KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:20
KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 402.234.233 -945.152 401.289.081 401.289.081 772.813.730 1.353.763 1.353.763 28.870.256 28.870.256 803.037.749 25.328.047 127.906.648 102.085.507 229.992.155 1.601.397.032 1.361.073 1.602.758.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.616 18.616 18.616 0 12.847.210 89.219.681 -102.085.507 -12.865.826 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.981.097 4.110.782 -19.870.315 -19.870.315 -5.446.709 -4.320.355 0 0 -4.320.355 -9.767.064 119.182.280 119.182.280 89.544.901 33.917 89.578.818
Dönem Karı (Zararı)
0 119.182.280 119.182.280 119.182.280 4.041 119.186.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.981.097 4.110.782 -19.870.315 -19.870.315 -5.446.709 -4.320.355 -4.320.355 -9.767.064 -29.637.379 29.876 -29.607.503
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -89.447.302 -89.447.302 -89.447.302 -89.447.302
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.290.655 0 3.165.630 0 381.437.382 0 0 0 0 0 381.437.382 767.367.021 -2.966.592 0 0 -2.966.592 28.870.256 28.870.256 793.270.685 38.175.257 127.679.027 119.182.280 246.861.307 1.601.494.631 1.394.990 1.602.889.621
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 349.330.096 4.020.805 353.350.901 353.350.901 901.950.858 -135.159 -135.159 28.870.256 28.870.256 930.685.955 38.175.257 121.216.636 243.565.273 364.781.909 1.828.744.022 1.542.797 1.830.286.819
Transferler
-422.332 -422.332 -422.332 18.948.102 225.039.503 -243.565.273 -18.525.770 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 388.121.553 1.554.612 0 0 1.554.612 389.676.165 74.136.562 74.136.562 463.812.727 377.387 464.190.114
Dönem Karı (Zararı)
0 74.136.562 74.136.562 74.136.562 75.815 74.212.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 388.121.553 1.554.612 1.554.612 389.676.165 0 389.676.165 301.572 389.977.737
Kar Payları
-114.127.293 -114.127.293 -114.127.293 -114.127.293
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.907.764 0 4.020.805 0 352.928.569 0 0 0 0 0 352.928.569 1.290.072.411 1.419.453 0 0 1.419.453 28.870.256 28.870.256 1.320.362.120 57.123.359 232.128.846 74.136.562 306.265.408 2.178.429.456 1.920.184 2.180.349.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-387.827.033 -275.931.491
Dönem Karı (Zararı)
74.212.377 119.186.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
74.212.377 119.186.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-56.660.859 68.074.276
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 57.277.386 42.409.264
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
182.298 -4.048.125
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
182.298 285.172
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -4.333.297
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.621.074 2.151.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.621.074 2.151.205
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -31.572.946 -25.746.766
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
62.535.923 43.929.016
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -6.961.795 -3.282.903
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 69.497.718 47.211.919
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-189.693.541 -5.915.942
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 42.931.546 15.899.115
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-942.599 -603.491
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -942.599 -603.491
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-402.693.992 -463.856.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.239.301 -213.326.304
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 21.286.004 -19.891.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -150.525.305 -193.434.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.646.778 -1.987.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.646.778 -1.987.362
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -318.290.357 -45.968.455
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -55.121.621 46.239.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.212.455 -254.997.055
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23 4.006.860 765.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 103.205.595 -255.762.936
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.751.296 -7.360.519
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.751.296 -7.360.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.359.686 13.543.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.302.625 13.014.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.942.939 529.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-385.142.474 -276.596.103
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-280.419 -221.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.472.152 -2.686.636
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -950.439 3.572.427
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.451 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.479.978 64.736.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.131.348 78.333.155
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.131.348 78.333.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -41.184.272 -39.588.866
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 245.497
Alınan Temettüler
18 31.572.946 25.746.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.825.865 292.516.921
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.159.717.037 8.529.260.037
Kredilerden Nakit Girişleri
11.159.717.037 8.529.260.037
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.781.782.568 -8.099.046.443
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.781.782.568 -8.099.046.443
Ödenen Temettüler
-114.127.293 -89.447.302
Ödenen Faiz
19 -67.943.106 -51.532.274
Alınan Faiz
19 6.961.795 3.282.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-193.481.146 81.321.982
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
108.017.140 -345.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.464.006 80.976.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
516.518.575 100.596.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
431.054.569 181.572.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 431.054.569 516.518.575
Ticari Alacaklar
6 495.334.903 366.524.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 26.891.441 48.177.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
468.443.462 318.346.868
Diğer Alacaklar
12.475.933 9.829.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.475.933 9.829.155
Türev Araçlar
1.419.453 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.419.453 0
Stoklar
7 968.934.006 650.643.649
Peşin Ödenmiş Giderler
8 92.236.863 75.973.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.236.863 75.973.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 447.942 1.454.257
Diğer Dönen Varlıklar
64.884.515 45.026.431
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 468.783 670.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
64.415.732 44.355.541
ARA TOPLAM
2.066.788.184 1.665.970.275
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 2.114.952 1.749.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.068.903.136 1.667.719.433
