" />

KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2023 - 18:21
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449
Transferler
-3.132.389 3.132.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.957 1.531.696 1.576.653 -146 1.576.507
Dönem Karı (Zararı)
1.531.696 1.531.696 -146 1.531.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.957 44.957 44.957
Sermaye Arttırımı
5.876.289 5.523.712 11.400.001 11.400.001
Dönem Sonu Bakiyeler
22.313.511 19.975.828 5.548.713 -317.193 252.843 -49.939.020 1.531.696 -633.622 5.681 -627.941
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.573.788 19.975.828 5.548.713 -342.275 252.843 -49.939.020 -4.104.696 -3.034.819 5.435 -3.029.384
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.573.788 19.975.828 5.548.713 -342.275 252.843 -49.939.020 -4.104.696 -3.034.819 5.435 -3.029.384
Transferler
-4.104.696 4.104.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.082 -2.145.193 -2.120.111 -146 -2.120.257
Dönem Karı (Zararı)
-2.145.193 -2.145.193 -146 -2.145.339
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.082 25.082 25.082
Sermaye Arttırımı
19.053.233 164.093 19.217.326 19.217.326
Dönem Sonu Bakiyeler
44.627.021 19.975.828 5.712.806 -317.193 252.843 -54.043.716 -2.145.193 14.062.396 5.289 14.067.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.389.751 -10.375.480
Dönem Karı (Zararı)
-2.145.339 -1.713.832
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.145.339 -1.713.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-118.892 192.365
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.500 19.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.438 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.438
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-137.830 213.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-137.830 213.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-40.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.125.520 -8.854.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.112.739 561.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.112.739 561.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.875.555 -307.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.875.555 -307.392
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.908.556 -51.850
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.616.663 15.153
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-173.890 -48.492
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.790.553 63.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.154.667 -9.070.952
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.055.521 -10.101.346
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
99.146 1.030.394
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.389.751 -10.375.480
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-768.828 -1.022.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.359 8.199
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.359 8.199
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-720.469 -1.030.636
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.198.276 11.395.713
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.217.326 11.400.001
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.217.326 11.400.001
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.050 -4.288
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.050 -4.288
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0
Ödenen Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.039.697 -2.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.039.697 -2.204
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.271.651 12.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.311.348 9.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.311.348 3.271.651
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
1.314.040 1.110.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.314.040 1.110.979
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.053.217 157.168
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.053.217 157.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 6.101.367 1.192.811
Peşin Ödenmiş Giderler
1.290.875 61.006
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.290.875 61.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 43.055 0
Diğer Dönen Varlıklar
619.904 17.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 619.904 17.273
ARA TOPLAM
28.733.806 5.810.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.733.806 5.810.888
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
18.727 9.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.727 9.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 44.960 10.021
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.496 1.726
Mobilya ve Demirbaşlar
43.464 8.295
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 630.058 642.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.772 13.852
Diğer Haklar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
12.772 13.852
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.263.414 3.396.902
Diğer Duran Varlıklar
1.626.541 917.914
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 1.626.541 917.914
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.596.472 4.990.706
TOPLAM VARLIKLAR
34.330.278 10.801.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.598 99.648
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 80.598 99.648
Banka Kredileri
80.598 99.648
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
428.926 286.949
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
428.926 286.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 428.926 286.949
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 4.398.026 805.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 5.000 178.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.393.026 626.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 358.029 152.407
Diğer Borçlar
8 10.516.260 7.460.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 10.516.260 7.460.739
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
880.573 896.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 880.573 896.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.050 154.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 87.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 67.050 67.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
16.729.462 9.856.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.729.462 9.856.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.901 402.073
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.901 402.073
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 256.901 402.073
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.816 175.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 12.816 175.728
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.263.414 3.396.902
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.533.131 3.974.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.262.593 13.830.978
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.062.396 -3.034.819
Ödenmiş Sermaye
18 44.627.021 25.573.788
Sermaye Düzeltme Farkları
18 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.712.806 5.548.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-317.193 -342.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 -317.193 -342.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -54.043.716 -49.939.020
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.145.193 -4.104.696
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.289 5.435
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.067.685 -3.029.384
TOPLAM KAYNAKLAR
34.330.278 10.801.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.028.514 828.575 3.069.336 238.988
Satışların Maliyeti
19 -2.555.074 -143.566 -1.548.619 -109.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.473.440 685.009 1.520.717 129.698
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.473.440 685.009 1.520.717 129.698
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.646.564 -761.063 -937.408 -376.190
Pazarlama Giderleri
20 -3.483.287 -1.205.903 -1.821.695 -755.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 337.989 102.992 128.906 33.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -250.441 -107.526 -193.350 -34.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.568.863 -1.286.491 -1.302.830 -1.003.399
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.568.863 -1.286.491 -1.302.830 -1.003.399
Finansman Gelirleri
23 3.690.002 0 2.797.454 0
Finansman Giderleri
23 -3.266.478 -427.341 -2.813.399 -142.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.145.339 -1.713.832 -1.318.775 -1.146.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.145.339 -1.713.832 -1.318.775 -1.146.348
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.145.339 -1.713.832 -1.318.775 -1.146.348
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-146 -146 -131 -76
Ana Ortaklık Payları
-2.145.193 -1.713.686 -1.318.644 -1.146.272
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,04810000 0,07680000 0,02960000 0,05140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.081 -32.821 -36.630 -17.226
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.081 -32.821 -36.630 -17.226
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.081 -32.821 -36.630 -17.226
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.170.420 -1.746.653 -1.355.405 -1.163.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-146 -146 -131 -76
Ana Ortaklık Payları
-2.170.274 -1.746.507 -1.355.274 -1.163.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187291


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.