KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2021 - 23:18
KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657
Transferler
-1.506.188 12.524.169 272.165.200 -283.183.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.872.139 -249.316 23.126.922 356.388.976 6.397.761 66.007.525 280.799.729 -179.952 280.619.777
Kar Payları
-25.059.194 -25.059.194 -25.059.194
-139.662.773 -139.662.773 -139.662.773
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.969.179 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.001.485.251 -51.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 322.610.480 66.007.525 0 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
9.022.551 681.515 56.303.459 -66.007.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.554.283 -281.846 0 687.358.251 -8.123.182 -10.503.167 660.895.773 401.894 661.297.667
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.008.827 668.168 1.676.995 -1.323.670 353.325
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.446.274 0 5.459.829 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.688.843.502 -8.175.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329.043 0 0 0 379.582.107 -10.503.167 0 3.548.148.220 1.053.239 3.549.201.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-332.250.115 254.753.759
Dönem Karı (Zararı)
-10.661.220 65.704.657
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.468.495 72.378.257
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-192.725 -6.673.600
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.853.524 236.904.941
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 221.446.968 174.421.368
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.568.793 57.645.239
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 93.013 57.265.323
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.475.780 379.916
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.283.253 5.009.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.283.253 5.009.224
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -15.955.331 -15.781.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
154.504.210 168.017.835
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -11.461.297 -7.458.247
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 165.965.507 175.476.082
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-393.799.444 -161.176.330
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 13.772.704 8.716.689
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.325.323 52.179
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 2.325.323 52.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-310.965.301 -21.806.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-313.323.161 584.170.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 -87.865.163 -2.967.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -225.457.998 587.137.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.357.707 -9.940.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -109.357.707 -9.940.691
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 29.209.338 -134.903.555
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 29.010.155 22.497.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.070.506 -396.108.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37 -31.209.697 16.149.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 15.139.191 -412.257.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.944.952 -5.450.596
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
58.944.952 -5.450.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.621.628 -82.071.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
944.156 14.253.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.677.472 -96.324.805
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-332.480.045 280.803.261
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-241.840 -734.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.263.099 -3.680.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 2.184.011 3.460.718
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
353.325 -23.674.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-802.467 -1.421.006
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-150.469.435 -286.966.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-133.767 11.197.120
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-133.767 11.197.120
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-167.245.264 -313.945.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -167.245.264 -313.945.159
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
954.265 0
Alınan Temettüler
32 15.955.331 15.781.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.431.991 98.246.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.382.576.690 26.238.900.328
Kredilerden Nakit Girişleri
7.382.576.690 26.238.900.328
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.103.679.409 -25.816.653.819
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.103.679.409 -25.816.653.819
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -19.961.080 -16.319.802
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
8.123.182 -6.397.761
Ödenen Temettüler
0 -139.662.773
Ödenen Faiz
-174.088.689 -169.078.321
Alınan Faiz
33 11.461.297 7.458.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-378.287.559 66.033.082
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
222.840.318 100.550.834
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-155.447.241 166.583.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
945.308.903 778.724.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
789.861.662 945.308.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 789.861.662 945.308.903
Ticari Alacaklar
10 851.043.983 537.813.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 114.826.524 26.961.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
736.217.459 510.852.474
Diğer Alacaklar
11 141.239.757 31.882.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
141.239.757 31.882.050
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
13 1.158.927.573 1.188.136.911
Peşin Ödenmiş Giderler
14 61.451.065 89.369.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
61.451.065 89.369.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 14.838.511 12.208.227
Diğer Dönen Varlıklar
26 70.202.444 71.151.492
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
37 114.324 75.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
70.088.120 71.076.034
ARA TOPLAM
3.087.564.995 2.875.870.725
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 44.759.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.087.564.995 2.920.630.375
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 386.729.759 314.010.842
