KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 21:03
KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 349.330.096 4.020.805 28.870.256 901.950.858 -135.159 38.175.257 121.216.636 243.565.273 1.828.744.022 1.542.797 1.830.286.819
Transferler
-982.590 18.948.102 225.599.761 -243.565.273 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.970.186 50.418.594 743.145.417 -6.314.560 283.183.181 1.072.402.818 612.170 1.073.014.988
Kar Payları
-131.649.150 -131.649.150 -131.649.150
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.347.506 0 5.990.991 79.288.850 0 0 0 0 0 0 0 1.645.096.275 -6.449.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.123.359 0 0 0 215.167.247 283.183.181 0 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-1.506.188 12.524.169 272.165.200 -283.183.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.872.139 -249.316 23.126.922 356.388.976 6.397.761 66.007.525 280.799.729 -179.952 280.619.777
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-139.662.773 -139.662.773 -139.662.773
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-25.059.194 -25.059.194 -25.059.194
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.969.179 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.001.485.251 -51.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 322.610.480 66.007.525 0 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
273.582.064 -231.629.533
Dönem Karı (Zararı)
65.704.657 283.224.164
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
72.378.257 286.084.059
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.673.600 -2.859.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
262.131.007 -9.055.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 174.421.368 132.577.773
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
57.645.239 215.476
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
57.265.323 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
379.916 215.476
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.009.224 4.415.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.009.224 4.415.785
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -15.781.263 -37.319.594
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
193.243.901 171.058.833
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -12.186.037 -21.691.645
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 205.429.938 192.750.478
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-161.176.330 -350.923.258
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 8.716.689 72.017.228
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
52.179 -1.097.622
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 52.179 -1.097.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.204.098 -495.147.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
584.170.052 -811.371.038
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 -2.967.040 30.414.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 587.137.092 -841.785.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.940.691 -12.112.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -9.940.691 -12.112.204
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.397.761 6.314.560
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -134.903.555 -402.589.707
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 22.497.827 -73.580.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.108.094 697.315.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37 16.149.707 19.100.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -412.257.801 678.215.384
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.450.596 8.103.414
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.450.596 8.103.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.071.280 92.772.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.253.525 -40.562.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-96.324.805 133.335.119
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
299.631.566 -220.978.806
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-734.207 -539.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.680.957 -3.653.529
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 3.460.718 -6.506.497
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.674.050 48.454
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-1.421.006
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-286.966.776 -113.298.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.197.120 4.722.923
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.197.120 4.722.923
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-313.945.159 -155.341.157
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -313.945.159 -155.341.157
Alınan Temettüler
32 15.781.263 37.319.594
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.417.794 403.233.061
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.238.900.328 20.868.877.473
Kredilerden Nakit Girişleri
26.238.900.328 20.868.877.473
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.816.653.819 -20.156.615.933
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.816.653.819 -20.156.615.933
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -16.319.802 0
Ödenen Temettüler
-139.662.773 -131.649.150
Ödenen Faiz
-199.032.177 -199.070.974
Alınan Faiz
33 12.186.037 21.691.645
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.033.082 58.304.888
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
100.550.834 203.901.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.583.916 262.206.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
778.724.987 516.518.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
945.308.903 778.724.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 945.308.903 778.724.987
Ticari Alacaklar
10 537.813.835 1.176.969.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 26.961.361 23.994.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
510.852.474 1.152.974.685
Diğer Alacaklar
11 31.882.050 21.941.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.882.050 21.941.359
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
13 1.188.136.911 1.053.233.356
Peşin Ödenmiş Giderler
89.369.307 74.567.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 89.369.307 74.567.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 12.208.227 6.382.484
Diğer Dönen Varlıklar
26 71.151.492 85.550.558
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
37 75.458 50.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
71.076.034 85.499.596
ARA TOPLAM
2.875.870.725 3.197.369.457
