KAP ***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2024 - 22:01
KAP ***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750 174.258 4.551 171.032 3.952.858 1.668.880 3.028 70.329 369.079 94.322 6.650.087 1.908 6.651.995
Transferler
-53.175 0 147.497 -94.322 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
907.592 -2.178 156.939 1.747.075 1.089.500 -41.909 1.349.732 5.206.751 831 5.207.582
Kar Payları
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.028.675 2.373 327.971 0 0 0 0 5.699.933 0 0 2.758.380 -38.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 516.576 1.349.732 0 11.856.838 2.739 11.859.577
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750 1.028.675 2.373 327.971 5.699.933 2.758.380 -38.881 70.329 516.576 1.349.732 11.856.838 2.739 11.859.577
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 1.349.732 -1.349.732 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.004 2.095 476.298 2.168.557 6.294.370 38.881 4.102.619 13.091.824 1.524 13.093.348
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.037.679 4.468 804.269 0 0 0 0 7.868.490 0 0 9.052.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329 0 0 0 1.866.308 4.102.619 0 24.948.662 4.263 24.952.925


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.813.557 -1.564.730
Dönem Karı (Zararı)
4.102.826 1.349.894
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.102.826 1.349.894
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.502.103 1.905.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 1.000.295 561.131
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
349.535 143.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.054 67.760
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
249.481 75.914
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -99.577 -189.290
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3-29 -615.526 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.317.119 831.510
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -169.291 -163.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 1.486.410 994.950
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
558.413 103.897
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
38.425 -2.576
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
38.425 -2.576
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
861.025 408.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
959 -1.119
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 959 -1.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
91.435 49.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.724.282 -4.657.024
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.864.509 -2.697.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.066 159.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.957.575 -2.857.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.890 -212.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.890 -212.778
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.004.966 -1.897.645
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.305.108 -68.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.047.177 603.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.658 81.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.106.835 522.252
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
323.075 53.197
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
323.075 53.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.917.485 -437.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
583.905 -583.474
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.333.580 146.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.329.211 -1.401.644
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-42.459 -4.904
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.473.195 -158.182
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.692.194 -535.970
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 10.210 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.688 2.176
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.688 2.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -1.887.669 -727.436
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.887.669 -727.436
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
29 99.577 189.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.641.147 1.455.359
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.259.880 12.550.545
Kredilerden Nakit Girişleri
13.259.880 12.550.545
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.429.493 -10.263.350
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.429.493 -10.263.350
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.064 -45.018
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-42.326 0
Ödenen Faiz
-1.429.000 -900.661
Alınan Faiz
30 169.291 163.440
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-91.435 -49.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.480.216 -645.341
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-180.120 -103.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.300.096 -748.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.508.492 2.256.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.808.588 1.508.492


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.808.588 1.508.492
Finansal Yatırımlar
6 0 39.506
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 39.506
Ticari Alacaklar
8 5.801.133 4.683.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 296.673 115.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.504.460 4.568.681
Diğer Alacaklar
9 510.634 231.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
510.634 231.632
Türev Araçlar
10 13.637 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13.637 0
Stoklar
11 15.795.788 6.256.799
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.034.379 260.494
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.034.379 260.494
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 474.625 0
Diğer Dönen Varlıklar
23 539.144 756.610
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
34 544 333
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
538.600 756.277
ARA TOPLAM
28.977.928 13.737.466
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 2.922.713 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.900.641 13.737.466
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 2.429.571 1.212.800
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.427.474 1.211.463
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
2.427.474 1.211.463
Diğer Finansal Yatırımlar
2.097 1.337
Ticari Alacaklar
8 0 16.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 16.783
Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
17 20.932.938 12.443.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 321.706 108.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.711 37.675
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 82.711 37.675
Peşin Ödenmiş Giderler
12 57.531 7.245
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
57.531 7.245
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
23 191.928 34.104
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
191.928 34.104
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.016.385 13.860.522
TOPLAM VARLIKLAR
55.917.026 27.597.988
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.813.484 6.250.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.813.484 6.250.077
Banka Kredileri
5.813.484 6.250.077
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.991.636 1.629.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.991.636 1.629.715
Banka Kredileri
1.908.349 1.588.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
83.287 41.708
Ticari Borçlar
8 8.625.914 3.798.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 151.655 143.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.474.259 3.655.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 28.775 14.290
Diğer Borçlar
9 883.159 65.258
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
883.159 65.258
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 6.884.768 73.198
Türev Araçlar
10 0 42.326
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 42.326
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 0 245.882
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 1.497.552 613.183
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.497.552 613.183
ARA TOPLAM
25.725.288 12.732.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.725.288 12.732.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.461.795 1.474.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.461.795 1.474.234
Banka Kredileri
2.204.004 1.429.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
257.791 45.014
Diğer Borçlar
815.828 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
815.828 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
171.805 114.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 171.805 114.803
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 1.789.385 1.416.822
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.238.813 3.005.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.964.101 15.738.411
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.948.662 11.856.838
Ödenmiş Sermaye
24 141.750 141.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.714.906 7.058.952
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
24 804.269 327.971
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.042.147 1.031.048
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 1.037.679 1.028.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.468 2.373
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.868.490 5.699.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.052.750 2.719.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.052.750 2.758.380
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -38.881
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -38.881
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 70.329 70.329
Yasal Yedekler
70.329 70.329
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.866.308 516.576
Net Dönem Karı veya Zararı
4.102.619 1.349.732
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 4.263 2.739
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.952.925 11.859.577
TOPLAM KAYNAKLAR
55.917.026 27.597.988


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 42.175.476 22.204.754
Satışların Maliyeti
25 -35.087.591 -19.077.007
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.087.885 3.127.747
BRÜT KAR (ZARAR)
7.087.885 3.127.747
Genel Yönetim Giderleri
26-27 -1.865.654 -777.133
Pazarlama Giderleri
26-27 -168.218 -293.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 666.997 426.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -62.749 -37.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.658.261 2.445.825
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 714.144 193.838
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.372.405 2.639.663
Finansman Gelirleri
30 169.291 163.440
Finansman Giderleri
30 -1.577.845 -1.044.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.963.851 1.758.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-861.025 -408.662
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.010.778 -414.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 149.753 6.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.102.826 1.349.894
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.102.826 1.349.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 207 162
Ana Ortaklık Payları
4.102.619 1.349.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 0,28942640 0,09521920
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.655.954 2.809.428
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
24 476.298 156.939
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 9.004 907.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.095 -2.178
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
2.168.557 1.747.075
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.334.568 1.048.260
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
6.295.687 1.090.169
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.295.687 1.090.169
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.881 -41.909
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
38.881 -41.909
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.990.522 3.857.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.093.348 5.207.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.524 831
Ana Ortaklık Payları
13.091.824 5.206.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254099


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.