KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:30
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.941 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Transferler
-8.709.510 8.709.510 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.813 -4.327.428 -4.330.241 -162 -4.330.403
Dönem Karı (Zararı)
-4.327.428 -4.327.428 -162 -4.327.590
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.813 -2.813 -2.813
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -351.771 252.843 -33.015.909 -4.327.428 30.271.427 5.972 30.277.399
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.721.996 -381.908 252.843 -33.015.909 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Transferler
-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.465.978 -23.616 -27.219.613 -32.709.207 -50 -32.709.257
Dönem Karı (Zararı)
0 -27.219.613 -27.219.613 -50 -27.219.663
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.465.978 -23.616 -5.489.594 -5.489.594
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 26.256.018 -405.524 252.843 -43.265.876 -27.219.613 -7.944.101 5.963 -7.938.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.518.251 14.543.154
Dönem Karı (Zararı)
-27.219.613 -4.327.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-27.219.613 -4.327.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
150.147 3.873.450
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 32.911 16.002
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.236 108.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 117.236 108.601
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 3.748.847
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 0 3.748.847
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.551.050 15.378.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.990 -270.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.186.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
78.990 916.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.973 50.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.973 50.133
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.477 6.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.309 395.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.389 407.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.080 -12.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.630.819 15.196.450
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.744.124 15.260.692
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-113.305 -64.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.518.416 14.924.187
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
165 -381.033
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.510.241 -9.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.532.197 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.532.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.956 -9.227
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -21.956 -9.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.620 -41.138.806
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.620 -39.540.968
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.620 -39.540.968
Ödenen Faiz
-1.597.838
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.630 -26.604.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.630 -26.604.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.469 26.631.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.839 27.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 49.839 76.469
Ticari Alacaklar
1.502.820 1.581.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 1.502.820 1.581.810
Diğer Alacaklar
7.743 7.743
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.743 7.743
Stoklar
7 148.106 85.629
Peşin Ödenmiş Giderler
68.994 73.897
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 68.994 73.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.346 1.346
Diğer Dönen Varlıklar
1.237 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.237 0
ARA TOPLAM
1.780.085 1.826.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.780.085 1.826.894
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16 159.117 159.117
Diğer Alacaklar
2.151 2.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.151 2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 40.313.793 64.432.585
Maddi Duran Varlıklar
9 9.339.317 14.810.761
Arazi ve Arsalar
9.136.207 14.602.185
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.325 3.355
Binalar
164.660 166.987
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.508 3.704
Mobilya ve Demirbaşlar
31.617 34.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
362.145 250.100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 57.212 62.701
Diğer Haklar
37.421 42.370
Bilgisayar Yazılımları
19.791 20.331
Diğer Duran Varlıklar
695.446 675.807
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
695.446 675.807
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.929.181 80.393.222
TOPLAM VARLIKLAR
52.709.266 82.220.116
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.340 54.960
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 36.340 54.960
Banka Kredileri
5 36.340 54.960
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
164.904 126.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
164.904 126.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 164.904 126.167
Ticari Borçlar
398.718 479.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 237.319 338.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6,25 161.399 140.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 129.229 106.765
Diğer Borçlar
58.548.247 55.804.123
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 58.548.247 55.804.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
879.565 888.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 879.565 888.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 97.956 102.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 97.956 102.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
72.153 73.526
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 72.153 73.526
ARA TOPLAM
60.327.112 57.635.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.327.112 57.635.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 197.240 103.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
197.240 103.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 197.240 103.807
Uzun Vadeli Karşılıklar
123.052 123.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 123.052 123.217
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.292 227.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.647.404 57.862.402
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-7.944.101 24.351.701
Ödenmiş Sermaye
15 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
15 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.850.494 31.340.088
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.850.494 31.340.088
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-405.524 -381.908
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 26.256.018 31.721.996
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-43.265.876 -33.015.909
Net Dönem Karı veya Zararı
-27.219.613 -10.663.372
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.963 6.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-7.938.138 24.357.714
TOPLAM KAYNAKLAR
52.709.266 82.220.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 477.050 942.124
Satışların Maliyeti
17 -228.568 -501.791
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
248.482 440.333
BRÜT KAR (ZARAR)
248.482 440.333
Genel Yönetim Giderleri
18 -202.044 -247.182
Pazarlama Giderleri
18 -305.130 -302.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 125.442 204.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -156.899 -130.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-290.149 -35.496
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -24.498.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.788.756 -35.496
Finansman Gelirleri
21 0 243.231
Finansman Giderleri
21 -2.430.907 -4.535.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.219.663 -4.327.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.219.663 -4.327.590
DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.219.663 -4.327.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-50 -162
Ana Ortaklık Payları
-27.219.613 -4.327.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -1,65600000 -0,26330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.489.594 -2.813
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 -5.465.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -23.616 -2.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.489.594 -2.813
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.709.257 -4.330.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-50 -162
Ana Ortaklık Payları
-32.709.207 -4.330.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850221


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.486 Değişim: -0,47% Hacim : 68.990 Mio.TL Son veri saati : 17:11
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,4918 Değişim: 0,14%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,7327 Değişim: 0,03%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.489,76 Değişim: 1,12%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.499,96
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.