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 44.759.650 2.439.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.920.630.375 3.199.809.115
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
314.010.842 256.243.675
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 314.010.842 256.243.675
Maddi Duran Varlıklar
18 3.623.154.421 3.283.306.533
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 24.904.868 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.457.545 5.923.948
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.457.545 5.923.948
Peşin Ödenmiş Giderler
41.264.840 78.564.267
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 41.264.840 78.564.267
Diğer Duran Varlıklar
317.357 171.816
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26 317.357 171.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.011.109.873 3.624.210.239
TOPLAM VARLIKLAR
6.931.740.248 6.824.019.354
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.257.532.194 1.022.372.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.257.532.194 1.022.372.841
Banka Kredileri
8 1.257.532.194 1.022.372.841
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
529.936.633 341.882.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
529.936.633 341.882.635
Banka Kredileri
8 515.171.866 341.882.635
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 14.764.767 0
Ticari Borçlar
10 917.719.457 1.313.827.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 46.183.073 30.033.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
871.536.384 1.283.794.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.138.552 5.629.609
Diğer Borçlar
11 20.321.043 25.771.639
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.321.043 25.771.639
Türev Araçlar
12 51.958 6.449.719
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
51.958 6.449.719
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
560.051 1.381.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 560.051 1.381.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
95.589.456 190.601.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 95.589.456 190.601.690
ARA TOPLAM
2.826.849.344 2.907.917.249
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 6.458.152 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.833.307.496 2.907.917.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
790.742.816 765.845.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
790.742.816 765.845.189
Banka Kredileri
8 779.643.114 765.845.189
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 11.099.702 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.035.958 14.548.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 16.035.958 14.548.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 404.103.511 364.056.018
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.210.882.285 1.144.449.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.044.189.781 4.052.366.697
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.885.575.452 2.769.497.690
Ödenmiş Sermaye
27 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
284.126.626 433.627.347
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
284.126.626 433.627.347
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 175.969.179 348.347.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.741.675 5.990.991
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 102.415.772 79.288.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.001.433.293 1.638.646.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.001.485.251 1.645.096.275
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-51.958 -6.449.719
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-51.958 -6.449.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 69.647.528 57.123.359
Yasal Yedekler
69.647.528 57.123.359
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
322.610.480 215.167.247
Net Dönem Karı veya Zararı
66.007.525 283.183.181
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.975.015 2.154.967
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.887.550.467 2.771.652.657
TOPLAM KAYNAKLAR
6.931.740.248 6.824.019.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.574.046.063 4.864.628.668
Satışların Maliyeti
28 -4.071.190.700 -4.195.273.343
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
502.855.363 669.355.325
BRÜT KAR (ZARAR)
502.855.363 669.355.325
Genel Yönetim Giderleri
29 -259.995.433 -186.686.686
Pazarlama Giderleri
29 -82.886.689 -63.559.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 100.177.139 75.131.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.540.617 -3.497.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
258.609.763 490.742.904
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 15.729.084 38.417.216
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
274.338.847 529.160.120
Finansman Gelirleri
33 12.186.037 21.691.645
Finansman Giderleri
33 -205.429.938 -192.750.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.094.946 358.101.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.716.689 -72.017.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 2.257.767 -1.448.910
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.974.456 -70.568.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.378.257 286.084.059
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34 -6.673.600 -2.859.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.704.657 283.224.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -302.868 40.983
Ana Ortaklık Payları
66.007.525 283.183.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00046570 0,00199780
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-148.117.724 52.388.780
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-170.995.330 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-249.316 1.970.186
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23.126.922 50.418.594
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
363.032.844 737.402.044
Yabancı Para Çevrim Farkları
356.635.083 743.716.604
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
356.635.083 743.716.604
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.397.761 -6.314.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
214.915.120 789.790.824
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
280.619.777 1.073.014.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-179.952 612.170
Ana Ortaklık Payları
280.799.729 1.072.402.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824047


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.