KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 19:14
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -324.474 252.843 -23.371.746 -934.653 41.932.832 6.715 41.939.547
Transferler
-934.653 934.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
637.650 -11.640 -4.218.992 -3.592.982 -193 -3.593.175
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -4.218.992 -4.218.992 -193 -4.219.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
637.650 -11.640 0 626.010 626.010
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 30.510.461 -336.114 252.843 -24.306.399 -4.218.992 38.339.850 6.522 38.346.372
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Transferler
-8.709.510 8.709.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.313 -7.644.120 -7.652.433 -162 -7.652.595
Dönem Karı (Zararı)
0 -7.644.120 -7.644.120 -162 -7.644.282
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.313 0 -8.313 -8.313
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -357.271 252.843 -33.015.909 -7.644.120 26.949.235 5.972 26.955.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.962.181 4.355.291
Dönem Karı (Zararı)
-7.644.282 -4.219.185
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.644.282 -4.219.185
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.262.451 4.001.535
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,8 28.065 42.300
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.661 25.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 52.661 25.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.167.387 1.678.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 7.167.387 1.678.428
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.338 5.068.484
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.813.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.813.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.344.012 4.572.941
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.159.576 71.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.159.576 69.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.795 20.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-172.795 20.479
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.799 54.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
731.226 -158.112
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 780.264 -2.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.038 -155.374
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.652.804 4.584.105
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16 17.550.620 4.788.610
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
102.184 -204.505
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.962.181 4.355.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.227 -1.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.227 -1.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.227 -1.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.944.849 -4.276.624
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.781 4.973.680
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.926.243 -9.250.304
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.926.243 -9.250.304
Ödenen Faiz
-7.167.387 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.991.895 77.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.991.895 77.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.631.890 209.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
639.995 286.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
639.995 26.631.890
Ticari Alacaklar
868.087 2.027.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
868.087 2.027.663
Diğer Alacaklar
7.742 7.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.742 7.744
Stoklar
72.570 45.771
Peşin Ödenmiş Giderler
55.427 164.295
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.427 164.295
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
399 188
ARA TOPLAM
1.644.220 28.877.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.644.220 28.877.551
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 195.475
Diğer Alacaklar
2.151 2.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.151 2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 62.463.030 62.463.030
Maddi Duran Varlıklar
6 14.376.409 14.384.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
347.504 84.657
Diğer Haklar
2,5 273.825 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 73.679 84.657
Diğer Duran Varlıklar
701.239 712.526
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
701.239 712.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.085.808 77.646.633
TOPLAM VARLIKLAR
79.730.028 106.524.184
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 89.275 10.535.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 89.275 10.535.853
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.275 10.535.853
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 73.901 27.330.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 73.901 27.330.884
Banka Kredileri
4 0 27.330.884
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 73.901 0
Ticari Borçlar
930.701 199.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 794.479 14.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
136.222 185.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
98.986 90.617
Diğer Borçlar
51.074.694 33.524.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 51.074.694 33.524.074
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.669 15.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.669 15.120
Kısa Vadeli Karşılıklar
101.605 63.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 101.605 63.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
72.233 81.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 72.233 81.992
ARA TOPLAM
52.453.064 71.841.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.453.064 71.841.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.262 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.262 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 214.262 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
107.495 75.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 107.495 75.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.757 75.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.774.821 71.916.382
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.949.235 34.601.668
Ödenmiş Sermaye
9 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
9 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.918.370 30.926.683
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.918.370 30.926.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-357.271 -348.958
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.275.641 31.275.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-33.015.909 -24.306.399
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.644.120 -8.709.510
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.972 6.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.955.207 34.607.802
TOPLAM KAYNAKLAR
79.730.028 106.524.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.805.384 2.056.624 863.260 964.149
Satışların Maliyeti
11 -911.071 -731.885 -409.280 -327.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
894.313 1.324.739 453.980 636.527
BRÜT KAR (ZARAR)
894.313 1.324.739 453.980 636.527
Genel Yönetim Giderleri
-453.802 -324.952 -206.620 -190.992
Pazarlama Giderleri
-667.196 -468.302 -364.812 -272.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 266.225 35.688 61.713 -252.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -82.645 -821.120 48.130 -547.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-43.105 -253.947 -7.609 -626.969
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 138.600 2.813.650 138.600 2.813.650
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.495 2.559.703 130.991 2.186.681
Finansman Gelirleri
13 244.638 1.780 0 1.780
Finansman Giderleri
13 -7.984.415 -6.780.668 -3.449.090 -4.906.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.644.282 -4.219.185 -3.318.099 -2.717.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.122.458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.122.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.644.282 -4.219.185 -3.318.099 -3.840.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.644.282 -4.219.185 -3.318.099 -3.840.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-162 -193 0 -31
Ana Ortaklık Payları
-7.644.120 -4.218.992 -3.318.099 -3.840.042
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdırılen faaleyetlerden adi pay başına kazanç/(kayıp) 15 -0,46500000 -0,25670000 -0,20190000 -0,23360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.313 626.010 -5.500 613.315
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 637.650 0 637.650
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
8 -8.313 -11.640 -5.500 -24.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.313 626.010 -5.500 613.315
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.652.595 -3.593.175 -3.323.599 -3.226.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-162 0 0 162
Ana Ortaklık Payları
-7.652.433 -3.593.175 -3.323.599 -3.226.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783036


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4115 Değişim: 0,17%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,4993 Değişim: 0,20%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.465,42 Değişim: 1,10%
Düşük 2.422,20 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.