KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:22
KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 402.234.233 -945.152 401.289.081 401.289.081 772.813.730 1.353.763 1.353.763 28.870.256 28.870.256 803.037.749 25.328.047 127.906.648 102.085.507 229.992.155 1.601.397.032 1.361.073 1.602.758.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
94.143 94.143 94.143 0 12.847.210 89.144.154 -102.085.507 -12.941.353 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.981.096 4.110.782 -19.870.314 -19.870.314 18.547.381 -1.470.701 0 0 -1.470.701 17.076.680 183.942.509 183.942.509 181.148.875 72.724 181.221.599
Dönem Karı (Zararı)
0 183.942.509 183.942.509 183.942.509 7.292 183.949.801
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.981.096 4.110.782 -19.870.314 -19.870.314 18.547.381 -1.470.701 -1.470.701 17.076.680 -2.793.634 65.432 -2.728.202
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -90.595.011 -90.595.011 -90.595.011 -90.595.011
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.366.184 0 3.165.630 0 381.512.910 0 0 0 0 0 381.512.910 791.361.111 -116.938 0 0 -116.938 28.870.256 28.870.256 820.114.429 38.175.257 126.455.791 183.942.509 310.398.300 1.691.950.896 1.433.797 1.693.384.693
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 349.330.096 4.020.805 353.350.901 353.350.901 901.950.858 -135.159 -135.159 28.870.256 28.870.256 930.685.955 38.175.257 121.216.636 243.565.273 364.781.909 1.828.744.022 1.542.797 1.830.286.819
Transferler
-672.602 -672.602 -672.602 18.948.102 225.289.773 -243.565.273 -18.275.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.121.111.756 -4.447.475 0 0 -4.447.475 1.116.664.281 165.229.070 165.229.070 1.281.893.351 962.957 1.282.856.308
Dönem Karı (Zararı)
0 165.229.070 165.229.070 165.229.070 75.678 165.304.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.121.111.756 -4.447.475 -4.447.475 1.116.664.281 0 1.116.664.281 887.279 1.117.551.560
Kar Payları
-149.899.207 -149.899.207 -149.899.207 -149.899.207
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.657.494 0 4.020.805 0 352.678.299 0 0 0 0 0 352.678.299 2.023.062.614 -4.582.634 0 0 -4.582.634 28.870.256 28.870.256 2.047.350.236 57.123.359 196.607.202 165.229.070 361.836.272 2.960.738.166 2.505.754 2.963.243.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.005.510.619 -363.764.541
Dönem Karı (Zararı)
165.304.748 183.949.801
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
165.304.748 183.949.801
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-223.897.098 109.018.022
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 113.322.809 64.723.752
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
205.391 -4.636.697
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
205.391 282.004
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -4.918.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.868.878 3.508.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.868.878 3.508.581
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -35.572.495 -25.460.745
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
101.667.472 70.847.063
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -18.325.679 -4.641.602
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 119.993.151 75.488.665
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-495.549.973 -14.322.726
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 89.191.866 15.497.597
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.031.046 -1.138.803
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.031.046 -1.138.803
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-941.742.686 -635.183.647
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-903.052.120 -212.344.922
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 4.214.449 10.869.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -907.266.569 -223.214.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.812.292 4.066.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.812.292 4.066.315
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -856.488.547 -62.442.803
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -92.732.303 48.908.798
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
759.102.274 -427.191.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23 22.333.114 -1.216.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 736.769.160 -425.974.694
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.022.323 -9.815.618
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.022.323 -9.815.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
142.217.979 23.635.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-86.735.342 13.721.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
228.953.321 9.914.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.000.335.036 -342.215.824
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-613.897 -224.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.969.166 -3.447.358
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -2.647.691 -17.877.342
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
55.171 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.946.228 56.938.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.425.914 79.902.760
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.425.914 79.902.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -109.944.637 -48.673.726
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 248.647
Alınan Temettüler
18 35.572.495 25.460.745
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
979.928.024 358.952.575
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.130.288.337 11.601.261.338
Kredilerden Nakit Girişleri
15.130 -13.894.346.159 -11.079.395.988
Ödenen Temettüler
-149.899.207 -90.595.011
Ödenen Faiz
-124.440.626 -76.959.366
Alınan Faiz
19 18.325.679 4.641.602
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.528.823 52.126.460
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
303.770.820 940.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.241.997 53.066.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
516.518.575 100.596.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
721.760.572 153.663.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 721.760.572 516.518.575
Ticari Alacaklar
6 1.268.052.348 366.524.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 43.962.996 48.177.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.224.089.352 318.346.868
Diğer Alacaklar
14.641.447 9.829.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.641.447 9.829.155
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 1.507.132.196 650.643.649
Peşin Ödenmiş Giderler
8 88.854.309 75.973.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
88.854.309 75.973.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.690.781 1.454.257
Diğer Dönen Varlıklar
131.708.913 45.026.431
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 542.323 670.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
