;

KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 18:13
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Transferler
-10.663.372 10.663.372 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.981.598 -29.340 -10.867.748 -34.878.686 68 -34.878.618
Dönem Karı (Zararı)
-10.867.748 -10.867.748 68 -10.867.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.981.598 -29.340 -24.010.938 -24.010.938
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Transferler
-10.867.748 10.867.748 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 49.098 -3.132.389 -3.083.291 -254 -3.083.545
Dönem Karı (Zararı)
0 -3.132.389 -3.132.389 -254 -3.132.643
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.098 49.098 49.098
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.969 -1.439.763
Dönem Karı (Zararı)
-3.132.389 -10.867.680
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.132.389 -10.867.680
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
324.027 9.685.752
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 175.092 144.264
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
37.441 193.598
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.441 34.481
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
159.117
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111.494 6.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 111.494 7.447
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.374
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 9.142.728
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-541
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 0 9.137.386
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 5.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 199.089
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
199.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.734.013 -257.808
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-809.893 441.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-809.893 441.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.263 -314
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.263 -314
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.348 -18.785
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.331 -13.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
88.539 -13.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
100.137
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.469.660 1.752
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.804.482
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
665.178 1.752
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-780.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-74.349 -1.439.736
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
37.380 -27
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.413 55.015.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 55.014.999
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.014.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -65.413 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.413 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0
Alınan Faiz
541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.087 -53.548.873
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11.087 -56.689.874
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.968
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
11.087 -56.657.906
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
12.278.387
Ödenen Faiz
-9.137.386
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.295 26.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.295 26.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.373 76.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.078 103.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.078 103.373
Ticari Alacaklar
2.015.919 1.131.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.015.919 1.131.778
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7.743 1.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.743 1.181
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 79.281 69.933
Peşin Ödenmiş Giderler
17.924 66.715
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 17.924 66.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.373 1.373
Diğer Dönen Varlıklar
22.678 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 22.678 150
ARA TOPLAM
2.156.996 1.374.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.156.996 1.374.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
2.465 9.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.465 9.027
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 16.402 10.723
Arazi ve Arsalar
0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0
Binalar
0
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.180 2.912
Mobilya ve Demirbaşlar
14.222 7.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 67.314 164.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 21.992 40.745
Diğer Haklar
5.981 22.574
Bilgisayar Yazılımları
16.011 18.171
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 3.149.523 3.028.865
Diğer Duran Varlıklar
648.929 670.280
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 648.929 670.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.906.625 3.924.369
TOPLAM VARLIKLAR
6.063.621 5.298.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
90.469 79.382
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 90.469 79.382
Banka Kredileri
90.469 79.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.122 137.980
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.122 137.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 111.122 137.980
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
519.866 462.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 300.801 332.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 219.065 130.526
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 248.051 206.902
Diğer Borçlar
14.229.086 11.426.356
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 14.229.086 11.424.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.752
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
878.603 107.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 878.603 107.576
Kısa Vadeli Karşılıklar
186.787 154.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 114.634 82.784
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 72.153 72.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
16.263.984 12.575.668
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.263.984 12.575.668
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 35.604
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 35.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 35.604
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
254.563 179.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 254.563 179.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.149.523 3.028.865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.404.086 3.244.108
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.668.070 15.819.776
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-13.610.276 -10.526.985
Ödenmiş Sermaye
17 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
17 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-362.150 -411.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -362.150 -411.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -46.806.631 -35.938.883
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.132.389 -10.867.748
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.827 6.081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-13.604.449 -10.520.904
TOPLAM KAYNAKLAR
6.063.621 5.298.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.124.090 2.998.046
Satışların Maliyeti
18 -1.188.049 -1.146.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.936.041 1.851.818
BRÜT KAR (ZARAR)
1.936.041 1.851.818
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.033.901 -2.043.134
Pazarlama Giderleri
19 -1.582.117 -1.182.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 269.687 187.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -135.369 -124.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-545.659 -1.311.323
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 128.183 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -341.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-417.476 -1.652.777
Finansman Gelirleri
22 0 541
Finansman Giderleri
22 -2.715.167 -9.215.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.132.643 -10.867.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.132.643 -10.867.680
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.132.643 -10.867.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-254 68
Ana Ortaklık Payları
-3.132.389 -10.867.748
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,19060000 -0,66120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.098 -24.010.938
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 0 -23.981.598
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 49.098 -29.340
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.098 -24.010.938
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.083.545 -34.878.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-254 68
Ana Ortaklık Payları
-3.083.291 -34.878.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009593


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.