KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:13
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Transferler
-10.867.748 10.867.748 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 36.040 -177.440 -141.400 -60 -141.460
Dönem Karı (Zararı)
-177.440 -177.440 -60 -177.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.040 36.040 36.040
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -375.208 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -10.668.385 6.021 -10.662.364
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449
Transferler
-3.132.389 3.132.389 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -15.595 -567.414 -583.009 -70 -583.079
Dönem Karı (Zararı)
-567.414 -567.414 -70 -567.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.595 -15.595 -15.595
Sermaye Arttırımı
5.876.289 5.523.712 11.400.001 11.400.001
Dönem Sonu Bakiyeler
22.313.511 19.975.828 5.548.713 -377.745 252.843 -49.939.020 -567.414 -2.793.284 5.757 -2.787.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.447.469 31.080
Dönem Karı (Zararı)
-567.414 -177.440
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-567.414 -177.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.177 62.398
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 4.560 21.237
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
92.617 41.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 92.617 41.161
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.045 -15.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.045 -15.412
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.425 -50.590
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.836 -224.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.868 -313.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-120.968 88.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.357.213 481.319
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.353.719 574.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.494 -92.857
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.455.141 -32.325
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.672 63.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.498 -101.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-12.712 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-12.712 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 38.210 -101.580
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
38.210 -86.791
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.789
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0
Alınan Faiz
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.420.061 4.957
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.400.001 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.400.001
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.465 4.957
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.465 4.957
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0
Ödenen Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.910 -65.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.910 -65.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.078 103.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.168 37.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.168 12.078
Ticari Alacaklar
2.408.021 2.015.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.408.021 2.015.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9.116 7.743
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.116 7.743
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 138.706 79.281
Peşin Ödenmiş Giderler
7.977 17.924
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.977 17.924
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 0 1.373
Diğer Dönen Varlıklar
16.953 22.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 16.953 22.678
ARA TOPLAM
2.590.941 2.156.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.590.941 2.156.996
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 14.729 16.402
Arazi ve Arsalar
0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0
Binalar
0
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.065 2.180
Mobilya ve Demirbaşlar
12.664 14.222
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 26.350 67.314
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 19.105 21.992
Diğer Haklar
3.634 5.981
Bilgisayar Yazılımları
15.471 16.011
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 3.140.540 3.149.523
Diğer Duran Varlıklar
652.629 648.929
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 652.629 648.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.855.818 3.906.625
TOPLAM VARLIKLAR
6.446.759 6.063.621
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
94.934 90.469
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 94.934 90.469
Banka Kredileri
94.934 90.469
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.880 111.122
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.880 111.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 29.880 111.122
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
328.030 519.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 229.933 300.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 98.097 219.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 234.722 248.051
Diğer Borçlar
3.921.344 14.229.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 3.875.367 14.229.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.977 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
923.702 878.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
923.702 878.603
Kısa Vadeli Karşılıklar
249.929 186.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 177.777 114.634
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 72.152 72.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
5.782.541 16.263.984
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.782.541 16.263.984
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
311.205 254.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 311.205 254.563
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.140.540 3.149.523
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.451.745 3.404.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.234.286 19.668.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-2.793.284 -13.610.276
Ödenmiş Sermaye
17 22.313.511 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
17 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.548.713 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-377.745 -362.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -377.745 -362.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -49.939.020 -46.806.631
Net Dönem Karı veya Zararı
-567.414 -3.132.389
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.757 5.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-2.787.527 -13.604.449
TOPLAM KAYNAKLAR
6.446.759 6.063.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 589.587 1.118.637
Satışların Maliyeti
18 -34.276 -247.043
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
555.311 871.594
BRÜT KAR (ZARAR)
555.311 871.594
Genel Yönetim Giderleri
19 -384.873 -237.468
Pazarlama Giderleri
19 -450.267 -336.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 69.583 135.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -72.846 -94.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-283.092 338.430
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-283.092 338.430
Finansman Gelirleri
22 0 76.212
Finansman Giderleri
22 -284.392 -592.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-567.484 -177.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-567.484 -177.500
DÖNEM KARI (ZARARI)
-567.484 -177.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-70 -60
Ana Ortaklık Payları
-567.414 -177.440
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,03450000 -0,01080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.595 36.040
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -15.595 36.040
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.595 36.040
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-583.079 -141.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-70 -60
Ana Ortaklık Payları
-583.009 -141.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027889


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,4799 Değişim: -0,07%
Düşük 32,4621 20.06.2024 Yüksek 32,5414
Açılış: 32,5026
35,0828 Değişim: 0,30%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0879
Açılış: 34,9769
2.433,70 Değişim: 0,05%
Düşük 2.431,57 20.06.2024 Yüksek 2.437,36
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.