KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 18:15
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Transferler
-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.465.978 -23.616 -27.219.613 -32.709.207 -50 -32.709.257
Dönem Karı (Zararı)
-27.219.613 -27.219.613 -50 -27.219.663
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.465.978 -23.616 -5.489.594 -5.489.594
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 18.515.620 -411.248 252.843 -35.525.478 -27.219.613 -7.944.101 5.963 -7.938.138
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Transferler
-10.867.748 10.867.748 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 36.040 -177.440 -141.400 -60 -141.460
Dönem Karı (Zararı)
0 -177.440 -177.440 -60 -177.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.040 36.040 36.040
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -375.208 252.843 -46.806.631 -177.440 -10.668.385 6.021 -10.662.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.080 -24.518.251
Dönem Karı (Zararı)
-177.440 -27.219.613
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-177.440 -27.219.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
62.398 150.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 21.237 32.911
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.161 117.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 41.161 117.236
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.717 2.551.050
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.097 78.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -108.097 78.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.412 -15.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -15.412 -15.973
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -50.590 -62.477
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.503 -80.309
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-313.244 -101.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
88.741 21.080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
481.319 2.630.819
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
574.176 2.744.124
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.857 -113.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.325 -24.518.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
63.405 165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-101.580 24.510.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.789 24.532.197
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.789 24.532.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -86.791 -21.956
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.957 -18.620
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.957 -18.620
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.543 -26.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.543 -26.630
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 103.373 76.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.830 49.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.830 103.373
Ticari Alacaklar
1.241.829 1.131.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.241.829 1.131.778
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7.743 1.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 7.743 1.181
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
8 120.523 69.933
Peşin Ödenmiş Giderler
60.106 66.715
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 60.106 66.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 1.373 1.373
Diğer Dönen Varlıklar
22.171 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 22.171 150
ARA TOPLAM
1.491.575 1.374.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.491.575 1.374.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
2.465 9.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 2.465 9.027
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 25.512 10.723
Arazi ve Arsalar
0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0
Binalar
0
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.722 2.912
Mobilya ve Demirbaşlar
22.790 7.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 305.679 164.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 35.331 40.745
Diğer Haklar
17.699 22.574
Bilgisayar Yazılımları
17.632 18.171
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.028.865 3.028.865
Diğer Duran Varlıklar
634.527 670.280
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 634.527 670.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.032.379 3.924.369
TOPLAM VARLIKLAR
5.523.954 5.298.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.339 79.382
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 84.339 79.382
Banka Kredileri
5 84.339 79.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
156.386 137.980
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
156.386 137.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 156.386 137.980
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
238.032 462.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,24 18.765 332.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 219.267 130.526
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 139.820 206.902
Diğer Borçlar
11.998.780 11.426.356
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13,24 11.998.780 11.424.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24 0 1.752
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
83.553 107.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 83.553 107.576
Kısa Vadeli Karşılıklar
187.933 154.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 115.781 82.785
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 72.152 72.152
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
12.888.843 12.575.668
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.888.843 12.575.668
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 62.451 35.604
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.451 35.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 62.451 35.604
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
206.159 179.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 206.159 179.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.028.865 3.028.865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.297.475 3.244.108
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.186.318 15.819.776
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-10.668.385 -10.526.985
Ödenmiş Sermaye
16.1 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
16.2 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-375.208 -411.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-375.208 -411.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3.1 -375.208 -411.248
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3.2 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.4 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.5 -46.806.631 -35.938.883
Net Dönem Karı veya Zararı
-177.440 -10.867.748
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.021 6.081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-10.662.364 -10.520.904
TOPLAM KAYNAKLAR
5.523.954 5.298.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.118.637 477.050
Satışların Maliyeti
17 -247.043 -228.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
871.594 248.482
BRÜT KAR (ZARAR)
871.594 248.482
Genel Yönetim Giderleri
18 -237.468 -202.044
Pazarlama Giderleri
18 -336.108 -305.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 135.173 125.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -94.761 -156.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
338.430 -290.149
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -24.498.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
338.430 -24.788.756
Finansman Gelirleri
21 76.212 0
Finansman Giderleri
21 -592.142 -2.430.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-177.500 -27.219.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-177.500 -27.219.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
-177.500 -27.219.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-60 -50
Ana Ortaklık Payları
-177.440 -27.219.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,01080000 -1,65600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.040 -5.489.594
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9,10 0 -5.465.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 36.040 -23.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.040 -5.489.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.460 -32.709.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-60 -50
Ana Ortaklık Payları
-141.400 -32.709.207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941472


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.745 Değişim: 0,05% Hacim : 49.331 Mio.TL Son veri saati : 13:47
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8159 Değişim: 0,02%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,0963 Değişim: -0,31%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.492,14 Değişim: 0,10%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.