" />

KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:23
KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467
Transferler
6.098.287 0 59.909.238 -66.007.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.151.717 0 0 893.280.402 1.269.345 .830.333 520.107 785.350.440
Kar Payları
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.915.749 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.894.765.653 1.217.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 382.519.718 -100.567.697 0 3.670.405.785 2.495.122 3.672.900.907
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 178.446.274 5.459.829 102.415.772 2.688.843.502 -8.175.140 70.329.043 379.582.107 -10.503.167 3.548.148.220 1.053.239 3.549.201.459
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmes 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.359.603 0 5.459.829 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 3.430.876.596 4.093.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329.043 0 0 0 370.165.611 221.137.335 0 4.523.587.336 1.292.515 4.524.879.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.647.087 -1.149.946.583
Dönem Karı (Zararı)
221.220.047 -100.699.529
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
221.220.047 -99.643.398
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -1.056.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
593.815.083 -202.565.724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 210.865.836 174.811.409
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
384.442 1.227.357
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 89.113
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 384.442 1.138.244
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.309.452 4.065.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.309.452 4.065.959
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -24.593.031 -15.286.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
150.865.814 109.207.886
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.945.283 -3.350.081
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 154.811.097 112.557.967
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
219.928.905 -507.504.047
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.818.412 28.684.189
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-764.747 2.227.818
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-764.747 2.227.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.006.355.059 -840.188.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-745.678.553 -522.421.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.669.039 -60.201.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-642.009.514 -462.219.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
106.260.496 12.668.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
106.260.496 12.668.938
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.122.966.375 -85.296.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.649.426 -855.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
735.193.663 -306.733.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.366.833 -26.873.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
705.826.830 -279.859.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.512.125 59.023.324
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 782.892
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.512.125 58.240.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.698.409 3.425.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.295.260 -10.378.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
56.403.149 13.803.775
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-191.319.929 -1.143.454.059
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-420.204 -1.576.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.906.954 -1.198.935
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -10.861.581
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 7.144.203
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-100.503.393 -108.746.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.983.224 15.398
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.983.224 15.398
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.079.648 -125.062.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -173.079.648 -125.062.827
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.015.040
Alınan Temettüler
18 24.593.031 15.286.295
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.598.490 729.387.101
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.904.903.658 7.182.166.480
Kredilerden Nakit Girişleri
2.904.903.658 7.182.166.480
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.609.637.879 -6.329.894.869
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.609.637.879 -6.329.894.869
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.801.475 -13.676.624
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-12.268.687 -1.269.345
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-142.542.410 -111.288.622
Alınan Faiz
19 3.945.283 3.350.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.551.990 -529.305.576
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
161.706.165 297.237.125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.845.825 -232.068.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
789.861.662 945.308.903
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
785.015.837 713.240.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 785.015.837 789.861.662
Ticari Alacaklar
6 1.575.077.861 851.043.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 218.495.563 114.826.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.356.582.298 736.217.459
Diğer Alacaklar
34.979.261 141.239.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.979.261 141.239.757
Türev Araçlar
4.093.547 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.093.547 0
Stoklar
7 2.281.893.948 1.158.927.573
Peşin Ödenmiş Giderler
8 79.875.134 61.451.065
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
79.875.134 61.451.065
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 3.807.830 14.838.511
Diğer Dönen Varlıklar
68.870.784 70.202.444
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 0 114.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
68.870.784 70.088.120
ARA TOPLAM
4.833.614.202 3.087.564.995
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.833.614.202 3.087.564.995
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
465.903.865 386.729.759
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
465.903.865 386.729.759
Ticari Alacaklar
21.644.675 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.644.675 0
Maddi Duran Varlıklar
10 5.338.658.361 4.495.873.884
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 36.830.233 15.805.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.038.721 12.637.747
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.038.721 12.637.747
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.099.432 40.172.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.099.432 40.172.927
Diğer Duran Varlıklar
358.649 322.249
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
358.649 322.249
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.880.533.936 4.951.542.502
TOPLAM VARLIKLAR
10.714.148.138 8.039.107.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.614.677.176 1.550.994.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.614.677.176 1.550.994.168
Banka Kredileri
5 1.614.677.176 1.550.994.168
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.121.225.937 475.613.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.121.225.937 475.613.004
Banka Kredileri
5 1.100.098.811 465.441.018
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 21.127.126 10.171.986
Ticari Borçlar
6 1.636.842.614 901.648.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 44.340.209 14.973.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.592.502.405 886.675.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.243.339 6.335.667
Diğer Borçlar
25.753.870 79.265.995
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.753.870 79.265.995
Türev Araçlar
0 8.175.140
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 8.175.140
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.638.523 1.271.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.638.523 1.271.172
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
139.486.818 103.358.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
139.486.818 103.358.692
ARA TOPLAM
4.565.868.277 3.126.662.789
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.565.868.277 3.126.662.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
938.429.079 820.703.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
938.429.079 820.703.440
Banka Kredileri
5 924.715.305 814.809.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.713.774 5.894.171
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.804.146 20.970.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.804.146 20.970.848
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 649.166.785 521.568.961
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.623.400.010 1.363.243.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.189.268.287 4.489.906.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.523.587.336 3.548.148.220
Ödenmiş Sermaye
13 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
285.235.204 286.321.875
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
102.415.772 102.415.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.819.432 183.906.103
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 177.359.603 178.446.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.459.829 5.459.829
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.434.970.143 2.680.668.362
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.430.876.596 2.688.843.502
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.093.547 -8.175.140
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.093.547 -8.175.140
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 70.329.043 70.329.043
Yasal Yedekler
70.329.043 70.329.043
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
370.165.611 379.582.107
Net Dönem Karı veya Zararı
221.137.335 -10.503.167
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 1.292.515 1.053.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.524.879.851 3.549.201.459
TOPLAM KAYNAKLAR
10.714.148.138 8.039.107.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.688.973.028 2.665.308.304 1.716.295.013 763.256.095
Satışların Maliyeti
14 -4.085.478.368 -2.486.832.509 -1.520.948.066 -718.211.686
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
603.494.660 178.475.795 195.346.947 45.044.409
BRÜT KAR (ZARAR)
603.494.660 178.475.795 195.346.947 45.044.409
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -204.264.942 -164.272.528 -69.286.388 -51.731.519
Pazarlama Giderleri
15,16 -84.615.618 -55.259.205 -30.477.631 -18.491.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 89.007.703 87.716.789 31.380.726 16.557.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -16.734.522 -8.302.475 1.381.446 -411.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
386.887.281 38.358.376 128.345.100 -9.032.382
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 25.357.778 13.058.477 944.783 -2.240.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
412.245.059 51.416.853 129.289.883 -11.272.542
Finansman Gelirleri
19 12.040.652 8.794.597 5.266.686 2.269.946
Finansman Giderleri
19 -181.247.252 -131.170.659 -56.688.629 -43.083.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
243.038.459 -70.959.209 77.867.940 -52.086.171
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.818.412 -28.684.189 -13.848.502 -24.989.741
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.137.893 -339.678 -1.893.915 -117.710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -19.680.519 -28.344.511 -11.954.587 - 742.189.658 893.932.342 69.348.567 457.231.656
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.268.687 1.269.345 397.488 967.497
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
754.458.345 886.049.970 69.746.055 458.199.153
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
975.678.392 785.350.441 133.765.493 380.075.091
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
239.276 520.108 96.667 270.432
Ana Ortaklık Payları
975.439.116 784.830.333 133.668.826 379.804.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975924


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.