KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:37
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -223.100 252.843 -40.184.583 7.684.505 34.659.114 6.197 34.665.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-17.462.897 -55.775 26.055.854 -1.811.396 6.725.786 6.725.786
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 28.597.511 -278.875 252.843 -14.128.729 -9.495.901 41.384.900 6.197 41.391.097
Transferler
27 -9.495.901 9.495.901
Dönem Karı (Zararı)
27 2.994.948 2.994.948 355 2.995.303
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.275.300 -195.558 1.079.742 1.079.742
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -474.433 252.843 -23.624.630 2.994.948 45.459.590 6.552 45.466.142
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 50.133.371 -357.492 252.843 -47.869.088 -4.440.705 34.156.980 6.715 34.163.695
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
252.884 252.884 252.884
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-20.260.560 33.018 24.244.458 3.506.052 7.522.968 7.522.968
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -324.474 252.843 -23.371.746 -934.653 41.932.832 6.715 41.939.547
Transferler
27 -934.653 934.653
Dönem Karı (Zararı)
27 -14.079.324 -14.079.324 -228 -14.079.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
637.650 -33.525 604.125 604.125
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 30.510.461 -357.999 252.843 -24.306.399 -14.079.324 28.457.633 6.487 28.464.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.648.210 -1.954.378
Dönem Karı (Zararı)
-14.079.324 2.994.948
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.079.324 2.994.948
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.636.174 -2.805.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 60.412 80.871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.925 116.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 58.925 116.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.172.030 1.567.347
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 1.172.030 1.567.347
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.992.777 1.116.226
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.813.650 -5.627.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.813.650 -5.627.300
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-26.043 -23.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -34.750
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -34.750
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.191.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.812.372 -1.808.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.619.993 -5.476.612
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.513 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.617.480 -5.476.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.475 377.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-147.475 377.657
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
130.453 3.161.854
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.570 1.237.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.798 2.213.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.368 -976.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.254.971 -1.109.169
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-294.737 -1.005.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.549.708 -103.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.630.778 -1.619.057
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.432 -335.321
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.400 -6.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -34.750
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-34.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.400 27.867
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.400 27.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.459.478 2.192.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.823.673 7.141.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6.823.673 7.141.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.234.642 -3.497.607
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.234.642 -3.497.607
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6.000.000
Ödenen Faiz
-1.129.553 -1.450.442
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-190.132 231.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-190.132 231.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
209.590 262.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.458 494.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.458 209.590 262.712
Ticari Alacaklar
3.078.213 4.695.690 2.835.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 0 2.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.078.213 4.693.177 2.835.433
Diğer Alacaklar
7.743 7.746
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.743 7.746
Stoklar
7 242.374 372.827 4.647.330
Peşin Ödenmiş Giderler
277.897 39.778 155.953
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 277.897 39.778 155.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 188 19.709 17.953
Diğer Dönen Varlıklar
745.569 816.692 1.138.263
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 745.569 816.692 1.138.263
ARA TOPLAM
4.371.442 6.162.032 9.057.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.371.442 6.162.032 9.057.644
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
2.151 2.151 14.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.151 2.151 14.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 59.086.650 56.273.000 50.645.700
Maddi Duran Varlıklar
9 13.639.990 13.044.886 11.848.707
Arazi ve Arsalar
13.390.650 12.753.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.501 3.591
Binalar
178.622 185.603
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.686 5.276
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
62.531 97.416
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 90.145 106.612 128.569
Şerefiye
0 0
Diğer Haklar
90.145 106.612 128.569
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.818.936 69.426.649 62.637.693
TOPLAM VARLIKLAR
77.190.378 75.588.681 71.695.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.448.652 10.525.388 1.388.090
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.448.652 10.525.388 1.388.090
Banka Kredileri
11.448.652 10.525.388 1.388.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.188.969 4.685.499 4.186.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.188.969 4.685.499 4.186.412
Banka Kredileri
5 30.188.969 4.685.499 4.186.412
Ticari Borçlar
147.376 192.946 2.132.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 8.536 2.738 659.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 138.840 190.208 1.473.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
119.743 39.876 278.378
Diğer Borçlar
6.549.708 0 1.005.300
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21 6.549.708 0 1.005.300
Ertelenmiş Gelirler
34.732 198.496 23.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 34.732 198.496 23.779
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
171.037 243.085 249.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
58.925 31.085 37.882
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 112.112 212.000 212.000
ARA TOPLAM
48.660.217 15.885.290 9.264.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.660.217 15.885.290 9.264.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 17.722.277 20.930.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 17.722.277 20.930.314
Banka Kredileri
5 0 17.722.277 20.930.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
66.041 41.567 109.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 66.041 41.567 109.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.041 17.763.844 21.039.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.726.258 33.649.134 30.304.240
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.457.633 41.932.832 41.384.900
Ödenmiş Sermaye
15 16.437.222 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
15 19.975.828 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.152.462 29.548.337 28.318.636
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30.510.461 29.872.811 28.597.511
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-357.999 -324.474 -278.875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
252.843 252.843 252.843
Yasal Yedekler
252.843 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-24.306.399 -23.371.746 -14.128.729
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.079.324 -934.653 -9.495.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.487 6.715 6.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.464.120 41.939.547 41.391.097
TOPLAM KAYNAKLAR
77.190.378 75.588.681 71.695.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.529.728 12.037.191 473.104 4.639.331
Satışların Maliyeti
16 -961.141 -9.660.085 -229.256 -4.186.802
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.568.587 2.377.106 243.848 452.529
BRÜT KAR (ZARAR)
1.568.587 2.377.106 243.848 452.529
Genel Yönetim Giderleri
-653.865 -622.415 -328.913 -180.071
Pazarlama Giderleri
-749.139 -2.624.284 -280.837 -774.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 51.274 608.869 15.586 205.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.200.254 -546.955 -379.134 -17.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-983.397 -807.679 -729.450 -314.322
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 2.813.650 5.662.050 0 5.662.050
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.830.253 4.854.371 -729.450 5.347.728
Finansman Gelirleri
18 2.142.624 3.002.906 2.140.844 597.607
Finansman Giderleri
18 -18.052.429 -4.861.974 -11.271.761 -1.708.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.079.552 2.995.303 -9.860.367 4.236.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.079.552 2.995.303 -9.860.367 4.236.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.079.552 2.995.303 -9.860.367 4.236.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-228 355 -35 195
Ana Ortaklık Payları
-14.079.324 2.994.948 -9.860.332 4.236.662
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 20 -0,85660000 0,18220000 -0,59990000 0,25780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
604.125 1.304.944 591.430 1.307.112
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 637.650 1.275.300 637.650 1.275.300
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 -33.525 29.644 -46.220 31.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
604.125 1.304.944 591.430 1.307.112
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.475.427 4.300.247 -9.268.937 5.543.969
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-228 190 -66 30
Ana Ortaklık Payları
-13.475.199 4.300.057 -9.268.871 5.543.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719011


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9148 Değişim: 0,11%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,1411 Değişim: -0,24%
Düşük 31,1183 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.885,18 Değişim: 0,55%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.