KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.06.2021 - 18:58
KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467
Transferler
0 0 66.007.525 -66.007.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.151.716 0 0 277.669.129 2.687.078 16.880.080 288.084.571 135.666 288.220.237
Kar Payları
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.817.463 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.279.154.380 2.635.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 388.618.005 16.880.080 0 3.173.660.023 2.110.681 3.175.770.704
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 5.459.829 102.415.772 2.688.843.502 -8.175.140 70.329.043 379.582.107 -10.503.167 3.548.148.220 1.053.239 3.549.201.459
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.480.202 0 -11.983.369 10.503.167 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 481.758.913 8.904.417 73.384.552 564.047.882 92.206 564.140.088
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.926.476 0 5.459.829 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 3.170.602.415 729.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329.043 0 0 0 367.598.738 73.384.552 0 4.112.196.102 1.145.445 4.113.341.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-447.802.363 -510.518.774
Dönem Karı (Zararı)
73.388.427 16.849.884
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
73.388.427 16.926.762
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -76.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-340.828.150 -68.674.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 64.635.119 46.940.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
350.545 879.715
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 80.869
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 350.545 798.846
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.942.198 408.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.942.198 408.640
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -22.424.040 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.861.101 35.450.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -610.522 -1.678.162
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 34.471.623 37.128.256
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-408.181.841 -142.924.514
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -14.011.232 -9.428.644
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-178.801.007 -453.064.179
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-298.361.179 -396.101.187
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 -48.973.855 -26.749.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -249.387.324 -369.351.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
76.701.012 11.768.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
76.701.012 11.768.082
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -234.964.071 -33.283.749
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -14.280.609 50.292.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
297.654.109 -72.518.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -788.936 -17.506.534
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23 298.443.045 -55.012.012
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.669.623 21.467.112
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.669.623 21.467.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.119.354 -34.688.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.844.015 -25.321.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
37.963.369 -9.367.542
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-446.240.730 -504.888.562
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-395.619 -216.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-929.181 -604.712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-236.833 -5.686.738
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 878.033
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.231.614 -61.879.851
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.462.950 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.462.950 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.118.604 -61.879.851
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -90.118.604 -61.879.851
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
18 22.424.040 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
517.598.491 134.308.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
869.890.790 3.750.116.929
Kredilerden Nakit Girişleri
869.890.790 3.750.116.929
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-314.233.297 -3.575.893.171
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-314.233.297 -3.575.893.171
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -4.197.901 -4.464.782
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-8.904.417 -2.687.078
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-25.567.206 -34.441.178
Alınan Faiz
19 610.522 1.678.162
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.564.514 -438.089.743
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
317.237.122 91.631.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.801.636 -346.458.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
789.861.662 945.308.903
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.111.663.298 598.850.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.111.663.298 789.861.662
Ticari Alacaklar
6 1.149.405.162 851.043.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 163.800.379 114.826.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
985.604.783 736.217.459
Diğer Alacaklar
64.538.745 141.239.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.538.745 141.239.757
Türev Araçlar
729.277 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
729.277 0
Stoklar
7 1.393.891.644 1.158.927.573
Peşin Ödenmiş Giderler
8 110.323.533 61.451.065
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
110.323.533 61.451.065
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 5.252.091 14.838.511
Diğer Dönen Varlıklar
72.022.589 70.202.444
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 0 114.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
72.022.589 70.088.120
ARA TOPLAM
3.907.826.339 3.087.564.995
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.907.826.339 3.087.564.995
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
438.650.225 386.729.759
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
438.650.225 386.729.759
Maddi Duran Varlıklar
10 5.118.519.495 4.495.873.884
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 27.593.832 15.805.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.296.487 12.637.747
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.296.487 12.637.747
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.581.068 40.172.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.581.068 40.172.927
Diğer Duran Varlıklar
346.119 322.249
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
346.119 322.249
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.604.987.226 4.951.542.502
TOPLAM VARLIKLAR
9.512.813.565 8.039.107.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.119.683.926 1.550.994.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.119.683.926 1.550.994.168
Banka Kredileri
5 2.119.683.926 1.550.994.168
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
367.325.742 475.613.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
367.325.742 475.613.004
Banka Kredileri
5 353.346.181 465.441.018
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.979.561 10.171.986
Ticari Borçlar
6 1.199.303.060 901.648.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 14.184.440 14.973.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.185.118.620 886.675.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.046.677 6.335.667
Diğer Borçlar
37.596.372 79.265.995
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.596.372 79.265.995
Türev Araçlar
0 8.175.140
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 8.175.140
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.657.182 1.271.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.657.182 1.271.172
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
125.225.041 103.358.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
125.225.041 103.358.692
ARA TOPLAM
3.872.838.000 3.126.662.789
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.872.838.000 3.126.662.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
925.898.350 820.703.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
925.898.350 820.703.440
Banka Kredileri
5 913.871.841 814.809.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 12.026.509 5.894.171
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.607.981 20.970.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.607.981 20.970.848
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 575.127.687 521.568.961
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.526.634.018 1.363.243.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.399.472.018 4.489.906.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.112.196.102 3.548.148.220
Ödenmiş Sermaye
13 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
287.802.077 286.321.875
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
102.415.772 102.415.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
185.386.305 183.906.103
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 179.926.476 178.446.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.459.829 5.459.829
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.171.331.692 2.680.668.362
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.170.602.415 2.688.843.502
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
729.277 -8.175.140
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
729.277 -8.175.140
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 70.329.043 70.329.043
Yasal Yedekler
70.329.043 70.329.043
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
367.598.738 379.582.107
Net Dönem Karı veya Zararı
73.384.552 -10.503.167
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 1.145.445 1.053.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.113.341.547 3.549.201.459
TOPLAM KAYNAKLAR
9.512.813.565 8.039.107.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.199.198.103 1.149.200.835
Satışların Maliyeti
14 -1.039.943.991 -1.038.852.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
159.254.112 110.348.178
BRÜT KAR (ZARAR)
159.254.112 110.348.178
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -58.952.581 -56.485.829
Pazarlama Giderleri
15,16 -23.297.621 -19.194.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 23.908.296 13.977.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -18.507.146 -3.940.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.405.060 44.705.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 22.424.040 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.829.100 44.705.133
Finansman Gelirleri
19 2.271.298 3.186.833
Finansman Giderleri
19 -47.723.203 -40.393.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.377.195 7.498.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.011.232 9.428.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -71.530 -100.830
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 14.082.762 9.529.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.388.427 16.926.762
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 -76.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.388.427 16.849.884
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 3.875 -30.196
Ana Ortaklık Payları
73.384.552 16.880.080
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,00051770 0,00011910
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,00000050
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -9.151.716
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -9.151.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
490.751.661 280.522.069
Yabancı Para Çevrim Farkları
481.847.244 277.834.991
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
481.847.244 277.834.991
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.904.417 2.687.078
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
490.751.661 271.370.353
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
564.140.088 288.220.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.206 135.666
Ana Ortaklık Payları
564.047.882 288.084.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940807


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9328 Değişim: 0,11%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,3954 Değişim: 0,09%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4207
Açılış: 35,365
2.468,11 Değişim: -0,06%
Düşük 2.466,48 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.