KAP ***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2022 - 22:48
KAP ***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 2.971 -4.594.787 47.168 5.175.275 41.760.253 36.025.248 89.516.128 2.616.014 92.132.142
Transferler
193.652 35.831.596 -36.025.248 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
994.105 59.722.532 60.716.637 269.098 60.985.735
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
33 -539.513 -539.513
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-2.885.112 -2.885.112
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 2.971 -4.594.787 1.041.273 5.368.927 77.052.337 59.722.532 149.693.253 0 149.693.253
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 2.971 -4.594.787 1.041.273 5.368.927 77.052.337 59.722.532 149.693.253 149.693.253
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.285.425 58.437.107 -59.722.532 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-560.587 31.706.586 31.145.999 0 31.145.999 31.145.999
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
21 90.900.000 -2.971 168.368.202 -68.897.029 190.368.202 190.368.202
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-29.883.812 -195.598 -30.079.410 0 -30.079.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.286.923
Dönem Sonu Bakiyeler
102.000.000 -29.883.812 168.368.202 -4.594.787 480.686 6.654.352 67.683.740 31.706.586 342.414.967 0 342.414.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.209.906 -27.191.765
Dönem Karı (Zararı)
55.822.325 76.653.476
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.822.325 76.653.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.672.681 11.646.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 5.295.224 8.311.877
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
630.437 -149.812
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 587.207 -149.812
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.230 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.633.882 4.744.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.373.094 1.643.194
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 776.309 851.358
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.484.479 2.249.654
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.318.134 2.366.984
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.627.089 -7.034.076
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 19.945.223 9.401.060
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.204.996 333.708
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.204.996 333.708
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.960.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.936.840 -108.039.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,6 -165.191.474 -45.542.779
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.929.304 -4.081.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-175.120.778 -41.460.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 495.137 -10.767.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
495.137 -10.767.282
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-8.957.684 -8.418.569
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -8.957.684 -8.418.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -41.635.922 11.789.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -21.744.298 -924.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,6 160.602.986 871.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.209.328 4.151.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
148.393.658 -3.280.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 3.403.028 -12.745.602
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 -30.703.088 28.953.928
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.090 -1.511.742
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.710.178 30.465.670
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 52.872.181 -89.786.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.077.706 18.531.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 -50.738.580 19.289.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 6.660.874 -758.014
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.441.834 -19.739.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.669.689 -630.883
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -25.098.383 -6.821.446
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.254.242 7.920.351
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
16.900.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.135.918 88.349
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14,15 8.135.918 88.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.360.879 -5.004.598
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14,15 -10.360.879 -5.004.598
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.942.242 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-1.012.414 -5.117.626
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
6.434.244 1.054.226
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-1.884.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.988.683 -43.293.840
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.368.202 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.368.202
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-30.079.410 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-30.079.410
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.032.584 165.643.728
Kredilerden Nakit Girişleri
12 178.032.584 165.643.728
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-217.158.041 -134.324.060
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-214.806.374 -130.938.314
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
11 -2.351.667 -3.385.746
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
39.577.726 -71.192.298
Ödenen Faiz
27 -19.945.223 -9.401.060
Alınan Faiz
8.192.845 5.979.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.033.019 -62.565.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.033.019 -62.565.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.062.023 111.627.277
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 180.095.042 49.062.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 180.095.042 49.062.023
Finansal Yatırımlar
1.841.639 0
Ticari Alacaklar
6 331.498.980 166.894.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 6.251.197 16.180.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 325.247.783 150.714.212
Diğer Alacaklar
8 25.862.796 122.232.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,8 15.453.193 111.327.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.409.603 10.904.740
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
26.807.147 17.849.463
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
7 26.807.147 17.849.463
Stoklar
9 100.499.925 58.864.003
Peşin Ödenmiş Giderler
25.327.027 3.633.181
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.327.027 3.633.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 18.265.327 4.326.317
Diğer Dönen Varlıklar
95.844.746 45.175.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 95.844.746 45.175.402
ARA TOPLAM
806.042.629 468.037.761
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
29 8.532.735 38.462.563
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
814.575.364 506.500.324
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 74.368.773 13.773.426
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.234 2.449.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 562.075 922.793
Peşin Ödenmiş Giderler
176.449 125.997
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 176.449 125.997
Diğer Duran Varlıklar
126.979 57.743
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 126.979 57.743
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.236.510 17.329.570
TOPLAM VARLIKLAR
889.811.874 523.829.894
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.201.523 104.702.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.201.523 104.702.477
Banka Kredileri
12 63.929.878 104.668.265
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 271.645 34.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.336.628 3.542.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.336.628 3.542.055
Banka Kredileri
12 4.314.943 1.195.357
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 21.685 2.346.698
Ticari Borçlar
6 300.406.992 139.804.006
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 16.368.275 4.158.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 284.038.717 135.645.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 5.607.792 2.204.764
Diğer Borçlar
30.453 30.733.541
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7.090 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,8 23.363 30.733.541
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 21.555.840 12.613.288
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
21.555.840 12.613.288
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.794.831 56.983.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 100.794.831 56.983.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 15.110.126 7.542.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17,19 1.894.032 1.587.127
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 13.216.094 5.955.306
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.600.024 6.939.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 13.600.024 6.939.150
ARA TOPLAM
525.644.209 365.065.676
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
525.644.209 365.065.676
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
771.764 835.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
771.764 835.321
Banka Kredileri
12 771.764 164.186
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 0 671.135
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.760 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 118.760 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.786.471 4.689.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 5.786.471 4.689.237
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 15.075.703 3.546.407
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.752.698 9.070.965
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
547.396.907 374.136.641
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
342.414.967 149.693.253
Ödenmiş Sermaye
21 102.000.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 2.971
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.883.812 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 168.368.202 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -4.594.787 -4.594.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
480.686 1.041.273
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
480.686 1.041.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 480.686 1.041.273
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.654.352 5.368.927
Yasal Yedekler
21 6.654.352 5.368.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 67.683.740 77.052.337
Net Dönem Karı veya Zararı
31.706.586 59.722.532
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
342.414.967 149.693.253
TOPLAM KAYNAKLAR
889.811.874 523.829.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 620.288.863 578.056.989
Satışların Maliyeti
22 -544.413.864 -483.359.117
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.874.999 94.697.872
BRÜT KAR (ZARAR)
75.874.999 94.697.872
Genel Yönetim Giderleri
23 -36.215.745 -19.524.402
Pazarlama Giderleri
23 -236.479 -392.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 81.424.479 121.787.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -89.905.772 -124.091.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.941.482 72.477.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 45.353.255 11.713.455
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -3.401.002 -2.314.782
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.893.735 81.876.247
Finansman Gelirleri
27 8.200.176 7.621.837
Finansman Giderleri
27 -25.271.586 -12.844.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.822.325 76.653.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -24.115.739 -16.661.846
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -12.446.296 -25.738.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -11.669.443 9.076.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.706.586 59.991.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.706.586 59.991.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 269.098
Ana Ortaklık Payları
31.706.586 59.722.532
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-560.587 994.105
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -700.734 1.242.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
140.147 -248.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 140.147 -248.526
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-560.587 994.105
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.145.999 60.985.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 269.098
Ana Ortaklık Payları
31.145.999 60.716.637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008579


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5754 Değişim: 0,22%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,5793
Açılış: 15,5411
16,2580 Değişim: 0,11%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3035
Açılış: 16,2402
913,63 Değişim: 0,29%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 914,13
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.