KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:10
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 73.086.324 74.982.883
Satışların Maliyeti
18 -57.033.536 -54.343.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.052.788 20.639.849
BRÜT KAR (ZARAR)
16.052.788 20.639.849
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.180.636 -8.292.055
Pazarlama Giderleri
19 -9.548.036 -8.398.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.486.874 5.511.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.196.869 -5.486.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
614.121 3.974.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.658.533 3.488.366
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -465.717 -695.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.806.937 6.766.995
Finansman Gelirleri
23 665.938 1.756.821
Finansman Giderleri
23 -4.703.604 -6.950.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.230.729 1.573.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-445.077 -1.131.947
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -441.635 -1.237.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.442 105.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.675.806 441.439
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.675.806 441.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-866.723 -382.078
Ana Ortaklık Payları
-809.083 823.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.995.121 -840.784
Dönem Karı (Zararı)
-1.675.806 441.439
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.183.726 4.581.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.812.159 1.868.069
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
226.732 558.667
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 226.732 558.667
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-108.343 -212.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -156.343 -212.787
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.815.207 1.310.023
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.106 -55.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
445.077 1.131.947
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
297.988 -4.886.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.733.728 -1.838.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
520 -590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.733.208 -1.838.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-337.875 -1.541.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -337.875 -1.541.653
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.272.031 -1.974.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-615.080 955.597
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -615.080 955.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
789.246 -487.230
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 789.246 -487.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.805.908 135.845
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-810.787 -976.629
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.452.037 -4.499.579
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.690.292 -4.300.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.690.292 -4.300.302
Alınan Faiz
22 238.255 192.023
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-409.995
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.567.815 942.594
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 5.621.277 35.583.861
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -33.139.221
Ödenen Faiz
23 -3.053.462 -1.502.046
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.110.899 -4.397.769
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.397 918.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.146.296 -3.479.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.343.546 7.822.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.489.842 4.343.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.489.842 4.343.546
Ticari Alacaklar
12.669.692 16.479.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 70 590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.669.622 16.479.338
Diğer Alacaklar
14.500 6.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.500 6.195
Stoklar
9 11.926.574 8.654.543
Peşin Ödenmiş Giderler
1.130.597 1.017.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.130.597 1.017.052
Diğer Dönen Varlıklar
2.128.212 1.816.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.128.212 1.816.527
ARA TOPLAM
36.359.417 32.317.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.359.417 32.317.791
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.465 30.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 30.465 30.465
Maddi Duran Varlıklar
10 29.239.226 29.356.189
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 788.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 18.561 23.465
Peşin Ödenmiş Giderler
95.660
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 95.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 774.482 680.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.851.250 30.186.178
TOPLAM VARLIKLAR
67.210.667 62.503.969
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.613.048 8.067.248
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 280.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.332.123 8.067.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.083.062 8.166.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.083.062 8.166.564
Ticari Borçlar
11.290.989 11.762.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.290.989 11.762.951
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
551.974 281.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 551.974 281.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 369.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.259.829 910.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.183.228 882.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 76.601 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
343.799 87.715
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 343.799 87.715
ARA TOPLAM
32.142.701 29.645.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.142.701 29.645.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.840.283 3.931.437
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
468.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
468.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.371.341 3.931.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
372.644 228.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 372.644 228.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.481.319 1.449.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.694.246 5.610.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.836.947 35.255.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.349.191 27.357.014
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.207.265 8.521.756
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.207.265 8.521.756
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.539.227 8.619.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -331.962 -97.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
968.739 933.342
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 968.739 933.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 703.177 423.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.366.723 742.742
Net Dönem Karı veya Zararı
-809.083 823.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-975.471 -108.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.373.720 27.248.266
TOPLAM KAYNAKLAR
67.210.667 62.503.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-60.739 -60.739 -60.739
Transferler
-80.354 2.101.359 -2.021.005
Dönem Karı (Zararı)
823.517 823.517 -382.078 441.439
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -184.641 918.520 733.879 733.879
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
273.330 273.330
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266
Transferler
-80.354 279.890 623.981 -823.517
Dönem Karı (Zararı)
-809.083 -809.083 -866.723 -1.675.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -234.137 35.397 -198.740 -198.740
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.675.806 441.439
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-225.760 -184.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -300.174 -230.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
15.136
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
59.278 46.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 59.278 46.160
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.397 918.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.397 918.520
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-190.363 733.879
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.866.169 1.175.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-866.723 -382.078
Ana Ortaklık Payları
-999.446 1.557.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826360


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3881 Değişim: -0,07%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1565 Değişim: -0,07%
Düşük 10,1551 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
503,31 Değişim: -0,68%
Düşük 502,83 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.