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
386.729.759 314.010.842
Maddi Duran Varlıklar
18 4.495.873.884 3.623.154.421
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 15.805.936 24.904.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.637.747 7.457.545
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 12.637.747 7.457.545
Peşin Ödenmiş Giderler
14 40.172.927 41.264.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.172.927 41.264.840
Diğer Duran Varlıklar
26 322.249 317.357
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
322.249 317.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.951.542.502 4.011.109.873
TOPLAM VARLIKLAR
8.039.107.497 6.931.740.248
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.550.994.168 1.257.532.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.550.994.168 1.257.532.194
Banka Kredileri
8 1.550.994.168 1.257.532.194
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
475.613.004 529.936.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
475.613.004 529.936.633
Banka Kredileri
8 465.441.018 515.171.866
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.171.986 14.764.767
Ticari Borçlar
10 901.648.951 917.719.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 14.973.376 46.183.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
886.675.575 871.536.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.335.667 5.138.552
Diğer Borçlar
11 79.265.995 20.321.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
79.265.995 20.321.043
Türev Araçlar
12 8.175.140 51.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8.175.140 51.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.271.172 560.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.271.172 560.051
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 103.358.692 95.589.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
103.358.692 95.589.456
ARA TOPLAM
3.126.662.789 2.826.849.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 6.458.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.126.662.789 2.833.307.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
820.703.440 790.742.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
820.703.440 790.742.816
Banka Kredileri
8 814.809.269 779.643.114
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.894.171 11.099.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.970.848 16.035.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 20.970.848 16.035.958
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 521.568.961 404.103.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.363.243.249 1.210.882.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.489.906.038 4.044.189.781
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.548.148.220 2.885.575.452
Ödenmiş Sermaye
27 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
286.321.875 284.126.626
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
102.415.772 102.415.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
183.906.103 181.710.854
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 178.446.274 175.969.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.459.829 5.741.675
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.680.668.362 2.001.433.293
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.688.843.502 2.001.485.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.175.140 -51.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.175.140 -51.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 70.329.043 69.647.528
Yasal Yedekler
70.329.043 69.647.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
379.582.107 322.610.480
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.503.167 66.007.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.053.239 1.975.015
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.549.201.459 2.887.550.467
TOPLAM KAYNAKLAR
8.039.107.497 6.931.740.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.728.997.637 4.574.046.063
Satışların Maliyeti
28 -3.378.958.277 -4.071.190.700
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
350.039.360 502.855.363
BRÜT KAR (ZARAR)
350.039.360 502.855.363
Genel Yönetim Giderleri
29 -236.488.858 -259.995.433
Pazarlama Giderleri
29 -79.109.945 -82.886.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 137.763.576 100.177.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.883.045 -1.540.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.321.088 258.609.763
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 13.630.008 15.729.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
179.951.096 274.338.847
Finansman Gelirleri
33 18.969.134 12.186.037
Finansman Giderleri
33 -195.616.021 -205.429.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.304.209 81.094.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.772.704 -8.716.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 2.191.281 2.257.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -15.963.985 -10.974.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.468.495 72.378.257
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34 -192.725 -6.673.600
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.661.220 65.704.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -158.053 -302.868
Ana Ortaklık Payları
-10.503.167 66.007.525
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 -0,00007410 0,00059200
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 -0,00000140 -0,00002170
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.836.129 -148.117.724
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 23.126.922
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-7.554.283 -170.995.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-281.846 -249.316
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
679.795.016 363.032.844
Yabancı Para Çevrim Farkları
687.918.198 356.635.083
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
687.918.198 356.635.083
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.123.182 6.397.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
671.958.887 214.915.120
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
661.297.667 280.619.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
401.894 -179.952
Ana Ortaklık Payları
660.895.773 280.799.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915704


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7892 Değişim: -0,01%
Düşük 32,7514 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,2502 Değişim: 0,02%
Düşük 35,1552 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.445,06 Değişim: -0,01%
Düşük 2.441,13 18.06.2024 Yüksek 2.451,82
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.