KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:43
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 61.768.858 28.847.673
Satışların Maliyeti
18 -43.598.926 -22.558.864
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.169.932 6.288.809
BRÜT KAR (ZARAR)
18.169.932 6.288.809
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.969.432 -2.261.198
Pazarlama Giderleri
19 -10.357.196 -2.746.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.664.985 4.630.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.527.985 -2.052.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.980.304 3.858.320
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 120.612 23.947
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.100.916 3.882.267
Finansman Gelirleri
23 0 0
Finansman Giderleri
23 -3.574.313 -1.190.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.526.603 2.691.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-258.769 -780.389
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.169.723 -687.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 910.954 -93.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.267.834 1.911.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.267.834 1.911.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
324.912 -227.712
Ana Ortaklık Payları
25 3.942.922 2.138.725
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,25300000 0,13700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.834.897 1.835.666
Dönem Karı (Zararı)
4.267.834 1.911.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.450.828 2.194.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 925.097 573.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
37.271 96.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 37.271 96.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
295.253 125.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 176.913 125.101
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
118.340 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.011.413 516.793
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.011.413 516.793
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-76.975 101.911
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 258.769 780.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.064.215 -848.139
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.109.306 -4.847.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 2.826.084 -30.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.935.390 -4.817.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-962.488 611.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -962.488 611.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.671.368 1.075.790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.333.801 2.016.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.333.801 2.016.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.670.012 295.673
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.670.012 295.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.345.553 3.257.045
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.489.344 -1.421.379
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.727.873 -611.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -589.616 -635.832
Alınan Faiz
22 120.612 23.947
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.1 4.196.877
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.997.376 549.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 7.129.401 1.089.854
Ödenen Faiz
23 -1.132.025 -540.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.890.352 1.772.895
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.131.534 -706.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.758.818 1.066.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.412.759 10.156.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.171.577 11.223.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.171.577 4.412.759
Finansal Yatırımlar
4.1 15.102.579 19.299.456
Diğer Finansal Yatırımlar
4.1 15.102.579 19.299.456
Ticari Alacaklar
42.660.457 35.607.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 446.697 3.272.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.213.760 32.334.283
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
9 24.124.126 25.795.494
Peşin Ödenmiş Giderler
2.313.600 1.960.195
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.313.600 1.960.195
Diğer Dönen Varlıklar
5.230.506 4.645.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 5.230.506 4.645.199
ARA TOPLAM
95.602.845 91.720.167
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.602.845 91.720.167
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
76.023 52.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 76.023 52.247
Maddi Duran Varlıklar
10 40.181.757 40.509.738
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 1.466.183 1.884.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 35.307 42.808
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.491.718 1.602.466
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.250.988 44.091.452
TOPLAM VARLIKLAR
139.853.833 135.811.619
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.770.017 7.228.860
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.770.017 7.228.860
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.553.927 14.414.631
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.454.953 1.175.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.454.953 1.175.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 13.098.974 13.238.988
Ticari Borçlar
34.119.037 41.193.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 34.119.037 41.193.339
Diğer Borçlar
150.000 150.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
150.000 150.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.565.501 1.539.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.565.501 1.539.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.169.532 2.489.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.129.033 2.406.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.568.537 1.963.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 560.496 442.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
888.144 848.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 888.144 848.609
ARA TOPLAM
71.345.191 70.270.309
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.345.191 70.270.309
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.260.923 17.667.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 17.260.923 17.667.742
Banka Kredileri
5 16.958.138 16.667.581
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 302.785 1.000.161
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.273.769 1.205.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.273.769 1.205.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.534.692 18.873.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.879.883 89.143.415
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.938.757 48.040.563
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.898.170 16.811.364
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.898.170 16.811.364
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 17.834.358 17.834.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -936.188 -1.022.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.016.117 -9.884.583
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -12.016.117 -9.884.583
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.126.430 1.138.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 24.074.982 8.329.222
Net Dönem Karı veya Zararı
25 3.942.922 15.734.046
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.193 -1.372.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.973.950 46.668.204
TOPLAM KAYNAKLAR
139.853.833 135.811.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 17 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204
Transferler
8.206.549 -8.206.549
Dönem Karı (Zararı)
2.138.725 2.138.725 -227.712 1.911.013
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.295.131 -52.780 -706.282 8.536.069 8.536.069
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 17.834.358 -670.819 -3.004.079 703.177 8.764.189 2.138.725 41.677.921 -1.344.635 40.333.286
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 15.600.000 312.370 17.834.358 -1.022.994 -9.884.583 1.138.144 8.329.222 15.734.046 48.040.563 -1.372.359 46.668.204
Transferler
-11.714 15.745.760 -15.734.046 0
Dönem Karı (Zararı)
3.942.922 3.942.922 324.912 4.267.834
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
86.806 -2.131.534 -2.044.728 -2.044.728
Sermaye Arttırımı
1.082.640 1.082.640
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 17.834.358 -936.188 -12.016.117 1.126.430 24.074.982 3.942.922 49.938.757 35.193 49.973.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.267.834 1.911.013
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
86.806 9.242.351
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 0 10.327.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 108.508 -65.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.702 -1.019.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 -21.702 -1.019.597
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.131.534 -706.282
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.131.534 -706.282
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-2.131.534 -706.282
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.044.728 8.536.069
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.223.106 10.447.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
324.912 -227.712
Ana Ortaklık Payları
1.898.194 10.674.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028653


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8655 Değişim: 0,17%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,2488 Değişim: 0,12%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3321
Açılış: 35,2067
2.495,42 Değişim: 0,23%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.