KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 20:09
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 32.309.432 30.229.351 16.016.327 15.312.352
Satışların Maliyeti
18 -25.125.104 -22.026.373 -12.157.276 -11.137.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.184.328 8.202.978 3.859.051 4.175.106
BRÜT KAR (ZARAR)
7.184.328 8.202.978 3.859.051 4.175.106
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.436.185 -2.342.475 -2.164.425 -1.244.073
Pazarlama Giderleri
19 -3.166.433 -3.742.732 -1.796.495 -1.751.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.569.765 928.365 256.836 214.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -921.493 -962.627 129.724 -195.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.229.982 2.083.509 284.691 1.198.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 112.487 148.217 59.567 123.265
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -24.400 -24.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.342.469 2.207.326 344.258 1.297.438
Finansman Gelirleri
23 1.077.522 21.287 1.077.522 21.287
Finansman Giderleri
23 -2.499.128 -1.428.411 -2.038.539 -957.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-79.137 800.202 -616.759 360.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-300.204 -170.031 -160.958 -75.241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -316.817 -263.610 -171.966 -138.587
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 16.613 93.579 11.008 63.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.341 630.171 -777.717 285.548
DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.341 630.171 -777.717 285.548
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-250.834 -250.834
Ana Ortaklık Payları
-128.507 630.171 -526.883 285.548
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,00800000 0,04000000 -0,03400000 0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.840.554 45.090 -33.194 378.011 -1.913.602 520.381 23.749.610 23.749.610
Transferler
-100.442 45.276 575.547 -520.381
Dönem Karı (Zararı)
630.171 630.171 630.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 34.798 -5.167 29.631 29.631
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.740.112 79.888 -38.361 423.287 -1.338.055 630.171 24.409.412 24.409.412
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -60.739 -60.739 -60.739
Transferler
-40.177 2.061.182 -2.021.005
Dönem Karı (Zararı)
-128.507 -128.507 -250.834 -379.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -77.102 355.423 278.321 278.321
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
273.330 273.330
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.659.758 9.714 370.245 423.287 702.565 -128.507 25.949.432 22.496 25.971.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.231.374 4.094.913
Dönem Karı (Zararı)
-379.341 630.171
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.463.908 1.351.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 714.978 685.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -29.429
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -29.429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-505 -16.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -505 -16.878
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
523.655 487.616
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.518 54.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 300.204 170.031
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.906 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.055.076 2.420.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-381.077 -743.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -1.770 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -379.307 -743.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.824.770 515.666
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.141 33.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.814.629 481.813
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 620.952 418.574
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-596.655 1.393.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -596.655 1.393.078
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 126.474 837.035
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
126.474 837.035
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-970.509 4.402.555
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-260.865 -307.642
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.127.836 -448.852
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-409.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 18.906 790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -2.830.328 -515.761
Alınan Faiz
22 93.581 66.119
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.120.223 -1.485.352
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 18.198.146 4.694.571
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -13.460.687 -5.626.188
Ödenen Faiz
23 -617.236 -553.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-238.987 2.160.709
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
355.423 -5.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.436 2.155.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.822.795 2.555.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.939.231 4.711.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.341 630.171 -777.717 285.548
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.102 34.798 -111.856 59.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -96.377 43.498 -139.819 74.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.275 -8.700 27.963 -14.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16,24 19.275 -8.700 27.963 -14.867
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
355.423 -5.167 272.108 -1.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
355.423 -5.167 272.108 -1.021
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
278.321 29.631 160.252 58.445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.020 659.802 -617.465 343.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-250.834 -250.834
Ana Ortaklık Payları
149.814 659.802 -366.631 343.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.939.231 7.822.795
Ticari Alacaklar
15.578.299 15.124.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 1.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.576.529 15.124.027
Diğer Alacaklar
16.086 5.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,26 10.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.945 5.500
Stoklar
9 6.058.893 6.679.845
Peşin Ödenmiş Giderler
871.941 683.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 871.941 683.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 22.065
Diğer Dönen Varlıklar
2.209.845 602.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.209.845 602.428
ARA TOPLAM
32.674.295 30.940.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.674.295 30.940.354
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.465 36.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 30.465 36.665
Maddi Duran Varlıklar
10 29.031.559 26.908.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 31.212 39.069
Peşin Ödenmiş Giderler
120.679 95.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 120.679 95.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 564.331 511.311
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.778.246 27.591.356
TOPLAM VARLIKLAR
62.452.541 58.531.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.622.458 4.479.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.622.458 4.479.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.182.497 5.299.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.182.497 5.299.254
Ticari Borçlar
10.208.642 10.709.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 10.208.642 10.709.749
Ertelenmiş Gelirler
886.127 1.267.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 886.127 1.267.465
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 163.990 130.103
Kısa Vadeli Karşılıklar
883.572 972.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 854.971 943.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.601 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
123.710 210.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 123.710 210.372
ARA TOPLAM
26.070.996 23.068.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.070.996 23.068.933
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.653.113 7.941.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 8.653.113 7.941.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 306.671 210.799
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.449.833 1.449.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.409.617 9.602.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.480.613 32.671.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.949.432 25.860.357
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.669.472 8.786.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.669.472 8.786.751
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.659.758 8.699.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 9.714 86.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
370.245 14.822
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 370.245 14.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 423.287 423.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 702.565 -1.297.878
Net Dönem Karı veya Zararı
-128.507 2.021.005
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.971.928 25.860.357
TOPLAM KAYNAKLAR
62.452.541 58.531.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705325


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7113 Değişim: 0,35%
Düşük 13,5682 03.12.2021 Yüksek 13,7521
Açılış: 13,6633
15,4971 Değişim: -0,08%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5562
Açılış: 15,5088
779,73 Değişim: 0,08%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 782,35
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.