KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

20.03.2019 - 18:00
KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 40 10.040
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2 38 -761 -761
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2 38 -40
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000 2 38 -761 0 9.279
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 2 38 -761 9.279
Yeni Bakiye
10.000 2 38 -761 9.279
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5 14.052 -5
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 10.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.000 5.500 26 22.073 -4.242 57.409
Kar Dağıtımı
-761 761
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-761 761
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 5.500 21 22.075 4.965 14.052 76.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0
GARANTİ VE KEFALETLER
0
Teminat Mektupları
0
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
15.959 15.959
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
15.959 15.959
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
15.959 15.959
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.959 15.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.052 -761
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.052 -761


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
137.079 1.283
Kredilerden Alınan Faizler
135.324
Bankalardan Alınan Faizler
1.755 1.283
FAİZ GİDERLERİ (-)
-48.572 -157
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-42.000 -157
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.923
Diğer Faiz Giderleri
-2.649
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
88.507 1.126
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-2.542
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.542
Diğer
-2.542
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-26.376
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-1.137
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.137
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18.759 41
FAALİYET BRÜT KÂRI
77.211 1.167
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
-37.157
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.048 -1.941
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.006 -774
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.006 -774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-3.954 13
Cari Vergi Karşılığı
-2.357
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.597 13
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.052 -761
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
14.052 -761
Grubun Karı (Zararı)
14.052 -761
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.186 7.186 11.335 11.335
KREDİLER (Net)
226.639 226.639 0 0
Donuk Alacaklar
249.621 249.621 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-22.982 -22.982
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-4.650 -4.650
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-18.332 -18.332
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18.927 18.927
Satış Amaçlı
18.927 18.927
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.991 4.991
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
563 563
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
20.000 20.000
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 13 13
DİĞER AKTİFLER
9.959 9.959 278 278
VARLIKLAR TOPLAMI
288.265 288.265 11.626 11.626
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
145.885 145.885
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.000 6.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
12.822 12.822
Finansal Kiralama
14.818 14.818
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.996 -1.996
KARŞILIKLAR
2.264 2.264 66 66
Çalışan Hakları Karşılığı
991 991 66 66
Diğer Karşılıklar
1.273 1.273
CARİ VERGİ BORCU
3.274 3.274 115 115
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
1.753 1.753
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
39.584 39.584 2.166 2.166
ÖZKAYNAKLAR
76.683 76.683 9.279 9.279
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 10.000 10.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.521 5.521
Kar Yedekleri
22.075 22.075 2 2
Yasal Yedekler
22.075 22.075 2 2
Kar veya Zarar
9.087 9.087 -723 -723
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-4.965 -4.965 38 38
Dönem Net Kâr veya Zararı
14.052 14.052 -761 -761
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
288.265 288.265 11.626 11.626


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
13.356 -761
Alınan Faizler
95.272 1.283
Ödenen Faizler
-48.572 -157
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.759
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.376 -1.941
Diğer
-25.727 54
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-40.327 1.853
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.149
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-226.639
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.681 -261
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
145.885
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
45.959 2.114
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-26.971 1.092
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
22.822
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
12.822
Diğer
10.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.149 1.092
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.335 10.243
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.186 11.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748865


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: 0,17% Hacim : 21.201 Mio.TL Son veri saati : 14:25
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3277 Değişim: 0,43%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3631
Açılış: 7,296
8,8172 Değişim: 0,30%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8411
Açılış: 8,7904
407,91 Değişim: 0,92%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 408,25
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.