KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2021 - 22:39
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 83.942.256 73.086.324
Satışların Maliyeti
18 -59.491.720 -57.033.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.450.536 16.052.788
BRÜT KAR (ZARAR)
24.450.536 16.052.788
Genel Yönetim Giderleri
19 -7.692.504 -6.180.636
Pazarlama Giderleri
19 -9.155.160 -9.548.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.839.007 2.486.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.822.125 -2.196.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.619.754 614.121
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.745.656 2.658.533
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.005.235 -465.717
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.360.175 2.806.937
Finansman Gelirleri
23 165.900 665.938
Finansman Giderleri
23 -5.796.784 -4.703.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.729.291 -1.230.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.880.914 -445.077
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.828.610 -441.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -52.304 -3.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.848.377 -1.675.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.848.377 -1.675.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-358.172 -866.723
Ana Ortaklık Payları
8.206.549 -809.083
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.394.572 2.995.121
Dönem Karı (Zararı)
7.848.377 -1.675.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.654.087 5.183.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.110.993 1.812.159
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.445 226.732
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 28.445 226.732
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
131.490 -108.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 101.424 -156.343
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.066 48.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.639.665 2.815.207
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-137.420 -7.106
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.880.914 445.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.700.661 297.988
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.527.917 3.733.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -223.815 520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.304.102 3.733.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
308.068 -337.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 308.068 -337.875
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.687.642 -3.272.031
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.539.481 -615.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.539.481 -615.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
667.349 789.246
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 667.349 789.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.801.803 3.805.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.407.231 -810.787
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.314.203 -1.452.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.601
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.546.580 -1.690.292
Alınan Faiz
22 128.776 238.255
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.146.901 2.567.815
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -378.460 5.621.277
Ödenen Faiz
23 -2.768.441 -3.053.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.933.468 4.110.899
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.266.536 35.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.666.932 4.146.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.489.842 4.343.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.156.774 8.489.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.156.774 8.489.842
Ticari Alacaklar
19.296.850 12.669.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 223.885 70
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.072.965 12.669.622
Diğer Alacaklar
2.000 14.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.000 14.500
Stoklar
9 13.614.216 11.926.574
Peşin Ödenmiş Giderler
1.657.170 1.130.597
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.657.170 1.130.597
Diğer Dönen Varlıklar
1.289.715 2.128.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.289.715 2.128.212
ARA TOPLAM
46.016.725 36.359.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.016.725 36.359.417
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
46.821 30.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 46.821 30.465
Maddi Duran Varlıklar
10 28.552.058 29.239.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 594.640 788.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 37.714 18.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 774.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.231.233 30.851.250
TOPLAM VARLIKLAR
75.247.958 67.210.667
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.466.637 8.332.123
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.466.637 8.332.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.679.694 10.363.987
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 59.094 280.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 59.094 280.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.620.600 10.083.062
Ticari Borçlar
14.113.453 11.290.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.113.453 11.290.989
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
744.562 551.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 744.562 551.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.421.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.894.207 1.259.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.787.540 1.183.228
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 106.667 76.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
214.248 343.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 214.248 343.799
ARA TOPLAM
32.534.180 32.142.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.534.180 32.142.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.308.287 7.840.283
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
425.159 468.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
425.159 468.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.883.128 7.371.341
Banka Kredileri
5 10.883.128 7.371.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
840.835 372.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 840.835 372.644
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 678.452 1.481.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.827.574 9.694.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.361.754 41.836.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.003.127 26.349.191
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.921.188 8.207.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.921.188 8.207.265
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.539.227 8.539.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -618.039 -331.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.297.797 968.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -2.297.797 968.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 703.177 703.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 557.640 1.366.723
Net Dönem Karı veya Zararı
8.206.549 -809.083
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.116.923 -975.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.886.204 25.373.720
TOPLAM KAYNAKLAR
75.247.958 67.210.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266
Transferler
-80.354 279.890 623.981 -823.517
Dönem Karı (Zararı)
-809.083 -809.083 -866.723 -1.675.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -234.137 35.397 -198.740 -198.740
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720
Transferler
0 -809.083 809.083
Dönem Karı (Zararı)
8.206.549 8.206.549 -358.172 7.848.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -286.077 -3.266.536 -3.552.613 -3.552.613
Sermaye Arttırımı
216.720 216.720
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.848.377 -1.675.806
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-286.077 -225.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -366.767 -300.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 15.136
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80.690 59.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 80.690 59.278
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.266.536 35.397
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.266.536 35.397
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.552.613 -190.363
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.295.764 -1.866.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.