.102.793 661.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
855 402
Ana Ortaklık Payları
3.101.938 660.897http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006685


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: 1,40% Hacim : 14.003 Mio.TL Son veri saati : 13:04
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.448
Açılış: 2.409
16,7484 Değişim: 0,30%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7608
Açılış: 16,6984
17,5297 Değişim: 0,01%
Düşük 17,4341 01.07.2022 Yüksek 17,5404
Açılış: 17,5274
966,26 Değişim: -0,38%
Düşük 963,11 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.