KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 20:20
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 74.982.883 64.401.668
Satışların Maliyeti
18 -54.343.034 -48.221.471
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.639.849 16.180.197
BRÜT KAR (ZARAR)
20.639.849 16.180.197
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.292.055 -4.812.482
Pazarlama Giderleri
19 -8.398.377 -7.463.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.511.802 2.186.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.486.882 -1.762.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.974.337 4.328.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.488.366 153.158
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -695.708 -180.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.766.995 4.301.267
Finansman Gelirleri
23 1.756.821 565.364
Finansman Giderleri
23 -6.950.430 -2.307.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.573.386 2.558.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.131.947 -537.939
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.237.743 -493.732
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 105.796 -44.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
441.439 2.021.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
441.439 2.021.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-382.078
Ana Ortaklık Payları
823.517 2.021.005
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,05300000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.840.554 45.090 -33.194 378.011 -1.913.602 520.381 23.749.610 23.749.610
Transferler
-140.619 45.276 615.724 -520.381
Dönem Karı (Zararı)
2.021.005 2.021.005 2.021.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 41.726 48.016 89.742 89.742
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -60.739 -60.739 -60.739
Transferler
-80.354 2.101.359 -2.021.005
Dönem Karı (Zararı)
823.517 823.517 -382.078 441.439
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -184.641 918.520 733.879 733.879
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
273.330 273.330
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-840.784 6.902.454
Dönem Karı (Zararı)
441.439 2.021.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.581.318 2.725.343
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.868.069 1.382.816
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
558.667
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 558.667
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-212.787 -172.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -212.787 -172.628
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.310.023 979.705
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.906 -2.489
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.131.947 537.939
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -18.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.886.912 2.704.456
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.838.928 -2.081.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.838.338 -2.081.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.541.653 58.661
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
92.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.541.653 -33.377
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.974.698 314.169
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
955.597 3.133.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 955.597 3.133.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-487.230 1.278.989
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -487.230 1.278.989
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
135.845 7.450.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-976.629 -548.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.499.579 -544.152
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-409.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.695 116.434
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 18.695 116.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -4.300.302 -813.744
Alınan Faiz
22 192.023 153.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
942.594 -1.139.441
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 35.583.861 19.619.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -33.139.221 -19.625.665
Ödenen Faiz
23 -1.502.046 -1.132.863
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.397.769 5.218.861
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
918.520 48.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.479.249 5.266.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.822.795 2.555.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.343.546 7.822.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
441.439 2.021.005
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-184.641 41.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -230.801 52.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.160 -10.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 46.160 -10.432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
918.520 48.016
Yabancı Para Çevrim Farkları
918.520 48.016
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
733.879 89.742
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.175.318 2.110.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-382.078
Ana Ortaklık Payları
1.557.396 2.110.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.343.546 7.822.795
Ticari Alacaklar
16.479.928 15.124.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.479.338 15.124.027
Diğer Alacaklar
6.195 5.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.195 5.500
Stoklar
9 8.654.543 6.679.845
Peşin Ödenmiş Giderler
1.017.052 683.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.017.052 683.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22.065
Diğer Dönen Varlıklar
1.816.527 602.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.816.527 602.428
ARA TOPLAM
32.317.791 30.940.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.317.791 30.940.354
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.465 36.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 30.465 36.665
Maddi Duran Varlıklar
10 29.356.189 26.908.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.465 39.069
Peşin Ödenmiş Giderler
95.660 95.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 95.660 95.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 680.399 511.311
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.186.178 27.591.356
TOPLAM VARLIKLAR
62.503.969 58.531.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.067.248 4.479.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.067.248 4.479.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.166.564 5.299.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 8.166.564 5.299.254
Ticari Borçlar
11.762.951 10.709.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.762.951 10.709.749
Ertelenmiş Gelirler
281.137 1.267.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 281.137 1.267.465
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 369.152 130.103
Kısa Vadeli Karşılıklar
910.853 972.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 882.252 943.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.601 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
87.715 210.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 87.715 210.372
ARA TOPLAM
29.645.620 23.068.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.645.620 23.068.933
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.931.437 7.941.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.931.437 7.941.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
228.813 210.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 228.813 210.799
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.449.833 1.449.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.610.083 9.602.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.255.703 32.671.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.357.014 25.860.357
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.521.756 8.786.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.521.756 8.786.751
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.619.581 8.699.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -97.825 86.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
933.342 14.822
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 933.342 14.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 423.287 423.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 742.742 -1.297.878
Net Dönem Karı veya Zararı
823.517 2.021.005
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-108.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.248.266 25.860.357
TOPLAM KAYNAKLAR
62.503.969 58.531.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746542


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.