131.166.590 44.355.541
ARA TOPLAM
3.733.840.566 1.665.970.275
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 2.777.859 1.749.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.736.618.425 1.667.719.433
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
228.311.643 143.544.653
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
228.311.643 143.544.653
Maddi Duran Varlıklar
10 3.715.669.136 2.346.197.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.127.214 3.194.921
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.127.214 3.194.921
Peşin Ödenmiş Giderler
8 83.429.321 3.577.432
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
83.429.321 3.577.432
Diğer Duran Varlıklar
185.985 133.125
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
185.985 133.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.033.723.299 2.496.647.672
TOPLAM VARLIKLAR
7.770.341.724 4.164.367.105
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.086.622.096 564.148.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.086.622.096 564.148.329
Banka Kredileri
1.086.622.096 564.148.329
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 502.727.645 255.588.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
502.727.645 255.588.153
Banka Kredileri
502.727.645 255.588.153
Ticari Borçlar
6 1.375.614.095 616.511.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 33.266.134 10.933.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.342.347.961 605.578.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.061.074 2.592.174
Diğer Borçlar
31.690.548 17.668.225
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.690.548 17.668.225
Türev Araçlar
4.582.634 135.159
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.582.634 135.159
Ertelenmiş Gelirler
6.759.286 2.080.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.759.286 2.080.292
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
280.410.706 59.605.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
280.410.706 59.605.279
ARA TOPLAM
3.294.468.084 1.518.329.432
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.294.468.084 1.518.329.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.059.984.087 598.102.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.059.984.087 598.102.643
Banka Kredileri
1.059.984.087 598.102.643
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.933.070 15.887.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.933.070 15.887.029
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 433.712.563 201.761.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.512.629.720 815.750.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.807.097.804 2.334.080.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.960.738.166 1.828.744.022
Ödenmiş Sermaye
13 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
352.678.299 353.350.901
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
352.678.299 353.350.901
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 348.657.494 349.330.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.020.805 4.020.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.047.350.236 930.685.955
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.023.062.614 901.950.858
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.582.634 -135.159
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.582.634 -135.159
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.870.256 28.870.256
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 28.870.256 28.870.256
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 57.123.359 38.175.257
Yasal Yedekler
57.123.359 38.175.257
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
196.607.202 121.216.636
Net Dönem Karı veya Zararı
165.229.070 243.565.273
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 2.505.754 1.542.797
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.963.243.920 1.830.286.819
TOPLAM KAYNAKLAR
7.770.341.724 4.164.367.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.133.779.398 2.020.628.720 1.239.837.605 713.346.592
Satışların Maliyeti
14 -2.672.135.938 -1.662.489.307 -1.043.227.077 -578.389.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
461.643.460 358.139.413 196.610.528 134.956.868
BRÜT KAR (ZARAR)
461.643.460 358.139.413 196.610.528 134.956.868
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -136.248.787 -108.861.467 -45.161.399 -38.741.721
Pazarlama Giderleri
15,16 -44.314.265 -30.992.958 -13.234.858 -10.346.128
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 43.667.667 29.026.833 18.255.591 8.776.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -5.187.530 -3.616.908 -2.715.871 -1.918.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
319.560.545 243.694.913 153.753.991 92.726.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 36.603.541 26.599.548 -30.958 542.015
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
356.164.086 270.294.461 153.723.033 93.268.676
Finansman Gelirleri
19 18.325.679 4.641.602 10.481.988 1.395.169
Finansman Giderleri
19 -119.993.151 -75.488.665 -41.691.708 -28.801.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
254.496.614 199.447.398 122.513.313 65.862.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-89.191.866 -15.497.597 -40.821.904 224.895
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.810.505 -30.142.374 -12.231 -819.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -87.381.361 14.644.777 -40.809.673 1.044.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
165.304.748 183.949.801 81.691.409 66.087.518
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
165.304.748 183.949.801 81.691.409 66.087.518
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 75.678 7.292 -9.742 3.296
Ana Ortaklık Payları
165.229.070 183.942.509 81.701.151 66.084.222
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,00117000 0,00130000 0,00058000 0,00047000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -19.870.314 0 3.844.377
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -23.981.096 0 -266.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 4.110.782 0 4.110.782
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.117.551.560 17.142.112 727.376.890 -35.939.688
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.121.999.035 18.612.813 733.575.910 -35.932.023
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.121.999.035 18.612.813 733.575.910 -35.932.023
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.447.475 -1.470.701 -6.199.020 -7.665
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.447.475 -1.470.701 -6.199.020 -7.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.117.551.560 -2.728.202 727.376.890 -32.095.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.282.856.308 181.221.599 809.068.299 33.992.207
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 962.957 72.724 537.764 39.184
Ana Ortaklık Payları
1.281.893.351 181.148.875 808.530.535 33.953.023http
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.