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
173.640.426 143.544.653
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
173.640.426 143.544.653
Maddi Duran Varlıklar
10 2.815.687.209 2.346.197.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.957.743 3.194.921
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.957.743 3.194.921
Peşin Ödenmiş Giderler
8 42.436.085 3.577.432
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.436.085 3.577.432
Diğer Duran Varlıklar
158.213 133.125
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
158.213 133.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.036.879.676 2.496.647.672
TOPLAM VARLIKLAR
5.105.782.812 4.164.367.105
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 810.653.005 564.148.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
810.653.005 564.148.329
Banka Kredileri
810.653.005 564.148.329
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 375.960.590 255.588.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
375.960.590 255.588.153
Banka Kredileri
375.960.590 255.588.153
Ticari Borçlar
6 723.724.276 616.511.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 14.939.880 10.933.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
708.784.396 605.578.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.865.530 2.592.174
Diğer Borçlar
20.419.521 17.668.225
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.419.521 17.668.225
Türev Araçlar
0 135.159
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 135.159
Ertelenmiş Gelirler
5.899.273 2.080.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5.899.273 2.080.292
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67.455.881 59.605.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67.455.881 59.605.279
ARA TOPLAM
2.008.978.076 1.518.329.432
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.008.978.076 1.518.329.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 609.295.158 598.102.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
609.295.158 598.102.643
Banka Kredileri
609.295.158 598.102.643
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.356.652 15.887.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.356.652 15.887.029
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 289.803.286 201.761.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
916.455.096 815.750.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.925.433.172 2.334.080.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.178.429.456 1.828.744.022
Ödenmiş Sermaye
13 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
352.928.569 353.350.901
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
352.928.569 353.350.901
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 348.907.764 349.330.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.020.805 4.020.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.320.362.120 930.685.955
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.290.072.411 901.950.858
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.419.453 -135.159
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.419.453 -135.159
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.870.256 28.870.256
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 28.870.256 28.870.256
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 57.123.359 38.175.257
Yasal Yedekler
57.123.359 38.175.257
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
232.128.846 121.216.636
Net Dönem Karı veya Zararı
74.136.562 243.565.273
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 1.920.184 1.542.797
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.180.349.640 1.830.286.819
TOPLAM KAYNAKLAR
5.105.782.812 4.164.367.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.680.998.820 1.321.967.832 911.593.383 779.301.825
Satışların Maliyeti
14 -1.445.764.533 -1.096.278.104 -777.986.454 -629.323.798
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
235.234.287 225.689.728 133.606.929 149.978.027
BRÜT KAR (ZARAR)
235.234.287 225.689.728 133.606.929 149.978.027
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -80.846.092 -70.907.455 -40.154.612 -38.231.918
Pazarlama Giderleri
15,16 -27.585.033 -20.878.772 -15.396.342 -11.113.422
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 22.554.900 20.477.735 12.682.383 12.095.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.193.761 -1.717.041 -115.737 -354.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
147.164.301 152.664.195 90.622.621 112.373.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 32.515.545 26.350.257 31.480.955 26.350.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
179.679.846 179.014.452 122.103.576 138.723.659
Finansman Gelirleri
19 6.961.795 3.282.903 5.268.922 1.240.872
Finansman Giderleri
19 -69.497.718 -47.211.919 -39.766.731 -27.078.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
117.143.923 135.085.436 87.605.767 112.886.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.931.546 -15.899.115 -26.383.899 -11.189.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.596.088 -29.651.815 -732.691 -22.681.443
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -41.335.458 13.752.700 -25.651.208 11.492.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.212.377 119.186.321 61.221.868 101.696.680
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.212.377 119.186.321 61.221.868 101.696.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 75.815 4.041 30.546 -12.645
Ana Ortaklık Payları
74.136.562 119.182.280 61.191.322 101.709.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,00052000 0,00084000 0,00043000 0,00072000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -19.870.315 0 3.756.704
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -23.981.097 0 -354.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 4.110.782 0 4.110.782
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
389.977.737 -9.737.188 301.172.828 -62.824.397
Yabancı Para Çevrim Farkları
388.423.125 -5.416.833 300.218.912 -59.961.669
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
388.423.125 -5.416.833 300.218.912 -59.961.669
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.554.612 -4.320.355 953.916 -2.862.728
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.554.612 -4.320.355 953.916 -2.862.728
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
389.977.737 -29.607.503 301.172.828 -59.067.693
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
464.190.114 89.578.818 362.394.696 42.628.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 377.387 33.917 232.796 84.428
Ana Ortaklık Payları
463.812.727 89.544.901 362.161.900 42.544.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703604


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.426 Değişim: 0,55% Hacim : 19.203 Mio.TL Son veri saati : 10:18
Düşük 9.400 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1080 Değişim: 0,22%
Düşük 31,0311 26.02.2024 Yüksek 31,3383
Açılış: 31,0391
33,7411 Değişim: 0,35%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,9189
Açılış: 33,6235
2.034,79 Değişim: 0,11%
Düşük 2.028,08 26.02.2024 Yüksek 2.048,61
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.